24.07.2020

Wijziging bezoekregeling vanaf 27/07/2020

De taskforce Zorg heeft beslist tot striktere maatregelen voor het bezoek in woonzorgcentra om kwetsbare bewoners te beschermen.

Bezoek op de kamer zal dus vanaf 27/07/2020 niet meer kunnen doorgaan. Vanaf 29/07/2020 zal het bezoek dus terug doorgaan in de cafetaria. Om ons hierop voor te bereiden zal er GEEN bezoek kunnen doorgaan op 27/07/2020 en 28/07/2020.

Afspraken rond bezoek vanaf woensdag 29/07/2020

Wie mag op bezoek komen?

 • Is de bewoner bevestigd COVID-19 dan kan er geen bezoek plaatsvinden (uitzondering: bewoner in palliatieve toestand)
 • Een bewoner die symptomen van COVID-19 vertoont kan geen bezoek ontvangen (uitzondering: bewoner in palliatieve toestand)
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker gedurende 30 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde en gedurende de laatste 30 dagen niet positief getest werd op COVID-19
 • Indien gezinsleden ziektesymptomen vertonen vragen wij ook om uw bezoek uit te stellen
 • In ieders belang vragen we om hierin de eigen verantwoordelijkheid op te nemen
 • Kinderen onder de 16 jaar worden niet toegelaten

Hoe maak ik een afspraak?

 • U kunt enkel telefonisch een afspraak maken op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9u en 11u. Omwille van organisatorische/administratieve redenen kunnen we op andere dagen of uren geen afspraken maken.
 • U maakt een afspraak op het nummer 09/365 26 25
 • Gelieve minstens 2 dagen op voorhand te bellen indien u op bezoek wenst te komen (u kunt op de dag zelf geen afspraak maken)

Wanneer kan ik op bezoek komen?

 • U kan na het maken van een afspraak op bezoek komen van maandag tot zaterdag tussen 13.30 en 16.30 (laatste afspraak is dus van 16.30 – 17.30)
 • Op zaterdag geven we voorrang aan familieleden die in de week niet kunnen langskomen.

Hoe verloopt het bezoekmoment?

 • Bezoekers dienen geregistreerd te worden (zelfde werkwijze zoals dit nu van toepassing is: handen ontsmetten, temperatuurcontrole, registratie gegevens).
 • Ingang: via de voordeur van het woonzorgcentrum
 • Kamerbezoek wordt niet toegelaten (uitzondering: bedlegerige bewoners, bewoners in palliatieve toestand , dit na goedkeuring van de directie). We hopen dat u begrijpt dat we in het belang van de veiligheid van alle bewoners geen andere uitzonderingen kunnen maken. Dit kan leiden tot frustraties en onduidelijkheden bij andere familieleden, bewoners en personeel.
 • Duurtijd: 1 uur /bezoek
 • Frequentie: meer dan 1x/week bezoek is mogelijk maar niet meer dan 1 bezoek per dag
 • Maximum 2 bezoekers per bezoek
 • Gelieve de bubbel zo klein mogelijk te houden
 • Mogelijkheid tot het nuttigen van een drankje en versnapering in de cafetaria tijdens het bezoek
 • Mondmasker kan pas afgedaan worden zodra bezoekers en bewoner zitten en op voorwaarde dat er een scheiding is met plexiglas. Leg het mondmasker met de buitenzijde op de tafel
 • Mogelijkheid tot het maken van een wandeling binnen het domein van het woonzorgcentrum (binnen de gemaakte afspraak)
  • Mondmaskers moeten zowel bij het bezoek als de bewoner aangehouden worden, ook tijdens de wandeling (indien afstand van 1.5m niet gegarandeerd kan worden)
  • Vermijd aub fysiek contact

Verlaten van het woonzorgcentrum voor een familiebezoek, marktbezoek, …

 • Is niet toegelaten

Indien een bezoeker de richtlijnen van de voorziening niet naleeft, kan hij/zij bij een volgend bezoek geweigerd worden.

We gaan ervan uit dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt. Een nieuwe uitbraak in ons woonzorgcentrum willen we te allen tijde vermijden.

Bedankt voor uw medewerking!

Vriendelijk groet

Filip Audenaert

Sarah Willems

Wijziging bezoekregeling vanaf 27/07/2020 seniorenheem

De taskforce Zorg heeft beslist tot striktere maatregelen voor het bezoek in woonzorgcentra om kwetsbare bewoners te beschermen.

Bezoek op de kamer zal dus vanaf 27/07/2020 niet meer kunnen doorgaan. Vanaf 29/07/2020 zal het bezoek dus terug doorgaan in de cafetaria. Om ons hierop voor te bereiden zal er GEEN bezoek kunnen doorgaan op 27/07/2020 en 28/07/2020.

Afspraken rond bezoek vanaf woensdag 29/07/2020

Wie mag op bezoek komen?

 • Is de bewoner bevestigd COVID-19 dan kan er geen bezoek plaatsvinden (uitzondering: bewoner in palliatieve toestand)
 • Een bewoner die symptomen van COVID-19 vertoont kan geen bezoek ontvangen (uitzondering: bewoner in palliatieve toestand)
 • Bezoek kan enkel plaatsvinden als bezoeker gedurende 30 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonde en gedurende de laatste 30 dagen niet positief getest werd op COVID-19
 • Indien gezinsleden ziektesymptomen vertonen vragen wij ook om uw bezoek uit te stellen
 • In ieders belang vragen we om hierin de eigen verantwoordelijkheid op te nemen
 • Kinderen onder de 16 jaar worden niet toegelaten

Hoe maak ik een afspraak?

 • U kunt enkel telefonisch een afspraak maken op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9u en 11u. Omwille van organisatorische/administratieve redenen kunnen we op andere dagen of uren geen afspraken maken.
 • U maakt een afspraak op het nummer 09/365 26 25
 • Gelieve minstens 2 dagen op voorhand te bellen indien u op bezoek wenst te komen (u kunt op de dag zelf geen afspraak maken)
 • Gelieve te melden indien u de was ophaalt

Wanneer kan ik op bezoek komen?

 • U kan na het maken van een afspraak op bezoek komen van maandag tot vrijdag tussen 15u en 17u (laatste afspraak is dus van 17u – 18u)
 • Op zaterdag tussen 9.30 – 11.30 en van 15 – 17u
 • Op zaterdag geven we voorrang aan familieleden die in de week niet kunnen langskomen.
 • Op andere momenten is het niet mogelijk om de binnentuin te betreden.

Hoe verloopt het bezoekmoment?

 • Bezoekers dienen geregistreerd te worden (zelfde werkwijze zoals dit nu van toepassing is: handen ontsmetten, temperatuurcontrole, registratie gegevens).
 • Ingang: via achterzijde woonzorgcentrum (achterdeur seniorenheem)
 • Kamerbezoek wordt niet toegelaten (uitzondering: bedlegerige bewoners, bewoners in palliatieve toestand , dit na goedkeuring van de directie). We hopen dat u begrijpt dat we in het belang van de veiligheid van alle bewoners geen andere uitzonderingen kunnen maken. Dit kan leiden tot frustraties en onduidelijkheden bij andere familieleden, bewoners en personeel.
 • Duurtijd: 1 uur /bezoek
 • Frequentie: meer dan 1x/week bezoek is mogelijk maar niet meer dan 1 bezoek per dag
 • Maximum 2 bezoekers per bezoek
 • Gelieve de bubbel zo klein mogelijk te houden
 • Mogelijkheid tot het nuttigen van een drankje en versnapering
 • Mondmasker kan pas afgedaan worden zodra bezoekers en bewoner zitten en op voorwaarde dat er een scheiding is met plexiglas. Leg het mondmasker met de buitenzijde op de tafel
 • Mogelijkheid tot het maken van een wandeling binnen het domein van het woonzorgcentrum (binnen de gemaakte afspraak)
  • Mondmaskers moeten zowel bij het bezoek als de bewoner aangehouden worden, ook tijdens de wandeling (indien afstand van 1.5m niet gegarandeerd kan worden)
 • Vermijd aub fysiek contact

Verlaten van het woonzorgcentrum voor een familiebezoek, marktbezoek, …

 • Is niet toegelaten

Indien een bezoeker de richtlijnen van de voorziening niet naleeft, kan hij/zij bij een volgend bezoek geweigerd worden.

We gaan ervan uit dat iedereen zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt. Een nieuwe uitbraak in ons woonzorgcentrum willen we te allen tijde vermijden.

Bedankt voor uw medewerking!

Vriendelijk groet

Filip Audenaert

Sarah Willems


20.07.2020

Beste familie,

Zoals u ook al ongetwijfeld in de media hebt vernomen, is er een verhoging vast te stellen van bevestigde besmettingen met COVID-19 in onze maatschappij.

We vinden het dan ook belangrijk u te vragen om extra alert te zijn en de algemene veiligheidsmaatregelen strikt op te volgen. Verhoogde waakzaamheid is geboden om onze voorziening maximaal te vrijwaren van nieuwe besmettingen.

We sommen de veiligheidsmaatregelen nog eens op:

 • Mondmasker dragen alvorens het betreden van de voorziening , het mondmasker gedurende het volledige bezoek aanhouden (ook als u tot dezelfde bubbel behoort!).
 • U laten registreren en temperatuur laten opnemen
 • Handen ontsmetten bij het betreden en verlaten van de voorziening (dit geldt voor iedereen, ook voor de bewoners)
 • Zo weinig mogelijk aanraken (leuningen, leuning in liften,…)
 • Handen ontsmetten bij het betreden en verlaten van de kamer (dit geldt voor iedereen, ook voor de bewoners)
 • Sociale distancing
 • De bezoeker mag gedurende 30 dagen voorafgaand aan het bezoek geen ziektesymptomen vertoond hebben (koorts, hoesten, kortademigheid, pijn in de borstkas, verlies van reukzin, abnormale smaak, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, diarree,…)
 • Indien gezinsleden van de bezoeker ziektesymptomen hebben , dan kan het bezoek niet doorgaan
 • De bezoeker mag niet positief getest zijn op COVID-19 in de voorbije 30 dagen.
 • De bezoeker moet ouder zijn dan 16 jaar
 • Bewoners die ziektesymptomen vertonen , mogen geen bezoek ontvangen

We willen u vragen om uw verantwoordelijkheid op te nemen en gedurende 14 dagen niet op bezoek te komen als u op reis bent geweest naar een oranje of rode zone. U kunt dit volgen via https://diplomatie.belgium.be/nl .

We benadrukken dat we een nieuwe algemene lockdown willen vermijden, waarvoor we uw volledige medewerking vragen. Indien we merken dat u de maatregelen niet opvolgt dan volgt er zonder waarschuwing een verbod in onze voorziening.

We blijven de situatie nauwgezet opvolgen en zullen indien nodig verdere stappen ondernemen.

Bedankt voor uw medewerking !

Vriendelijke groet,

Audenaert Filip
Willems Sarah

03.07.2020

Momenteel mogen we opnieuw een aanpassing in de huidige bezoekregeling melden.

De versoepelingen volgen elkaar snel op maar we willen u er attent op maken dat indien maatregelen niet opgevolgd worden of er COVID-19 gesignaleerd wordt, we genoodzaakt zijn de versoepeling terug te schroeven.

U zal aangesproken worden indien u de maatregelen niet opvolgt. Familieleden die herhaaldelijk aangesproken moeten worden, kunnen geweigerd worden voor een volgend bezoek.

Wij hopen van harte op ieders begrip en we rekenen erop dat iedereen de richtlijnen strikt opvolgt in het belang van uw familielid en de medebewoners.

De nieuwe bezoekregeling kunt u hieronder terugvinden:

Nieuwe bezoekregeling vanaf 06/07/2020

24.06.2020

Vanaf maandag 29/06 staan we opnieuw kamerbezoeken toe (ook op zaterdag). Dit zal wel nog steeds via afspraak gebeuren. De vorige bezoekregeling valt dan ook volledig weg en wordt vervangen. Hieronder kan je de nieuwe regeling terugvinden:

Nieuwe bezoekregeling vanaf 29/06 (open afdeling)

Nieuwe bezoekregeling vanaf 29/06 (beschermde afdeling)


15.06.2020

Update bezoekregeling open afdelingen:
Omdat we de families die werken ook de kans willen geven om op bezoek te komen , plannen we vanaf nu op donderdag een bezoek in tot 18u30 (laatste bezoek startende om 18u). Voorlopig kan dit dus enkel op donderdag (dit gaat in vanaf 18/06).

Er komt bij deze bezoekregeling heel wat kijken (inzetten personeel, administratieve formaliteiten,…) dus mogen wij nogmaals vragen om minimum 2 werkdagen op voorhand te reserveren?

10.06.2020

Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad dat iedereen meer contacten mag hebben, heeft ook de Vlaamse Taskforce voor de woonzorgcentra een aangepast kader uitgewerkt. Elk woonzorgcentrum kreeg hierbij de opdracht een eigen bezoekersregeling uit te werken met duidelijke veiligheidsprincipes.

We hebben ervoor gekozen om gefaseerd de bezoekregeling op te bouwen.

Vanaf maandag 15/06 wordt de huidige bezoekregeling binnen het WZC versoepeld. Je kan de vernieuwde versie hier terugvinden:

Nieuwe bezoekregeling vanaf 15/06/2020 (open afdeling)

Nieuwe bezoekregeling vanaf 15/06 (beschermde afdeling)


11.05.2020

Vanaf maandag 18/05 start de nieuwe bezoekregeling binnen het WZC. De huidige richtlijnen omtrent het ophalen en brengen van was wordt hiermee ook vervangen.

Meer info kunt u terugvinden via ons nieuwsberichten.

Let wel op! Er is een verschil tussen de open en beschermde afdeling

nieuwe bezoekregeling vanaf 18/05 (open afdelingen)

Nieuwe bezoekregeling vanaf 18/05 (Seniorenheem)


08.05.2020

Beste familie,

We zijn verheugd u vandaag te mogen melden dat 9 van de 10 resultaten negatief zijn. We wachten nog op 1 resultaat. Ook verschillende medewerkers werden opnieuw getest en zijn allen negatief. Na een emotionele zware periode voor zowel bewoners, familie als medewerkers kunnen we dus de cohortafdelingen afbouwen. Op de eerste en tweede verdieping starten we stapsgewijs, na het treffen van alle maatregelen, met de eerste bewoners te verhuizen naar hun vertrouwde kamer.

U heeft ongetwijfeld al via de media opgevangen dat er beperkt bezoek wordt toegelaten vanaf 18 mei. Ook wij gaan hiermee van start , u zal eerstdaags concrete informatie hieromtrent ontvangen.

We danken jullie voor het vertrouwen en houden jullie verder op de hoogte.

Vriendelijke groet

Filip Audenaert
Sarah Willems


05.05.2020

Beste familie,

Na overleg met de nodige instanties kunnen we u volgende informatie meegeven.

Volgens de richtlijn van UZ Gent in samenwerking met Prof. Dr. Nele Van De Noortgate is de besmettingsfase voorbij 30 dagen na aanvang van de symptomen.

Ter controle testen we deze week 10 bewoners die het laatst symptomen hebben vertoond. De bewoner en familie worden hier op voorhand van op de hoogte gebracht. Als blijkt dat deze bewoners allen negatief zijn dan heffen we de cohortering op en plannen we een datum in om over te gaan tot de verhuis. We hebben maandag 11 mei nog een overleg met experten om te bespreken hoe we de verhuis zo veilig mogelijk kunnen laten verlopen. Een exacte datum wordt u en de bewoners nog meegedeeld.

Indien er nog positieve tests zijn dan kunnen we voor de veiligheid van iedereen nog niet overgaan tot een verhuis. De bewoner die positief werd getest zal dan een week later opnieuw getest worden.

We hebben echter vorige week reeds enkele bewoners van de cohorteafdeling getest (in functie van onderzoeken in het ziekenhuis, …) en deze waren allen terug negatief. Dit is dus zeker hoopgevend.

Ondertussen hebben we ook een uitgewerkt plan voor bezoek van familie. Van zodra we de toestemming krijgen kunnen we tot actie overgaan en zal u hieromtrent een mail krijgen. Een exacte datum kunnen we u echter nog niet geven. We hopen samen met u en de bewoners dat dit zo snel mogelijk realiteit kan worden.

We danken jullie voor het vertrouwen en houden jullie verder op de hoogte.

Vriendelijke groet

Filip Audenaert
Sarah Willems

24.04.2020

Beste familie

De afgelopen week werden heel wat bewoners ‘virusvrij’ verklaard. Dit betekent dat er momenteel in onze voorziening nog 11 bewoners in hun besmettingsfase zitten. Dat is heel wat lager dan het aantal van vorige week. We durven dus al voorzichtig van een positieve evolutie spreken.

Na de drukke verhuis-week van vorige week, zien we dat de nieuwe organisatie rust met zich meebrengt voor zowel personeel als bewoners. We kunnen optimaal de zorg verstrekken, wat mede de positieve evolutie verklaart. De leefgroepwerking werd terug opgestart, waardoor de bewoners niet meer geïsoleerd moeten worden. Dit betekent dat de normale gang van het leven stilletjes aan terug vorm begint te krijgen. Uiteraard houden we ons nog aan de strikte maatregelen, bepaald door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en blijven we de bewoners nauwgezet opvolgen.

We hebben de laatste weken heel wat extra hulp gekregen. Zo kwamen er twee verpleegkundigen van het UZ Gent om extra ondersteuning te bieden op de besmette afdelingen. Ook verzorgenden van familiehulp en begeleiders van het kinderdagverblijf kwamen ons versterken om de bewoners extra te verwennen met een individuele activiteit, gesprek, wandeling,…. Waarvoor onze welgemeende dank.

We hopen dat deze situatie verder in de goede richting mag evolueren.

We danken jullie voor het vertrouwen en blijven jullie op de hoogte houden.

Vriendelijke Groet
Filip Audenaert
Sarah Willems

16.04.2020

Beste familieleden

Onderstaand vindt u een communicatie van VZW Zorg-Saam ZKJ.

Via deze weg geven wij graag een update naar aanleiding van de beslissing van de veiligheidsraad van woensdag 15 april 2020.

Er werd aangekondigd dat elke bewoner uit een woonzorgcentrum, mits het nemen van de nodige voorzorgsmaatregelen, één bezoeker mag ontvangen.

Zorg-Saam stelt het welzijn van zijn bewoners altijd voorop. Onze medewerkers zijn dan ook al meer dan een maand enorme inspanningen aan het leveren om ieder van hen de juiste zorg te bieden, ze gerust te stellen en ze elke dag te groeten met een glimlach. Het goede nieuws is dat er door onze enorme inspanningen nog steeds heel wat gezonde bewoners zijn. Een 2000-tal stelt het goed. En we willen dat ook zo houden in de toekomst. Het weren van het virus is momenteel topprioriteit.

Deze crisis vraagt heel veel flexibiliteit van iedereen. Medewerkers moeten werken onder nieuwe omstandigheden, bewoners moeten soms van kamer en omgeving veranderen, familieleden kunnen hun wekelijks bezoek nu enkel digitaal inplannen… Het is moeilijk maar het is momenteel na een maand helaas het nieuwe normaal geworden. De rust is dan ook in vele huizen teruggekeerd.

De maatregel om bezoekers terug toe te laten is vanuit het menselijke aspect te begrijpen. We begrijpen dat de nood om elkaar te zien hoog is. We zijn er ons ook van bewust dat het missen van de familie zwaar weegt op zowel de bewoners als jullie. Toch vragen wij om nog even jullie enthousiasme te temperen. De maatregel van de veiligheidsraad werd namelijk genomen zonder overleg met de sector. Om de goede zorg van onze bewoners te kunnen blijven garanderen en om alles zo gestroomlijnd mogelijk te laten verlopen, willen wij de tijd nemen om alle mogelijke scenario’s te bestuderen en uit te stippelen hoe we eventueel bezoek kunnen toelaten.

Bedankt voor het begrip.

Vriendelijke groet

Filip Audenaert

Sarah Willems


15.04.2020

Beste familie,

Zoals u weet werd Sint-Jozef geselecteerd dor het Agentschap Zorg en Gezondheid voor de volledige testing van zowel bewoners als medewerkers

We willen u op de hoogte brengen van de testresultaten.

 • 14 op de 73 geteste bewoners zijn positief
 • 20 op de 80 geteste personeelsleden zijn positief

Momenteel verblijven er in totaal 35 positief geteste bewoners in ons WZC en twee in het ziekenhuis. Het merendeel van de positief geteste bewoners stellen het goed en hebben weinig tot geen symptomen.

