De Vlaamse overheid kondigde de avond van 27 oktober 2020 een reeks verstrengde maatregelen aan in de strijd tegen het COVID19-virus. Deze maatregelen hebben terug gevolgen voor de organisatie in de woonzorgcentra.

Vanaf vrijdag 30 oktober zullen de nieuwe bezoekregels van kracht zijn. Er wordt geen einddatum vooropgesteld, maar wij volgen de evoluties strikt op en zullen steeds communiceren als er zaken veranderen.

Het basisprincipe van de nieuwe bezoekregeling is: elke bewoner heeft 1 vaste bezoeker + 1 bezoeker die elke 14 dagen kan wisselen.

Draag zorg voor elkaar, vandaag nog meer dan gisteren.

Gezien de kwetsbaarheid van de bewoners, jullie naasten, vragen wij om tot nader bericht ALTIJD rekening te houden met de geldende hygiëneregels.

We zetten de hygiëneregels op een rijtje:

  1. Draag altijd een chirurgisch mondneusmasker. Stoffen mondneusmaskers worden niet toegelaten. Draag het mondneusmasker ook tijdens het bezoek. We sensibiliseren onze bewoners ook om het mondneusmasker te dragen.
  2. Blijf de handen voldoende ontsmetten. Het woonzorgcentrum voorziet op verschillende plaatsen handontsmetting. Je ontsmet minimum 4 keer de handen: na het registreren, bij het binnengaan op de afdeling, bij het verlaten van de afdeling, bij het verlaten van het woonzorgcentrum.
  3. Je houdt afstand, minimum anderhalve meter.
  4. Neem de kortste route naar de kamer van de bewoner. Het is niet toegestaan om via andere afdelingen te gaan of van de ene afdeling naar de andere te gaan.
  5. Het is niet toegelaten om meerdere bewoners te bezoeken op hun kamer. Het is niet toegelaten om van de ene kamer naar de andere te gaan.

De bezoekuren blijven verder geldig. Er is bezoek mogelijk op elke dag van de week, van 13u tot 17u. Mogen wij ook vragen om ook voor het afgeven van spullen, cadeautjes, was,… ook deze uren te respecteren.

De cafetaria blijft gesloten. Ook willen wij vragen om tijdens het bezoek niet te eten en te drinken.

Wij willen expliciet iedereen bedanken voor de geleverde inspanningen, het begrip en het volgen van de richtlijnen.

Draag zorg voor elkaar, vandaag nog meer dan gisteren.

#samenzorgenvoorelkaar

linkedin