Voorbereiding en inschrijving

 • De bezoeker mag gedurende 30 dagen voorafgaand aan het bezoek geen ziektesymptomen vertoond hebben (koorts, hoesten, kortademigheid, pijn in de borstkas, verlies van reukzin, abnormale smaak, keelpijn, hoofdpijn, spierpijn, diarree,…)
 • Indien gezinsleden van de bezoeker ziektesymptomen hebben , dan kan het bezoek niet doorgaan
 • De bezoeker mag niet positief getest zijn op COVID-19 in de voorbije 30 dagen.
 • De bezoeker moet ouder zijn dan 16 jaar
 • Bewoners die ziektesymptomen vertonen , mogen geen bezoek ontvangen
 • U dient geen afspraak voor bezoek te maken
 • Bezoek kan van maandag tot zondag. Registratie (aankomst) is telkens tussen 14u en 17u30
 • Er kan 1 bezoek per dag plaatsvinden en maximum 2 personen per bewoner per bezoek. Gelieve dus onderling met de familie goed af te spreken
 • Wij vragen om het begin – en einduur van de registratie te respecteren. U kan dus het WZC niet betreden als u buiten deze uren komt. Eenmaal u geregistreerd bent, is er geen beperking in de duur van het bezoek (opgelet: WZC wel ten laatste verlaten om 19u)

Registratie bij het bezoek

 • U meldt zich aan de hoofdingang van het WZC aan
 • U bent in het bezit van een mondmasker
  • Indien u geen mondmasker hebt, kan u er bij ons 1 aankopen voor €1/stuk
 • Vanaf het betreden tot het verlaten van het WZC, draagt u het mondmasker op de juiste wijze
 • Indien u moet wachten voor het betreden van het WZC, houdt u zich aan de social distancing (minstens 1,5 m afstand)
 • Een vrijwilliger zal bij het betreden van het WZC uw lichaamstemperatuur opnemen en uw gegevens noteren. U dient uw handen eerst te ontsmetten (dit zal voorzien worden).
 • U gaat nadien rechtstreeks naar de lift die u naar de afdeling brengt van de bewoner die u wenst te bezoeken
  • 1ste verdieping: lift links
  • 2de verdieping: lift rechts
 • Wij vragen u om zo weinig mogelijk aan te raken (vb: leuningen in de gangen, leuning in de lift)

Het bezoek op de kamer

 • Bij aankomst op de kamer ontsmet u opnieuw uw handen. Dit is te vinden aan de ingang van de kamer
 • Indien uw naaste niet op de kamer is, gaat u niet op zoek, maar duwt u op de bel die zich bevindt in de kamer. Er zal een medewerker uw naaste naar de kamer brengen
 • Gedurende het bezoek houdt u zich aan de volgende afspraken:
  • Het mondmasker aanhouden gedurende het volledige bezoek
  • Geen fysiek contact
  • Sociale distancing (1.5 meter) blijft behouden
 • Tijdens het bezoek kan u geen gebruik maken van het toilet op de kamer
 • Bezoek aan de leefgroepen is niet toegelaten
 • Bij het verlaten van de kamer ontsmet u uw handen. Dit is te vinden aan de ingang van de kamer
 • U gaat onmiddellijk naar de lift zonder enig contact met andere bewoners.

Een wandeling en cafetariabezoek

 • De bezoeker mag de bewoner meenemen naar buiten om een wandeling te maken. Daar mogen ook andere bezoekers aanwezig zijn, op voorwaarde dat de social distancing gerespecteerd wordt. Het dragen van een mondmasker is verplicht indien social distancing (1,5 m afstand) niet mogelijk is.
 • Een bezoek aan de cafetaria is mogelijk, ook in het weekend.
  • Alvorens de cafetaria te betreden ontsmet u uw handen. Dit staat aan de ingang van de cafetaria.
  • U respecteert de sociale distancing
  • Er mogen maximum 40 personen in de cafetaria

De versoepelingen volgen elkaar snel op maar we willen u er attent op maken dat indien maatregelen niet opgevolgd worden of er COVID-19 gesignaleerd wordt, we genoodzaakt zijn de versoepeling terug te schroeven.

U zal aangesproken worden indien u de maatregelen niet opvolgt. Familieleden die herhaaldelijk aangesproken moeten worden, kunnen geweigerd worden voor een volgend bezoek.

Wij hopen van harte op ieders begrip en we rekenen erop dat iedereen de richtlijnen strikt opvolgt in het belang van uw familielid en de medebewoners.

linkedin