Het is een nieuwe realiteit waar we als voorziening mee moeten omgaan. We deden dan ook een aantal noodzakelijke ingrepen. We volgen daarbij strikt de richtlijnen van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Na overleg met het crisisteam van VZW Zorg-Saam en na het inlichten van de bewoners en familie (eerste contactpersoon), hebben we vandaag de bewoners van de 1ste verdieping die positief getest werden op COVID19 verhuisd naar de 2de verdieping.

De bewoners van de 2de verdieping die negatief getest werden zijn verhuisd naar de 1ste verdieping. Op het gelijkvloers zijn 2 bewoners verhuisd naar de afdeling voor personen met dementie. Op de afdeling voor personen met dementie werd de afdeling in 2 gesplitst zodat positieve en negatieve bewoners volledig gescheiden zijn. Op die manier kunnen we de zorg het best organiseren en verdere besmetting maximaal voorkomen. De kamers werden grondig gedesinfecteerd alvorens de bewoners werden verhuisd. Uiteraard is dit ingrijpend voor de betrokken bewoners, maar we hebben ons best gedaan om de bewoners hun nieuwe kamer zo vertrouwd mogelijk in te richten met hun eigen meubels, beeldjes, bloemen, kaders. We doen ons uiterste best om deze ingrijpende situatie zo aangenaam mogelijk te maken voor de bewoners. We hebben het geluk gehad op vele helpende handen een beroep te kunnen doen om daar voldoende aandacht te kunnen besteden. Op dit moment is iedereen opnieuw geïnstalleerd en is de rust in de voorziening teruggekeerd. De bewoners krijgen na deze crisis uiteraard de kans om naar hun vertrouwde kamer terug te keren. We zijn blij en dankbaar deze verandering op een goede manier te hebben kunnen doorvoeren.

In schril contrast daarmee staat het verdriet waarmee we terug afscheid hebben moeten nemen van enkele bewoners. We betuigen onze oprechte deelneming aan de getroffen families en wensen hen heel veel sterkte in deze moeilijke periode.

Dit brengt de trieste balans op 16 overlijdens waarvan 10 COVID19 gerelateerd.

Wij blijven al het mogelijke doen om het tij te doen keren.

We houden u op de hoogte van verdere ontwikkelingen. U ontvangt bericht van zodra er zich veranderingen voordoen in de situatie.

Met vriendelijke groet,

Audenaert Filip
Alg. directeur

Willems Sarah
Zorgverantwoordelijke

6.04.2020

Uit de recente waarnemingen blijkt dat ook sommige bewoners met symptomen zoals diarree en braken positief werden getest op COVID19. Bij meerdere bewoners verloopt de besmetting zelf asymptotisch. Door deze evolutie blijven we ervoor strijden om alle bewoners in ons WZC te laten testen.

Met veel droefheid hebben we deze ochtend andermaal afscheid moeten nemen van twee bewoners. We wensen de betrokken families onze oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte. We beseffen nu meer dan ooit hoe broos en kwetsbaar het leven is.

De besmette bewoners worden in strikte isolatie verzorgd en worden heel nauw opgevolgd. Er wordt een vast equipe van medewerkers toegewezen aan de zorg voor deze bewoners, deze medewerkers komen tijdens hun shift niet in contact met de andere bewoners. De toegangswegen tot de verschillende verdiepingen werden gescheiden om contact van medewerkers tussen de afdelingen tot een absoluut minimum te beperken. Dit is slechts een greep uit de vele maatregelen van het agentschap Zorg en Gezondheid die we nauwkeurig opvolgen, met de bedoeling verdere besmetting te voorkomen en het tij te doen keren.

Wij blijven in rechtstreekse verbinding staan met zowel de groep Zorg-Saam, de koepel Zorgnet-Icuro alsook met het Agentschap Zorg en Gezondheid om de situatie op de voet te volgen en blijvend adequaat te reageren.

Wij willen u nogmaals danken voor het begrip, het medeleven en het geduld.

Wij houden u verder op de hoogte.

