De fototentoonstelling van ‘IK, JIJ, samen MENS’ is bij ons te bezichtigen van 6 tot 29 mei.
In Vlaanderen leven 132.000 mensen met dementie. De verwachting is dat dat er tegen 2035, 188.000 zullen zijn. In opdracht van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, werkten Herlinde Dely, Jurn Verschraegen en Jan Steyaert van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen een integraal referentiekader uit voor de kwaliteit van leven, wonen en zorg van personen met dementie.

Gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en samen met vele zorgvoorzieningen, vrijwilligers, mantelzorgers en personen met dementie bogen ze zich over vragen als ‘Wat is kwaliteit van leven, wonen en zorg voor wie dementie heeft?’, ‘Zijn de idealen die nagestreefd worden haalbaar?’, ‘Van welke inspirerende praktijken/personen kunnen we leren?’, ‘Hoe kunnen de verschillende sectoren elkaar versterken?’ en ‘Hoe kan dat vorm krijgen op de werkvloer?’
Ik, jij, samen mens is een inspiratiewerk voor alle zorgvoorzieningen die met mensen met dementie en hun mantelzorgers in contact komen.
Fotograaf Leo De Bock maakte een reeks foto’s voor de publicatie van ik, jij, samen mens over personen met dementie. Probeer stil te staan bij een aantal vragen tijdens de fototentoonstelling, namelijk: Wat zie je? Wat denk je? Wat voel je?

Tijdens deze tentoonstelling tonen we positieve foto’s van personen met dementie. Hopelijk kunnen deze foto’s mogelijks eenzijdige beeldvorming wijzigen in een gebalanceerde of positieve beeldvorming over dementie. De mogelijkheden van mensen staan centraal in de foto’s. Ze laten zien dat mensen met dementie wel nog gelukkig kunnen zijn en betrokken kunnen worden in dagelijkse leven/handelen.
Een dementiezorg waar we in Woon- en zorgcentrum Sint Rafael heel veel aandacht aan besteden.