Beste familieleden,

Lang geleden was er geen sprake van het houden van een huisdier in het woonzorgcentrum, toen nog “rusthuis” genoemd.

De laatste 20 jaar hebben verschillende wetenschappelijke onderzoeken de positieve invloed van dieren bij ouderen aangetoond. Ouderen die niet meer bewegen, die gespannen zijn, die onrustig zijn, gaan plots meer vertellen, bewegen en kalmer worden. De aanwezigheid van een dier kan rustgevend werken en dat heeft een gunstige invloed op het hart en de bloeddruk. Dieren kunnen stress verminderen en kunnen zorgen voor afleiding. Het verzorgen van een dier brengt regelmaat in het leven en kan zelfs depressies voorkomen. Een hond kan bijvoorbeeld sociale contacten gemakkelijker maken.

Dit is uiteraard niet voor iedereen zo, er zijn ook ouderen die liever niet in de buurt van dieren komen.

We hebben al ervaringen met Stal Deyaert en willen nu een stapje verder gaan, ook omdat we zien hoe positief onze bewoners bijvoorbeeld reageren op bezoekers of medewerkers die een hondje meebrengen. Daarom zullen we heel binnenkort de hond van een medewerker betrekken in de animatie activiteiten. Haar naam is Deamon, het baasje is Julie Callens, ergotherapeut van afdeling 2.Momenteel zijn we alles heel goed aan het voorbereiden. We willen hieromtrent ook tijdig, voldoende en open communiceren, vandaar nu al deze voorzet. Vooraf werd overlegd met onze medewerkers en de bewoners, nu willen we ook hun familieleden hierbij betrekken. Bewoners of familieleden die geen contact met de hond willen zullen geen hinder ondervinden. We zorgen ervoor dat het steeds duidelijk is wie een bezoekje van de hond wenst en wie niet.

Deamon krijgt momenteel een goede opleiding om voorbereid te zijn als zij naar het woonzorgcentrum komt. We starten eind volgende week, dus op 12 augustus met 2 dagen en doen dan reeds een evaluatie. Deamon zal aanwezig zijn bij specifieke activiteiten op een veilige manier, steeds onder toezicht van Julie. We evalueren na één maand, of zo nodig vroeger.Mogen we uw medewerking hierin vragen en aandacht te hebben voor onderstaande afspraken:

- Deamon zit in een bench in de verpleegpost als Julie andere taken heeft.

- Deamon is niet aanwezig tijdens de maaltijden van de bewoners

- Deamon mag geen snoepjes of voeding krijgen op eigen initiatief. Julie brengt voeding mee en bekijkt of bewoners die aan het hondje mogen geven onder toezicht

- Deamon mag enkel door Julie uit de bench gehaald worden

- Julie zal steeds begeleiden bij wandeling, activiteit

- Op vlak van hygiëne zullen alle nodige maatregelen worden genomen.

We hopen om hier een mooi verhaal te schrijven, samen met jullie allen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin