Het zal jullie ongetwijfeld niet ontgaan zijn: gisteren heeft de Vlaamse Taskforce een lange termijn kader uitgewerkt rond bezoek.Het belangrijkste daarbij is: in welke fase het woonzorgcentrum zich ook bevindt, elke bewoner zal altijd bezoek kunnen krijgen. Dit biedt perspectief, want als er een uitbraak zou zijn, dan nog kunnen jullie de bewoners verder blijven bezoeken, hetzij wel in een aangepaste bezoekersregeling. Een volledige lockdown wordt bijgevolg uitgesloten.

Zolang er geen besmettingen van COVID19 zijn, mogen bewoners bezoek ontvangen op de kamer. Let wel: Net zoals de rest van de Vlaamse bevolking mogen ook bewoners in een woonzorgcentrum een bubbel van 5 personen hebben. Deze vaste bubbel van 5 mag dus op de kamer komen. We vragen ook met aandrang om deze vaste bubbel te blijven respecteren.


We zetten het nogmaals op een rijtje:

  • Registreer je bij elk bezoek
  • Draag een mondneusmasker en draag het correct. Je draagt het van het moment dat je het woonzorgcentrum binnenkomt tot je het gebouw verlaat. In principe mag je het mondneusmasker uitdoen als je op de kamer bent, omdat je dan in de bubbel van 5 bent.
  • Hou voldoende afstand van mensen die niet tot je bubbel behoren.
  • Pas correcte handhygiëne toe. Wij voorzien op veel verschillende plaatsen waar handontsmetting ter beschikking staat. Je ontsmet de handen tijdens de aanwezigheid in het woonzorgcentrum minstens 4 keer: na de registratie, bij het binnenkomen van de afdeling, bij het verlaten van de afdeling, bij het verlaten van het woonzorgcentrum.
  • Kom niet op bezoek als je zelf ziek bent of als je last hebt van de gekende symptomen die bij COVID19 horen. Let op symptomen als koorts, hoesten, smaak -en geurverlies, ademhalingsmoeilijkheden, waterige diarree, spierpijn, keelpijn, hoofdpijn, verkoudheid en vermoeidheid.
  • Als je terugkomt van buitenlandse reis, uit een oranje of een rode bestemming, vragen wij om 14 dagen niet op bezoek te komen. Hier gelden ook wettelijke verplichtingen!
  • We vragen om de leefgroepbubbels te blijven respecteren. Bewoners kunnen elkaar ontmoeten, maar dit gaat dan door in de cafetaria of buiten. Enkel in bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij echtparen die beide op een andere afdeling wonen) worden uitzonderingen toegestaan.
  • Wat bezoek van kinderen onder de 16 jaar betreft, zijn we nog steeds terughoudend en wachten we graag de maand september af om te zien hoe de situatie verder evolueert.

Samen kunnen we het waarmaken! En samen zijn we blij met de maatregelen en het lange termijnkader. Wij durven erop rekenen dat iedereen die betrokken is zijn/haar verantwoordelijkheid zal nemen en het nodige zal doen om veiligheid te blijven garanderen voor bewoners, medewerkers en bezoekers. Samen kunnen we het veilig houden en besmetting voorkomen.

Directie

wzc Sint-Jozef

linkedin