Beste,

Graag laten wij u weten dat op dinsdag 19 januari 2021 de bewoners van wzc Sint-Jozef het COVID19 vaccin zullen krijgen.

De vaccinatie is niet verplicht, maar het is wel belangrijk dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren. Pas bij een vaccinatiegraad van 70 à 80% kunnen we voldoende groepsimmuniteit bereiken. Het vaccin is dé manier waarop we in 2021 de pandemie kunnen overwinnen!

We hopen hiermee dat we onze kwetsbare bewoners kunnen beschermen en gespaard zullen blijven van uitbraken. Het zal enige tijd vragen voor we kunnen terugkeren naar een normale situatie. Maar de vaccinatie van onze bewoners is wel een belangrijke eerste stap.

Voor de vaccinatie doen we beroep op dr. Pieters Els, CRA. Zij zal bij haar taak geholpen worden door dr. Verdonck en door een team van onze eigen verpleegkundigen. Deze zullen instaan voor de voorbereiding, de toediening, de nazorg en opvolging.

De tweede vaccinatiedatum is voorzien op 8 of 9 februari. De concrete datum wordt later nog meegedeeld.

De bewoners worden goed opgevolgd. Na de inenting kunnen er lichte bijwerkingen optreden zoals lichte zwelling op de injectieplaats, hoofdpijn, spierpijn, vermoeidheid en koorts. De bijwerkingen verdwijnen na 1 à 2 dagen.

Zet er met een prik een punt achter!

Met vriendelijke groeten,

Naiké Costa - Directeur

Geert Ryckaert - Departementshoofd Zorg en Kwaliteit

linkedin