Naar aanleiding van de stijgende besmettingen en uitbraken in woonzorgcentra dienen extra maatregelen genomen te worden, dit volgens de richtlijnen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid (VAZG).

Covid Safe Ticket (CST) bij toegang cafetaria
Vanaf 8 november is het covid safe ticket verplicht voor alle bezoekers van de cafetaria. Er wordt bovendien ook een identiteitsbewijs gevraagd om de identiteit van de houder van het CST te controleren. Dit zal gevraagd worden vanaf de leeftijd van 12 jaar.

Mondneusmaskers
Alle bezoekers dragen een mondneusmasker tijdens de bezoekmomenten op de kamer = dit is tijdens het contact met de bewoner, ongeacht of de afstandsregel al dan niet kan worden nageleefd.

Er kan dus door bezoekers niet gegeten en gedronken worden op de kamer

Bij een cafetariabezoek kan het mondmasker enkel even afgedaan worden als u wil drinken. Het mondmasker moet nadien terug aangedaan worden (dus ook als u zit, moet het mondmasker aan blijven).

Handhygiëne

Desinfecteer uw handen bij het betreden en verlaten van de voorziening, de kamer (op elke kamer is er handontsmetting aanwezig) en de cafetaria.

Ventileren en verluchten
Het VAZG blijft herhalen dat ventileren en verluchten van groot belang is. Ondanks het kouder weer vragen we om hier blijvend aandacht voor te hebben.

Afstand
Hou minimum 1.5m afstand

Het is niet toegestaan om in de cafetaria in contact te komen met andere bewoners en bezoekers.

Bezoek buitenshuis
Dit kan nog steeds maar het is van groot belang om ook hier de maatregelen goed op te volgen. Breng de kwetsbare bewoners niet in gevaar.

Zelf symptomen of een hoog-risicocontact gehad?
Kom niet op bezoek als u een hoog-risicocontact hebt gehad of symptomen gerelateerd aan COVID-19.

Aantal bezoekers op de kamer
Maximum 2 bezoekers

Activiteiten
Alle afdelingoverschrijdende activiteiten worden voorlopig geannuleerd.

Kinderen
Aangezien het virus sterk circuleert bij kinderen en zij zelden symptomen vertonen, raden wij volgende zaken aan in verband met bezoek binnen het woonzorgcentrum:

- Beperk het bezoek van kinderen (< 12 jaar) zoveel als mogelijk of organiseer bij goed weer het bezoek in buitenlucht
- Indien u toch op bezoek komt met kinderen (< 12 jaar), laat zowel het kind (indien mogelijk) als de bewoner een mondmasker dragen

Alvast hartelijk dank om deze maatregelen strikt op te volgen. Indien we merken dat de maatregelen niet correct worden opgevolgd dan zijn we genoodzaakt nog strengere maatregelen toe te passen.

Met vriendelijke groeten

Filip Audenaert – algemeen directeur
Dr. Guy Verstraete – CRA
Sarah Willems-zorgverantwoordelijke

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin