Nieuwe bezoekregeling in het WZC

vanaf maandag 03 augustus 2020

In navolging van een stijging van het aantal besmettingen, richtlijnen van het Agentschap Zorg- en Gezondheid , richtlijnen van de Nationale veiligheidsraad en aanbevelingen van de Corona commissie van de Vlaamse Regering hebben we een aangepaste bezoekregeling uitgewerkt.

Onze doelstelling is het evenwicht te houden tussen het welzijn van bewoners/ familie en het verzekeren van hun veiligheid!

Maatregelen die van toepassing zijn en de bezoekregeling bepalen:

 • Bezoek bij een bewoner kan enkel plaatsvinden als de bewoner (die bezoek wil ontvangen) én de bezoekers gedurende 30 dagen voorafgaand aan het bezoek geen symptomen vertoonden, en de laatste 30 dagen niet positief getest werden op COVID-19.
 • Registratie en temperatuurcontrole is verplicht.
 • Een correcte handhygiëne is verplicht. Voor bezoekers en bewoners is handalcohol ter beschikking. Bezoekers en bewoners ontsmetten of wassen de handen zowel voor als na het bezoek.
 • Het dragen van chirurgisch mondneusmasker tijdens het bezoek is verplicht ook voor de bewoners. Dwz geen stoffen mondneusmasker. Chirurgische mondneusmaskers worden in noodzaak te koop aangeboden (1€).
 • De mondmaskers mogen tijdens het bezoek niet afgezet worden.
 • Nauw contact is in deze fase van heropflakkeringen niet mogelijk.
 • Bezoekers en bewoners bewaren steeds 1,5 meter afstand,

Bezoekregeling :

 • NIEUW: Het bezoek gaat door in de cafetaria of u kan op ons terrein wandelen met de bewoner. Tijdens de wandeling blijft het mondmasker verplicht voor zowel de bewoner als de bezoeker. Hier gelden ook de algemene regels van social distancing. Dit wil zeggen: GEEN contact mogelijk met andere bezoekers en bewoners.
  Ook hier gelden de regels van de bubbels.
 • Er kan niets geconsumeerd worden tijdens het bezoek.
 • NIEUW: Er is 5 dagen per week bezoek mogelijk (van maandag tot en met vrijdag dus NIET meer op zaterdag).
 • NIEUW: Maximum 2 bezoekers per bewoner met maximum 3 bezoeken per week per bewoner.
 • De planning van het bezoekmoment wordt door het WZC bijgehouden. U kan bellen op het nr 09 373 63 99 of mailen naar trossaertt@stvincentius.zkj.be om een afspraak in te plannen
 • Tijdsduur van het bezoek is max 30 minuten.
 • Er mogen geen huisdieren mee op bezoek komen.

Opgepast!

 • Het staat het WZC vrij om bij een hoger risico op besmetting, tijdelijk en proportioneel strenger om te gaan met preventie- en beschermingsmaatregelen. De optie om op een later tijdstip met bezoek te starten, of de frequentie ervan te beperken, of om verder in te zetten op alternatieven zoals raamcontacten en beeldbellen.
 • Als een bezoeker de voorwaarden van de voorziening niet naleeft, kan hij bij een volgend bezoek worden geweigerd.
linkedin