Nieuwe bezoekregeling in het WZC

vanaf maandag 7 september 2020

In navolging van een stijging van het aantal besmettingen, richtlijnen van het Agentschap Zorg- en Gezondheid , richtlijnen van de Nationale veiligheidsraad en aanbevelingen van de Corona commissie van de Vlaamse Regering hebben we een aangepaste bezoekregeling uitgewerkt.

Onze doelstelling is het evenwicht te houden tussen het welzijn van bewoners/ familie en het verzekeren van hun veiligheid!

Maatregelen die van toepassing zijn en de bezoekregeling bepalen:

 • Bezoek bij een bewoner kan enkel plaatsvinden als de bewoner (die bezoek wil ontvangen) én de bezoekers gedurende 30 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en de laatste 30 dagen niet positief getest werden op COVID-19.
 • Registratie en temperatuurcontrole is verplicht.
 • Een correcte handhygiëne is verplicht. Voor bezoekers en bewoners is handalcohol ter beschikking. Bezoekers en bewoners ontsmetten of wassen de handen zowel voor als na het bezoek.
 • Het dragen van chirurgisch mondneusmasker voor de bezoekers tijdens het bezoek is verplicht en wordt ook sterk aangeraden voor de bewoners. Dwz geen stoffen mondneusmasker. Chirurgische mondneusmaskers worden in noodzaak te koop aangeboden (1€).
 • De bezoekers mogen de mondmaskers tijdens het bezoek niet afzetten
 • Nauw contact is in deze fase van heropflakkeringen niet mogelijk.
 • Bezoekers en bewoners bewaren steeds 1,5 meter afstand,
 • De bezoeker wandelt niet door het WZC, dit om kruising zoveel mogelijk te vermijden. U gaat via de kortste weg naar de kamer.
 • De kamerdeur blijft open tijdens het bezoek.

Bezoekregeling :

 • NIEUW: Het bezoek kan terug doorgaan op de kamer.
 • Hier gelden ook de algemene regels van social distancing. Dit wil zeggen: GEEN contact mogelijk met andere bezoekers en bewoners.

 • Er kan niets geconsumeerd worden tijdens het bezoek.
 • NIEUW: Bezoek is mogelijk van maandag tem zaterdag. Dit van14h00 tem 16h30.
 • NIEUW: Er is dagelijks 1 bezoekmoment per bewoner mogelijk.
 • NIEUW: Per bezoekmoment zijn er 2 bezoekers toegelaten.
 • NIEUW: Tijdsduur van het bezoek is max 45 minuten.
 • NIEUW: Familie staat zelf in voor de planning van het bezoek.

Opgepast!

 • Het staat het WZC vrij om bij een hoger risico op besmetting, tijdelijk en proportioneel strenger om te gaan met preventie- en beschermingsmaatregelen. De optie om op een later tijdstip met bezoek te starten, of de frequentie ervan te beperken, of om verder in te zetten op alternatieven zoals raamcontacten en beeldbellen.
 • Als een bezoeker de voorwaarden van de voorziening niet naleeft, kan hij bij een volgend bezoek worden geweigerd.
linkedin