Met vriendelijke groeten

Filip Audenaert - Alg. directeur
Sarah Willems - Zorgverantwoordelijke

31.03.2020

Tot onze spijt moeten we een verdere uitbreiding vaststellen van de Corona-besmetting in onze voorziening. We wachten nog op de resultaten van enkele testen, maar nu al blijkt dat het aantal bewoners met Covid19 gestegen is. De betrokken families worden steeds persoonlijk op de hoogte gebracht. Jammer genoeg hebben we ook opnieuw afscheid moeten nemen van enkele bewoners, deze zijn niet allen gelinkt aan Covid19. We bieden de families ons diepste medeleven aan.

We blijven alles in het werk stellen om de crisis zo goed mogelijk het hoofd te bieden. Een aantal medewerkers met klachten blijven op doktersadvies preventief in thuisquarantaine. Wij staan continu in rechtstreekse verbinding met zowel de groep Zorg-Saam, de koepel Zorgnet-Icuro alsook met het Agentschap Zorg en Gezondheid om de situatie op de voet te volgen en blijvend adequaat te reageren.

Wij willen u ook blijven danken voor het begrip en het geduld. In deze moeilijke situatie is het belangrijk om sereen te blijven om de juiste beslissingen te kunnen blijven nemen.

Wij houden u verder op de hoogte.

Met vriendelijke groeten

Filip Audenaert
Alg. directeur

Sarah Willems
Zorgverantwoordelijke


28.03.2020

Met pijn in het hart moeten we u meedelen dat we helaas afscheid hebben moeten nemen van twee bewoners.
We betuigen ons medeleven aan de families en wensen hen heel veel sterkte.

Omdat we het zekere voor het onzekere willen nemen, hebben we ondertussen ook andere bewoners met symptomen getest.
Wij stellen alles in het werk opdat het met hen snel beter kan gaan. Ook onze medewerkers zijn op de hoogte van de laatste stand van zaken, zodat ze op de beste manier verder zorg kunnen verstrekken.

Onze focus ligt nog steeds op het vermijden van verdere verspreiding in het WZC. Met alle beschikbare middelen en medewerkers hanteren we heel strikte veiligheidsmaatregelen en een doorgedreven quarantaine. We doen alles wat in onze mogelijkheden ligt om de veiligheid en gezondheid van iedereen te maximaliseren conform de maatregelen van Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Wij zullen verdere updates van de situatie communiceren via onze website.

We houden u via deze weg verder op de hoogte van de ontwikkelingen.

We zijn als organisatie enorm dankbaar voor de onvermoeibare inzet van onze medewerkers, het begrip van de families en de dankbaarheid van onze bewoners.

26.03.2020

Onze derde bewoner die positief werd getest op COVID – 19 is intussen ook terug thuis.
De drie bewoners worden in isolatie verzorgd en stellen het goed.

Indien bewoners symptomen vertonen en/of besmet zijn, worden alle maatregelen getroffen om de veiligheid van iedereen te garanderen. De familie wordt hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht. De medewerkers krijgen de nodige informatie en richtlijnen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen.

We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de familie, medewerkers en vrijwilligers.
Wij proberen intern zoveel mogelijk oplossingen te voorzien en hopen dat de rust snel kan terug keren.

Wij houden jullie verder op de hoogte.

Wij danken u voor het begrip en vertrouwen.

#Samenzorgenvoorelkaar

19.03.2020

Momenteel werden drie bewoners positief getest op COVID – 19. Ze werden alle drie opgenomen in het ziekenhuis. Twee bewoners zijn intussen terug thuis.
Bij terugkomst uit het ziekenhuis worden zij gedurende 14 dagen in strikte isolatie geplaatst.

Van zodra bewoners symptomen vertonen, wordt de desbetreffende familie onmiddellijk op de hoogte gebracht.

We willen nogmaals benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen.
De veiligheid van onze bewoners primeert.

We hebben voor de bewoners al prachtige brieven en tekeningen mogen ontvangen.
Ondertussen hebben ook al enkele bewoners kunnen skypen met hun familie.

Alle medewerkers doen hun uiterste best om ondanks de moeilijke omstandigheden het leven van onze dierbare bewoners zo aangenaam mogelijk te maken.
Indien u contact wenst op te nemen met de afdeling waar uw familielid verblijft dan kan u dit doen op volgende rechtstreekse nummers:

- Seniorenheem: 093652628

- Korenbloem (1v): 093652621

- Klaproos (2v): 093652622

linkedin