Vanaf vrijdag 28 augustus 2020 start de nieuwe bezoekregeling. We zetten alles op een rijtje.

 • Elke bewoner kan bezoekers ontvangen. We stappen af van het ‘vaste bezoeker principe’. We raden aan om samen met de bewoner een vaste ‘bubbel’ af te spreken van een beperkt aantal mensen die afwisselend of samen op bezoek kunnen komen. Voor iedereen heeft de nationale veiligheidsraad de bubbel van 5 personen ingevoerd. We vragen om met maximum 3 personen tegelijkertijd op de kamer te blijven.
 • We stappen af van het uur bezoek: het bezoek kan de tijd duren zoals u en de bewoner dat wenst.
 • De cafetaria gaat terug open: we voorzien 5 tafels met 4 stoelen. We houden hierbij nog verder rekening ‘social distancing’. U kan maximum met 4 aan één van de 5 tafelblokken zitten. De openingsuren zijn zoals voorheen: 14u tot 16u30, ook in het weekend. We laten geen extra mensen toe in de cafetaria. In de cafetaria gelden de horecaregels: iedereen draagt een mondneusmasker bij het toekomen en vertrekken of als u naar de bar gaat om iets te bestellen. Als u neerzit aan een tafel, kunt u het mondneusmasker uitdoen en veilig opbergen.
 • De bezoekuren worden verruimd. De nachtdienst sluit zoals voorheen de deuren bij de start van de nachtshift.


We vragen verdere inspanning van iedereen om maximaal onze veiligheidsrichtlijnen te volgen: iedereen heeft hierin zijn of haar verantwoordelijkheid. Enkel op deze manier kunnen we de veiligheid garanderen en het virus buitenhouden.

 • Registreer je bij elk bezoek: we begrijpen dat dit telkens wat werk inhoudt, maar we moeten dit blijven doen. Als er een uitbraak zou zijn, moeten wij de personen die in contact kwamen met de bewoner in kwestie kunnen contacteren. We moeten kunnen traceren met wie men in contact is geweest.
 • Draag een mondneusmasker. Draag het mondneusmasker correct: het moet over de mond en over de neus. Je draagt het van het moment dat je het woonzorgcentrum binnenkomt tot je het gebouw verlaat.
 • Hou voldoende afstand: liefst anderhalve meter.
 • Pas correcte handhygiëne toe: in het woonzorgcentrum zijn verschillende plaatsen waar alcogel ter beschikking staat. Je ontsmet tijdens je aanwezigheid in het woonzorgcentrum minimum 4 keer de handen: na de registratie, bij het binnenkomen van de afdeling, bij het verlaten van de afdeling, bij het verlaten van het woonzorgcentrum. Handhygiëne is van groot belang als we het virus willen blijven buitenhouden.
 • Kom niet op bezoek als je zelf ziek bent. Let op symptomen als koorts, hoesten, smaak –en geurverlies, ademhalingsmoeilijkheden, waterige diarree, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid en vermoeidheid.
 • Als je terugkomt van buitenlandse reis, uit een oranje of een rode bestemming, vragen wij om 14 dagen niet op bezoek te komen.
 • We vragen om de leefgroepbubbels te blijven respecteren. Bewoners kunnen elkaar wel ontmoeten, maar dit gaat dan door in de cafetaria of buiten. Enkel in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij echtparen) worden uitzonderingen toegestaan.
 • Wat bezoek van kinderen onder de 16 jaar betreft, zijn we nog steeds terughoudend en wachten we graag de maand september af om te zien hoe de situatie verder evolueert.

We willen te allen tijde vermijden dat er terug bewoners getroffen worden door COVID19. Maar we willen ook een volledige lockdown vermijden. Jullie zijn een onmisbare schakel in de zorg voor de bewoner en in het sociaal en psychisch welzijn van de bewoner.

Tachtigplussers zijn heel kwetsbaar voor het virus. Meer dan 90% van onze bewoners zijn tachtigplussers. Door deze veiligheidsmaatregelen in acht te nemen en zorgvuldig op te volgen zorgen we samen voor onze bewoners en dus voor jullie naasten en familieleden. We rekenen echt op ieders verantwoordelijkheidsgevoel.

Ook blijven wij de lokale situatie in Assenede en de omliggende gemeentes verder opvolgen. Het kan altijd zijn dat we deze regeling moeten evalueren en indien nodig terugschroeven.

Woonzorgcentrum Sint-Jozef is één van de 15 huizen van Zorg-Saam ZKJ. Elk huis is in de mogelijkheid om de bezoekregeling aan te passen aan de lokale situatie. Het is dus heel goed mogelijk dat de richtlijnen in Sint-Jozef anders zijn dan in de andere huizen.

Met vriendelijke groeten,

De directie

linkedin