6/8/2021

Geachte familieleden,

Onlangs hebben jullie een mail ontvangen rond het mogelijks ontvreemden van geld of waardevolle voorwerpen. Op vraag van een aantal mensen voorzien we de mogelijkheid van een kluisje op de kamer.

Op afdeling 1 en afdeling 2 (nieuwbouw) is er in de kleerkast een lade met slot voorzien. De medewerkers uit de zorg kunnen wel deze lade openen. Wie een lade wenst die enkel door henzelf kan worden geopend kan dit navragen bij de directie. Dan laten we door de technische dienst het slot vervangen, 1 sleuteltje wordt dan aan de familie bezorgd, het ander wordt bij ons in de grote kluis bewaard (dit voor het geval een sleuteltje zou verloren geraken).

Voor afdeling 3 en 4 voorzien we kleine elektronische kluisjes van 35 op 25 op 25 cm met een digitale code, dit op vraag en mits het betalen van een borg van 70 euro.

Graag vernemen we tegen half september wie hiervoor interesse heeft zodat we dit verder kunnen uitwerken. Gelieve dit door te geven op vanheckec@zonnehove.zkj.be.

Voor verdere informatie bent u zeker welkom. We wensen u allen een mooie rustige en deugddoende vakantie toe.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


Sint Denijs Westrem, 8 juli 2021
Beste bewoners, familieleden, bezoekers en medewerkers,
Af en toe krijgen we als directie melding van een diefstal bij een bewoner of bij een medewerker.
In sommige gevallen blijkt het nadien niet om een diefstal te gaan.
Soms kunnen we echter jammer genoeg een diefstal niet uitsluiten. Onlangs werd weer een melding gedaan.
Een woonzorgcentrum is in zekere zin een “open huis”. Er komen en gaan heel veel mensen en niet iedereen heeft steeds de beste bedoelingen. Van elke diefstal wordt melding gedaan bij politie Gent.
Dit is ook nu gebeurd en samen met hen werken we een actieplan uit. politie Gent geeft aan dat het aantal diefstallen in ziekenhuizen, woonzorgcentra en andere instellingen in stijgende lijn gaat.
We werken voornamelijk aan preventie, voorkomen is altijd beter dan genezen…
Binnenkort bezorgen we u meer informatie, mogen we ondertussen vragen om:
  • cash geld, waardevolle voorwerpen en juwelen zo mogelijk niet op de kamer of uit het zicht te bewaren
  • na te denken of het nodig is om cash geld op de kamer te hebben
  • verdachte zaken of het verdwijnen van zaken dadelijk te melden, we leggen hiervan een register aan om eventueel een patroon in te ontdekken
We bekijken ondertussen de piste om kluisjes op de kamers te voorzien. Op afdeling 1 (beveiligde afdeling) en afdeling 2 is er reeds de mogelijkheid om het kluisje op de kamer te gebruiken mits het betalen van een waarborg voor de sleutel. Voor afdeling 3 en 4 zoeken we nog een oplossing.
Met dank voor uw begrip en rekenend op uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Van Hecke Christa
Algemeen directeur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin