Beste familie,

Graag wensen wij u volgende informatie mee te delen:

Kappers kunnen vanaf zaterdag 13 februari hun activiteiten in een woonzorgcentrum, mits zeer strikte voorwaarden, hervatten. Onze kapster zal dus terug hervatten vanaf dinsdag 16 februari, zij werd op de hoogte gesteld van de richtlijnen en zal deze ook strikt opvolgen.

Kappers aan huis mogen nog niet herstarten.

De pedicure mag starten vanaf 1 maart.

Bezoekregeling: Er komen momenteel nogal wat vragen over een mogelijke versoepeling van de bezoekregeling.

Dat is begrijpelijk nu de vaccinatierondes bij bewoners én medewerkers voortgang kennen.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg benadrukt in dit verband dat het gevaccineerd zijn in een woonzorgcentrum, of een andere voorziening, niet als vanzelfsprekend kan leiden tot versoepelingen van de bezoekregeling. Dat vraagt immers een beoordeling die ook rekening houdt met de algemene viruscirculatie in de samenleving en met de mogelijkheid van het blijvend doorgeven van een besmetting, ook door wie gevaccineerd is. De beperkte wetenschappelijke duidelijkheid over dergelijke transmissie noopt momenteel zeker nog tot behoedzaamheid. Een woonzorgcentrum of een andere voorziening kan, bij veelvuldige contacten met en van externen, een bron van besmetting blijven. Blijvende waakzaamheid en het opvolgen van de maatregelen blijft hoe dan ook noodzakelijk.

Wij brengen u onmiddellijk op de hoogte van zodra wij mogen versoepelen.

linkedin