Een woordje van Dokter Tobback, onze Coördinerend Raadgevend Arts.

Beste bewoner,

Het zijn tijden, wat gebeurt er toch allemaal door dat coronavirus…

De laatste week zijn er uitzonderlijke maatregelingen getroffen in België om de inpakt van het Coronavirus dat uit China komt zou klein mogelijk te maken.

Ook de woonzorgcentra spelen daarin een rol omdat zich onder de bewoners de meest kwetsbare personen bevinden en dat mensen die in een woonzorgcentrum verblijven met heel veel personen in aanraking komen.

U hebt zeker allemaal gehoord van het bezoekverbod voor enkele weken, dat was en is , even schrikken. Onze dierbare familie en vrienden een hele tijd niet zien, dat is niet prettig. Maar het is een maatregel die genomen werd uit levensbelang voor uzelf en de medebewoners. De maatregel is enorm belangrijk om iedereen te beschermen.

De verspreiding van het virus kan niet meer tegengehouden worden, maar het kan wel vertraagd worden. Zodat er voor ernstig zieke mensen, weliswaar een minderheid van de corona patiënten, er nooit een tekort dreigt aan ziekenhuisbedden. Dat is de bedoeling van het verbod op bezoek.

Dank alvast voor het begrip, en ik twijfel er niet aan dat de teams op de verschillende afdelingen hun uiterste best gaan doen om deze periode voor u zo aangenaam mogelijk te maken. Het team dat ook al het mogelijke zal doen om uw vragen te beantwoorden.

Met vriendelijke groet

Dr Sophie Tobback

CRA Arts Sint Rafael

linkedin