We hebben allemaal gevoeld dat de gezondheidscrisis het welzijn van bewoners en medewerkers onder druk heeft gezet. Om dit onevenwicht te herstellen zijn de eerste versoepelingen meer dan welkom.

Met de versoepelingen willen we bekomen dat we maximaal kunnen inzetten op het verhogen van het welbevinden van de bewoners en de medewerkers.

Bij het versoepelen moeten we rekening houden met de nationale richtlijnen en de richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Richtlijnen van het VAZG: versoepeling is enkel mogelijk indien

 • 90% van de bewoners en 70% van het personeel gevaccineerd is met twee dosissen
 • Meer contact en bezoek zijn pas mogelijk ten vroegste tien dagen na de tweede prik, zodat het vaccin voldoende tijd heeft om bescherming op te bouwen
 • Indien deze 2 voorwaarden vervuld zijn kan het woonzorgcentrum zijn interne werking aanpassen
 • Deze regels gelden zowel voor gevaccineerde als niet-gevaccineerde bewoners in de voorziening. De niet-gevaccineerde bewoners genieten immers mee bescherming dankzij de groepsimmuniteit binnen de gevaccineerde voorziening. Zij mogen dus niet uitgesloten worden van gezamenlijke maaltijden of activiteiten.

Vanuit vzw Zorg-Saam ZKJ vertrouwen we en geloven we in de doeltreffendheid van het Pfizer Biontech vaccin en vinden het belangrijk om een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad/groepsimmuniteit te behalen. Dit is cruciaal in het verder kunnen aanbieden van versoepelingen en het bieden van perspectief aan bewoners en medewerkers.

In ons woonzorgcentrum voldoen we aan de vooropgestelde criteria: we halen +90% vaccinatiegraad bij bewoners en +70% vaccinatiegraad bij medewerkers. Ook zijn de 10 dagen na de 2de dosis verstreken.

Concreet betekent dit dat we volgende versoepelingen kunnen toestaan:

Knuffelcontacten:

 • Elke bewoner mag 2 vaste bezoekers (= knuffelcontacten) hebben, die elke veertien dagen mogen wisselen.
 • Bezoekers mogen niet samen komen op de kamer (= maximum dus 2 mensen op de kamer, bewoner inbegrepen), maar mogen wel op dezelfde dag allebei langskomen.
 • We laten 2 knuffelcontacten en fysieke nabijheid tussen bewoner en bezoeker toe zonder chirurgisch mondneusmasker.
 • Het mondneusmasker mag enkel uit gedaan worden op de kamer, bij het knuffelcontact. Als je de voorziening binnen betreedt, als je door de gangen loopt, draag je het mondneusmasker.
 • Bezoekers dragen bij niet-gevaccineerde bewoners steeds een chirurgisch mondneusmasker.
 • We blijven nog steeds het belang van registratie en handhygiëne benadrukken.
 • Ook willen we nog benadrukken dat het belangrijk is om de kamer na bezoek (of zelfs tijdens het bezoek, indien mogelijk) voldoende te verluchten.
 • Nog belangrijk: een geregistreerde mantelzorger is één van de twee knuffelcontacten. Dit betekent dat elke bewoner maximum 2 contacten heeft.
 • Kinderen onder de 18 jaar kunnen op bezoek komen, maar tellen uiteraard ook mee als één van de twee knuffelcontacten.

Bezoekuren

De bezoekuren worden aangepast:

 • Maandag tem vrijdag: bezoek mogelijk tussen 8u en 17u.
 • Op zaterdag, zondag en feestdagen is bezoek mogelijk tussen 10u en 17u.
 • We vragen met nadruk om u strikt aan de bezoekuren te houden en er rekening mee te houden dat de bezoekuren in het weekend anders zijn dan op weekdagen.

Meer bewegingsvrijheid

 • Intern is er meer bewegingsvrijheid voor de bewoners: de bewoners mogen naar andere afdelingen gaan om iemand te bezoeken. Vb op bezoek gaan bij een zus/vriend/partner… op een andere afdeling is mogelijk. Hiervoor hadden wij al een uitzondering toegestaan, maar dit wordt nu bevestigd in de richtlijnen.
 • De bewoner draagt een chirurgisch mondneusmasker tijdens de verplaatsing doorheen de voorziening en tijdens het bezoek aan andere bewoners.
 • De anderhalve meter afstand en het dragen van het mondneusmasker blijft gerespecteerd bij niet-knuffelcontacten.

Verlaten van de voorziening

 • De bewoner kan de voorziening verlaten MAAR volgt de nationale richtlijnen.
 • Wij stimuleren graag het wandelen, marktbezoek, elkaar buiten ontmoeten,…
 • Bezoek brengen aan verschillende familieleden samen kan niet. Ook hierin dient de bewoner (zoals iedereen) de nationale richtlijnen te volgen.
 • Het is een PLUS-verhaal: contacten extern zijn contacten bovenop de knuffelcontacten in de voorziening.
 • Buiten mag je maximum met 4 personen zijn, je moet anderhalve meter afstand houden en kinderen tem 12 jaar tellen niet mee.

Cafetaria

 • De cafetaria gaat vanaf 1 maart terug open, enkel voor bewoners.
 • De cafetaria is elke dag open vanaf 14u tot 16u30.
 • Voor externen blijft de cafetaria gesloten (aangezien horeca nog steeds gesloten is).
 • In de cafetaria houden we ons nog steeds aan strikte richtlijnen: beperkt aantal plaatsen, ontsmetten van tafels en stoelen, dragen van mondmasker bij het zich bewegen door de cafetaria, verluchten,…

Kapper

 • Onze vaste kapster is terug gestart.
 • Externe kappers in het woonzorgcentrum zijn nog niet toegelaten.
 • De bewoner mag naar een extern kapsalon.
linkedin