Naar aanleiding van nieuwe richtlijnen die wij ontvangen hebben van het Agentschap Zorg en Gezondheid willen wij u informeren over de bijkomende en veranderde kaderrichtlijnen.

 • Iedereen, inclusief bewoners, past zowel bij het betreden als bij het verlaten van de voorziening onmiddellijk en correct handhygiëne toe.
 • Correct dragen van het mondneusmasker:
  • vanaf het betreden van het woonzorgcentrum dient elke persoon, vanaf 6 jaar, een chirurgisch mondneusmasker te dragen.
  • Bij het pertinent weigeren van het dragen van een chirurgisch mondneusmasker kan de toegang tot de voorziening geweigerd worden. Bij incidenten kan beroep gedaan worden op de politie.
  • Er is geen verplichting om een FFP2-masker te dragen, maar wij kunnen het wel aanraden.
  • Tijdens het bezoek – ook op de kamer – vragen wij met aandrang om het mondneusmasker aan te blijven houden. We merken de voorbije dagen dat bezoekers – ondanks de vraag van medewerkers – weigeren om het mondneusmasker te dragen. Dit kan grote gevolgen hebben, vooral voor de bewoner in kwestie maar ook voor de organisatie. We kunnen het woonzorgcentrum en de bewoners niet onder een stolp zetten, maar we kunnen wel allemaal het nodige doen om de risico’s tot een minimum te beperken.
  • Bewaar het chirurgisch mondneusmasker correct en gebruik het niet langer dan 4u na elkaar.
  • Zoals jullie zullen zien, dragen de medewerkers en vrijwilligers die rechtstreeks contact hebben met bewoners een FFP2-masker.
 • We laten nog steeds maximum 2 bezoekers tegelijkertijd op de kamer toe.
 • Ventileer en verlucht voldoende: ook tijdens en na het bezoek.
 • Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of start van de symptomen minimum 10 dagen niet op bezoek komen.
 • Alle bezoekers, ongeacht vaccinatiestatus, kunnen na een hoogrisiscocontact tot en met 10 dagen na het hoogrisicocontact niet op bezoek komen.
 • Aan laagrisicocontacten wordt gevraagd de contacten tot het minimum te beperken. Er wordt aan deze bezoekers uiterste voorzichtigheid gevraagd en strikte handhygiëne toe te passen, afstand te houden,…
 • De cafetaria blijft open.
  • Jullie zullen zien dat de vrijwilligers ook een FFP2-masker dragen.
  • Het CST-attest zal opgevraagd worden.
  • Gelieve de tafelschikking te respecteren en geen aanpassingen te doen.
  • Bij verplaatsingen van, naar, tussen de tafels dragen bewoners en bezoekers steeds het chirurgisch mondneusmasker.
  • Er is alcoholgel voorzien aan de ingang van de cafetaria.
  • Er is een CO²-meter voorzien.
  • Maximum 4 personen, inclusief kinderen, aan één tafel.

Met dank om deze richtlijnen strikt op te volgen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin