05/08/ 2020 Bezoek in palliatieve situatie

Beste bewoner

Beste familieleden en dichte naasten van onze bewoners

Op vraag van de overheid wensen wij u te informeren.

Wij maken momenteel een tweede golf mee in de corona-pandemie. Niemand weet hoe hard deze zal toeslaan.

Wij hopen ten allen tijde (beperkt) bezoek te kunnen blijven toelaten in onze woonzorgcentra. Ook de overheid zet daarop in.

Uit de eerste golf leerden we hoe belangrijk bezoek is voor het welzijn van onze bewoners.

Zelfs indien we het bezoek moeten terugschroeven of moeten overgaan tot sluiting, zullen bewoners voor wie het levenseinde dichterbij komt,

ten allen tijde bezoek mogen ontvangen van enkele dichte naasten.

Deze mensen zullen ook mogen waken bij de betrokken bewoner zodra dit aangewezen wordt.

De concrete invulling kan wat verschillen volgens de omstandigheden en wordt helder gecommuniceerd met de betrokkenen.

Kortom: niemand hoeft dus angst te hebben deze laatste levensfase alleen te moeten doormaken: niet als coronapatiënt en ook niet als coronavrije bewoner.

Naast al onze medewerkers zullen ook uw dichtste naasten u nabij kunnen zijn. Daar zorgen wij voor.

Intussen wensen wij u vooral een goede gezondheid en hopen dat deze tweede golf van de pandemie spoedig voorbij gaat door de voorzorgsmaatregelen die nu worden genomen.

Daartoe vragen wij natuurlijk ook uw medewerking bij de strikte opvolging.

#Samenzorgenvoorelkaar!

Stijn Van den Bossche

Beleidsverantwoordelijke christelijke identiteit, pastoraal en ethiek

VZW Zorgsaam - ZKJ


30/07/2020

Beste familieleden,

Jullie hoorden over de verstrenging van de bezoekregeling in de WZC. We hebben bekeken wat de mogelijkheden zijn, rekening houdend met onze bewoners, de bezoekers, de vrijwilligers en de medewerkers.

We proberen er alles aan te doen om zo weinig mogelijk terug te schroeven, maar sommige zaken kunnen voorlopig niet meer. Gelieve onderstaande door te nemen aub.

De dagelijkse bezoeken tussen 13 en 16 u kunnen voorlopig blijven doorgaan mits reservering vooraf en registratie aan de inkom (in functie van contact tracering VERPLICHT). Mogen we vragen om voor de reservaties op donderdag een richtuur door te geven en om ten laatste om 19u30 te vertrekken uit het WZC.

Mogen we er de nadruk op leggen dat de reservaties enkel tijdens de week kunnen doorgemaild worden, dit ten laatste op vrijdagmiddag om 12 u voor het weekend dat erop volgt. Mails na 17 u gestuurd, worden dezelfde dag niet meer gelezen, hou daar zeker rekening mee. In het weekend zullen geen reservaties meer genoteerd worden. Gelieve de reservaties niet telefonisch door te geven, het risico dat dit vergeten wordt is groter dan bij reservatie via mail. Enkel de personen die geen mailadres hebben kunnen de reservaties via telefoon (op weekdagen) doorgegeven aan de animatoren. Bij reservatie via mail kan u deze ook tonen aan de ingang zo nodig.

Vanaf donderdag 30/7 mag er maar 1 contactpersoon per bewoner meer op bezoek komen. Gelieve onderling uit te maken over welke persoon dit gaat en dit door te geven ten laatste op woensdag 29/7 aub.

Standaard gaan we er van uit dat deze contactpersoon de bewoner ophaalt in zijn kamer en er mee in de tuin of in de dichte omgeving gaat wandelen. Buiten kunnen meerdere personen met de bewoner spreken, maar wel verplicht met een mondmasker aan. Na de wandeling brengt deze contactpersoon de bewoner terug naar de kamer en vertrekt de contactpersoon.

We vragen jullie met aandrang om het bezoek in de tuin, op het terras of in de dichte omgeving te laten doorgaan en niet binnen het gebouw of op de gang rond te wandelen, aan de verpleegpost te gaan praten,.

Uitzonderingen hierop worden vooraf besproken met directie vb specifieke gelegenheden verjaardagen, huwelijken, begrafenissen....

Voor bewoners in de palliatieve of terminale fase worden afspraken gemaakt met de directie.

We willen jullie ook bedanken voor de constructieve samenwerking en de positieve reacties. Zoals gemeld in vorige mail kan de toegang geweigerd worden aan bezoekers die zich niet aan de regels houden. We hopen dat we dit niet hoeven toe te passen maar zullen nu nog strikter hierop toezien, dit in het belang van iedereen.

Bij vragen/bemerkingen of problemen, gelieve de directie te contacteren.

Hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten.

-Kom niet op bezoek als u zelf ziek bent, koorts heeft of u niet goed voelt. Het is belangrijk dat u 30 dagen symptoomvrij bent als u Covid-positief getest werd.

-U wordt binnengelaten via de hoofdingang (Loofblommestraat 4). U heeft uw eigen mondmasker aan (dit moet aansluitend zijn en over neus en mond aangebracht zijn) en u houdt dit ten allen tijde op.

-Een vrijwilliger registreert uw telefoonnummer op een lijst. U gaat rechtstreeks naar de woning bij uw familielid (ga ook daar naar het toilet) en dan gaat u zitten of wandelen in de tuin, op het terras of in de nabije omgeving.

Wie momenteel niet op bezoek wenst te komen op de kamer/woning kan (enkel op afspraak), terecht in de bezoekersruimte.

-Houd afstand van alle medewerkers en andere familieleden (1.5m) EN DRAAG ALTIJD UW MASKER (de plastieken versie die we soms zien is niet toegestaan, het moet dus een masker zijn dat neus en mond goed bedekt) NU OOK BIJ WANDELINGEN BUITEN, GEEF GEEN KUSSEN,HANDEN,KNUFFELS en vraag hulp van personeelsleden om bewoners bijvoorbeeld te verplaatsen naar de rolstoel

-Indien u een vraag heeft voor een medewerker, bel met de oproepbel op de woning, ga niet naar de verpleegpost, spreek geen medewerkers of andere bewoners aan in de gang, ga niet in de leefgroep of andere gemeenschappelijke ruimtes. Heb begrip voor de continuïteit van zorg en bel niet nodeloos.

-Gebruik de lift enkel met de bewoner die u bezoekt.

-Was regelmatig uw handen en ontsmet uw handen voor en na uw bezoek.

-We hopen op een goede samenwerking, als u vragen heeft kan u steeds telefoneren of mailen. -Uit bezorgdheid voor ieders veiligheid kunnen we bezoekers die zich niet houden aan de maatregelen het recht op bezoek ontzeggen. We gaan er van uit dat dit niet nodig zal zijn, maar zullen hier nu nog strenger op toezien.

Samen gaan we er voor!

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


09/07/2020

Beste familieleden,

Ondertussen loopt onze bezoekregeling al enige tijd. Algemeen genomen loopt dit goed. Waar er een probleem was of is zoeken we verder oplossingen.

We zijn verplicht om registraties te doen van de gegevens van de bezoekers in functie van contact tracing (in geval van besmetting met Covid). Dit vergt enige tijd bij het toekomen en zorgt ook soms voor (onnodige) discussies met de vrijwilligers die ons hierbij helpen. Aangezien we werken met reservaties vooraf en via mail hebben we de registratie vereenvoudigd. U hoeft enkel nog bij elk bezoek uw telefoonnummer te noteren naast uw naam bij het binnenkomen. Mogen we er wel de nadruk op leggen dat de reservaties enkel tijdens de week kunnen doorgemaild worden, dit ten laatste op vrijdagmiddag om 12 u. Mails na 17 u gestuurd, worden dezelfde dag niet meer gelezen, hou daar zeker rekening mee. In het weekend zullen geen reservaties meer genoteerd worden. Gelieve de reservaties niet telefonisch door te geven, het risico dat dit vergeten wordt is groter dan bij reservatie via mail. Enkel de personen die geen mailadres hebben kunnen de reservaties via telefoon (op weekdagen) doorgegeven aan de animatoren. Bij reservatie via mail kan u deze ook tonen aan de ingang zo nodig. We benadrukken dit ook omdat de vakantieperiode gestart is. Dan werken er ook vakantiejobs en is een vergissing gemakkelijker gemaakt.

Weet dat het animatieteam ook in (welverdiende) vakantie gaat. Bij afwezigheid zullen ze een wizzard instellen op hun mailbox met de verwijzing naar een ander mailadres. Weet dat hun mails tijdens hun afwezigheid niet gelezen worden en ook niet doorgestuurd.

We herhalen nog even de afspraken rond de bezoekersregeling hieronder.

 • Er mag elke dag 1 persoon op bezoek komen tussen 13 en 16 u (bezoeker vertrekt ten laatste om 16u30), nu niet enkel familie, maar ook anderen vb vrienden of vrijwilligers
 • Dit gebeurt nog steeds met reservatie (ten laatste op vrijdagmiddag) vooraf via de animator van de afdeling (Enya/Laura/Stephanie/Sara en Julie), met mezelf en mevr. Vanoverbeke in kopie.
 • Uitzonderingen hierop worden vooraf besproken met directie vb specifieke gelegenheden verjaardagen, huwelijken, begrafenissen....
 • U wordt nog steeds ontvangen door een vrijwilliger aan het onthaal die de afspraken herhaalt en die u vraagt om uw telefoonnummer te noteren + af te tekenen, er is geen vrijwilliger meer om u te begeleiden naar de woning/kamer.
 • We doen een oproep om rechtstreeks naar de kamer/woning te gaan, niet nodeloos in de gangen te lopen, niet naar verpleegposten en livings te gaan, te bellen in de woning als er een vraag is,...
 • Handen wassen, ontsmetten, afstand van anderhalve meter blijft noodzakelijk. Het is nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen van zodra u binnenkomt.
 • Het openen van de cafetaria wordt bekeken als de verantwoordelijken terug zijn uit verlof.

We willen jullie ook bedanken voor de constructieve samenwerking en de positieve reacties. Zoals gemeld in vorige mail kan de toegang geweigerd worden aan bezoekers die zich niet aan de regels houden. We hopen dat we dit niet hoeven toe te passen. Bij vragen/bemerkingen of problemen, gelieve de directie te contacteren.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directe

02/07/2020

Beste familieleden,

Jullie hoorden zeker van de versoepeling rond de bezoekregeling in de WZC’s. We hebben binnen ons huis overlegd en constateren dat onze regeling al veel soepeler is dan in de ons omringende woonzorgcentra.

We nemen dus na deze mededeling geen grote stappen, maar we gaan wel een klein stukje verder dan voorheen. Gelieve onderstaande goed door te nemen aub, voor vragen en bemerkingen zijn jullie uiteraard welkom.

 • Er mag elke dag 1 persoon op bezoek komen tussen 13 en 16 u (bezoeker vertrekt ten laatste om 16u30), nu niet enkel familie, maar ook anderen vb vrienden of vrijwilligers
 • Dit gebeurt nog steeds met reservatie (ten laatste de dag voordien) vooraf via de animator van de afdeling (Enya/Laura/Stephanie/Sara en Julie), met mezelf en mevr. Vanoverbeke in kopie.

Van harte dank om uw bezoekrooster door te mailen.

Mevr/ mr ………

Maandag 22/6

Dinsdag 23/6

Woensdag 24/6

Donderdag 25/6

Vrijdag

26/6

Zaterdag 27/6

Zondag 28/6

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Gelieve ook steeds mevr. Vanoverbeke Karen (vanoverbekek@zonnehove.zkj.be )en mezelf (vanheckec@zonnehove.zkj.be) in kopie te zetten voor het geval iemand afwezig zou zijn.

 • Uitzonderingen hierop worden vooraf besproken met directie vb specifieke gelegenheden verjaardagen, huwelijken, begrafenissen....
 • U wordt nog steeds ontvangen door een vrijwilliger aan het onthaal die de afspraken herhaalt, er is geen vrijwilliger meer om u te begeleiden naar de woning/kamer.
 • We doen een oproep om rechtstreeks naar de kamer/woning te gaan, niet nodeloos in de gangen te lopen, niet naar verpleegposten en livings te gaan, te bellen in de woning als er een vraag is,...
 • Handen wassen, ontsmetten, afstand van anderhalve meter blijft noodzakelijk. Het is nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen van zodra u binnenkomt.
 • Het openen van de cafetaria wordt binnenkort bekeken.

We willen jullie ook bedanken voor de constructieve samenwerking en de positieve reacties.

Zoals gemeld in vorige mail kan de toegang geweigerd worden aan bezoekers die zich niet aan de regels houden.

We hopen dat we dit niet hoeven toe te passen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

18/06/2020

Beste familieleden,

Sinds deze week stelden we ons woonzorgcentrum open voor bezoeken in de woning van de bewoner en tuinbezoeken.

We zetten deze afspraken verder volgende week. In bijlage vindt u nog eens de afspraken, die belangrijk zijn om nauwgezet te blijven opvolgen.

Van harte dank om uw bezoekrooster door te mailen.

Mevr/ mr ………

Maandag 22/6

Dinsdag 23/6

Woensdag 24/6

Donderdag 25/6

Vrijdag 26/6

Zaterdag 27/6

Zondag 28/6

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Naam 1 familielid

Gelieve ook steeds mevr. Vanoverbeke Karen (vanoverbekek@zonnehove.zkj.be )en mezelf (vanheckec@zonnehove.zkj.be) in kopie te zetten voor het geval iemand afwezig zou zijn.

Dank je,

Mvg, Karen

Met vriendelijke groeten,

Karen Vanoverbeke

Verantwoordelijke Zorg & Kwaliteit

10/06/2020

Beste familieleden,

vanaf maandag 15/06 stellen we ons woonzorgcentrum opnieuw open voor bezoeken in de woning van de bewoner en tuinbezoeken op afspraak.

Dit betekent concreet dat jullie op de dag van jullie afspraak het woonzorgcentrum mogen binnenkomen tussen 13u en 16u, mits registratie. Dus eerst mailen of bellen .We verwachten dat jullie tegen 16u30 het bezoek afgerond hebben en het woonzorgcentrum verlaten hebben, zodat onze werking in de zorg niet in het gedrang komt. Gelieve met jullie familieleden onderling af te spreken wie wanneer komt om daarna een overzicht door te sturen naar de animator van de afdeling.

Bijkomende info vinden jullie onderstaand terug .

Bezoekregeling vanaf 15/06/2020

Enkele belangrijke afspraken voor een veilig verloop!

- Er kan 1 familielid (geen vrienden, geen vrijwilligers, geen kinderen jonger dan 16 jaar) per dag op bezoek komen bij de bewoners die Covid- negatief zijn, dit dagelijks (ook zaterdag en zondag) tussen 13 -16u. Dit mag elke dag een ander familielid zijn. Gelieve onderling af te spreken zodat zich dagelijks slechts 1 familielid aanmeldt.

-Kom niet op bezoek als u zelf ziek bent, koorts heeft of u niet goed voelt. Het is belangrijk dat u 30 dagen symptoomvrij bent als u Covid-positief getest werd.

-U belt aan de hoofdingang aan en u wordt binnengelaten. U heeft uw eigen mondmasker aan (bij voorkeur een chirurgisch mondmasker) en u houdt dit ten allen tijde op.

-Een vrijwilliger brengt u van het onthaal naar de kamer/woning van uw familielid. U registreert zich op de afdeling zelf in het register, dat op de tafel ligt bij het binnenkomen van de afdeling, aan de lift/ trap/ deur. U blijft op de woning bij uw familielid (ga ook daar naar het toilet) of u gaat wandelen in de tuin of nabije omgeving.

De bezoekmogelijkheden zijn dus op de kamer/woning van uw familielid of in de tuin of nabije omgeving. Wie momenteel nog niet op bezoek wenst te komen op de kamer/woning kan nog (enkel op afspraak), terecht in de bezoekersruimte.

-Houd afstand van alle medewerkers en andere familieleden (1.5m) en tracht dit ook met uw familielid te doen (niet kussen, geen handen geven,…)

-Indien u een vraag heeft voor een medewerker, bel met de oproepbel op de woning, ga niet naar de verpleegpost, spreek geen medewerkers of andere bewoners aan in de gang, ga niet in de leefgroep of andere gemeenschappelijke ruimtes. Heb begrip voor de continuïteit van zorg en bel niet nodeloos.

-Gebruik de lift steeds met 1 familielid en 1 bewoner.

- Steeds mondmasker aanhouden op de kamer .

-Vanaf 15/06/2020 stopt het in quarantaine zetten van was, boodschappen, cadeaus en organiseert de familie dit terug zelf en dit tijdens de bezoekmomenten van maandag tem zondag tussen 13- 16u.

-Was regelmatig uw handen en ontsmet uw handen voor en na uw bezoek.

-We hopen op een goede samenwerking, als u vragen heeft kan u steeds telefoneren of mailen.

-Uit bezorgdheid voor ieders veiligheid kunnen we bezoekers die zich niet houden aan de maatregelen het recht op bezoek ontzeggen. We gaan er van uit dat dit niet nodig zal zijn.

Samen gaan we er voor

28/05/2020

Beste familieleden,

Zoals jullie weten werkten we al met een bezoekregeling in onze ontvangstruimte. Hierop kwam veel respons. We hebben dit aanbod nu uitgebreid tot twee ruimtes. Gelukkig hebben wij een getalenteerde technische dienst die dit heeft mogelijk gemaakt.

Vanaf 2 tot en met 7 juni kunnen we elke namiddag van 13-15u30 per half uur een bezoeker laten komen in een gespreksruimte. Dan kan u in eenzelfde ruimte een gesprek voeren met uw familielid. Er is geen telefoon meer nodig, er is wel een plexiglas voorzien op de tafel tussen bezoeker en bewoner. Bij het binnenkomen (met eigen masker) zal uw temperatuur gemeten worden. Als u meer dan 37,5 ° heeft zal men nogmaals een meting doen. Als de temperatuur boven de 37,5 blijft zal men u vragen om de ruimte te verlaten, dit uit veiligheidsoverwegingen. Men zal u vragen om de handen te ontsmetten en om een aantal zaken te registreren. Als u neerzit kan u het masker uitdoen, gelieve het terug aan te doen als u vertrekt.

U kan uw reservatie doen zoals voorheen, via de medewerker van het animatieteam van de betreffende afdeling.

Met dit schrijven wil ik elk familielid bedanken voor de samenwerking in deze moeilijke periode. Ik wil benadrukken dat we alle mogelijke inspanningen doen om tegemoet te komen aan de wensen van zowel bewoner als familielid.

Echter, we mogen en willen ook niet buiten de regelgeving en de adviezen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid handelen. We willen geen levens in gevaar brengen. We hebben begrip voor de vragen om terug binnen te komen in het WZC, maar dit is momenteel niet toegelaten. Ook de vraag om te gaan wandelen met een familielid moeten we momenteel nog in beraad houden tot we meer info krijgen van de veiligheidsraad.

Voor uw vragen en bemerkingen kan u altijd terecht bij mij en bij mevr. Vanoverbeke Karen, onze zorgverantwoordelijke.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


18/05/2020

Beste familieleden,

Zoals u weet is er terug sprake van een versoepeling in de bezoekregeling door familieleden. We hebben reeds een drukke bezoekweek achter de rug. Ik geef u graag voor de komende weken de aangepaste regeling door:

Gelieve deze mail grondig door te nemen aub.

 • Van 18/5 tot en met 25/5 zal er gewerkt worden zoals de voorbije week: bewoner en bezoeker zitten elk in een aparte ruimte en spreken met elkaar via telefoon. Vrijwilligers met een medische achtergrond zorgen voor het vervoer van en naar de kamer. De bezoekmomenten van 18/5 tem 24/5 zijn reeds volzet. Op 26/5 is geen bezoek in deze ruimte mogelijk wegens aanpassingswerken. Op 25/5 is er nog bezoek mogelijk van 10-12u30 en van 13-15 u.
 • Vanaf 27/5 start het bezoek waarbij bewoner en bezoeker in eenzelfde ruimte zitten (nog altijd dezelfde locatie namelijk ingang links zie pijlen op het grasveld voor de receptie). Tussen hen staat een lange tafel met plexiglas op. Op die manier kunnen dus 2 bewoners op hetzelfde moment bezoek ontvangen omdat we 2 ruimtes hebben met een tafel met plexiglas. Een vrijwilliger met medische achtergrond zal zorgen voor het vervoer van en naar de kamer, iemand van onze vaste vrijwilligers zal toezicht houden zodat bewoners en bezoekers de regels naleven. Wie op bezoek komt moet de handen ontsmetten, een mondmasker (zelf mee te brengen) dragen bij het binnenkomen en zich registreren. Na het bezoek wordt de ruimte door de vrijwilliger ontsmet voor de volgende bezoeker. Gelieve pas binnen te gaan als de vrijwilliger u uitnodigt. Er mag maximaal 1 bezoeker 1 x per week komen voor een bewoner in deze ontmoetingsruimte. Er is nog steeds mogelijkheid tot bezoek in de cafetaria/raambezoek en tot contact via skype en via whatsapp. We leggen deze beperking voorlopig op omdat er momenteel bezoekers zijn die nog niet de gelegenheid kregen om hun familielid te spreken. Gelieve nooit op bezoek te komen als u symptomen van Covid 19 heeft. Bij het registreren zal ook gevraagd worden om aan te duiden dat u al een maand symptoomvrij bent of dat u de laatste maand niet covid positief bent getest. Ook uw temperatuur zal opgenomen en geregistreerd worden. Tijdens het gesprek zelf mag u het masker uitdoen. Voorlopig kan u een afspraak maken tot en met 1/6. Ondertussen zullen we evalueren hoe deze regeling verloopt. Tegen eind volgende week sturen we terug nieuwe tijdsloten door.
 • Reserveringen kunnen enkel via mail en niet op de dag van het bezoek zelf maar voor één van de komende dagen. Als u een uur voorstelt dat reeds ingenomen is zal u een ander moment voorgesteld worden via mail. Uw afspraak wordt per mail bevestigd. Gelieve bij het reserveren steeds uw naam, de naam van de bewoner alsook de bewoner zijn/haar kamernummer duidelijk te vermelden.
 • Voor afdeling 1: animatie@zonnehove.zkj.be (dit is voor Laura en Enya)
 • Voor afdeling 2: callensj@zonnehove.zkj.be (dit is voor Julie)
 • Voor afdeling 3: gunsts@zonnehove.zkj.be (dit is voor Stephanie)
 • Voor afdeling 4: demuyncks@zonnehove.zkj.be (dit is voor Sara)
 • Gelieve ook steeds mevr. Vanoverbeke Karen (vanoverbekek@zonnehove.zkj.be )en mezelf (vanheckec@zonnehove.zkj.be) in kopie te zetten voor het geval iemand afwezig zou zijn.

Onderstaand kan u voor de verschillende data de uren terugvinden.

 • Mogelijkheden:

Maandag 25/5: van 10 tot 12u30 en van 13u tot 15u

Dinsdag 26/5: geen bezoek

Woensdag 27/5: van 10 tot 12u30 en van13.00 tot 16u

Donderdag 28/5: van 10 tot 12u30 en van 13u tot 16u

Vrijdag 29/5: van 13u tot 16u

Zaterdag 30/5: geen bezoek

Zondag 31/5: van 10 tot 12 u30 en van 13u tot16u

Maandag 1/6 van 10 tot 12u30 en van 13u tot 15u

Voor de week vanaf 2/6 zullen de uren nog tijdig doorgegeven worden.

Voor verdere info bent u steeds welkom. Met dank voor uw gewaardeerde medewerking om dit vlot te laten verlopen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

11/05/2020

Beste familieleden,

Zoals voorzien is er een versoepeling van de bezoekregeling. We hebben een ruimte ingericht waardoor contact binnenin het WZC mogelijk is, voorlopig nog achter glas.

Op termijn, als de cijfers rond besmetting verder in de goede zin evolueren, zal deze regeling nog “familievriendelijker” kunnen verlopen.

We willen bezoek mogelijk maken per half uur. Familieleden mogen per 2 komen. De familieleden die onder één dak wonen mogen met meer komen.

U kan via mail een afspraak reserveren, niet voor de dag zelf maar voor de komende dagen.

Onze medewerkers van de animatie zullen een elektronische agenda gebruiken die centraal raadpleegbaar is zodat we geen “dubbele boekingen” hebben.

De info over de bezoekregeling die vanaf maandag 11 mei ingaat. Voor de komende twee weken geldt onderstaande regeling:

Maandag 11 en 18 mei van 10-12u30 en van 13-15 u (telkens blokjes van half uur)

Dinsdag 12 en 19 mei idem

Woensdag 13 en 20 mei van 10 tot 12u30 en van 13 tot 16 u

Donderdag 14 en 21 mei van 10 tot 12u30 en van 13 tot 16 u

Op zondag 17 mei en zondag 24 mei voorzien we eveneens bezoekmogelijkheid van 10-12u30 en van 13-16 u.

Voor de andere dagen bekijken we nog de mogelijkheden. Reserveringen kunnen enkel via mail en niet op de dag van het bezoek zelf maar voor één van de komende dagen. Als u een uur voorstelt dat reeds ingenomen is zal u een ander moment voorgesteld worden via mail. Uw afspraak wordt per mail bevestigd.

Gelieve bij het reserveren steeds uw naam, de naam van de bewoner alsook de bewoner zijn/haar kamernummer duidelijk te vermelden.

Voor afdeling 1: animatie@zonnehove.zkj.be (dit is voor Laura en Enya)

Voor afdeling 2: callensj@zonnehove.zkj.be (dit is voor Julie)

Voor afdeling 3: gunsts@zonnehove.zkj.be (dit is voor Stephanie)

Voor afdeling 4: demuyncks@zonnehove.zkj.be (dit is voor Sara)

Gelieve ook steeds mevr. Vanoverbeke Karen (vanoverbekek@zonnehove.zkj.be )en mezelf (vanheckec@zonnehove.zkj.be) in kopie te zetten voor het geval iemand afwezig zou zijn of voor het geval u reeds morgen en overmorgen wenst te reserveren aub.

U mag voor de hoofdingang links over het grasveld gaan (er staan pijlen) tot aan de glazen deur waar links en rechts een bank staat. U kan binnengaan als er niemand in de ruimte aanwezig is. Als er wel iemand is, gelieve buiten te wachten tot de persoon vertrekt, en zorg dat u voldoende afstand bewaart.

Als u binnenkomt mag u uw naam noteren en plaatsnemen in het zeteltje. Er is een soort babyfoon aanwezig. De vrijwilliger geeft u de uitleg over het gebruik ervan.

Bij toekomen en vertrekken vragen we u om zelf de stoel en leuningen te ontsmetten. Het materiaal is aanwezig. U heeft de keuze om al dan niet een mondmasker te dragen, er is immers geen fysiek contact tussen u en de bewoner.

In dit lokaal kan u geen voorwerpen of was afgeven, dit blijft verlopen via het onthaal en dit tijdens de week enkel tussen 8 en 17 u, in het weekend enkel tussen 14-16 u.

Bezoek kan door 1 persoon tegelijk, tenzij u onder hetzelfde dak woont, dan mag het hele gezin komen.

De andere mogelijkheden die we nu al gebruiken om contact te leggen mogen ook nog verder verlopen (raambezoeken, bezoek via de vensters in de cafetaria). Mag ik er aan herinneren dat contacten in de tuin nog niet mogen, ook via openstaande deuren contact leggen is nog te vroeg. Gelieve u aan deze maatregelen te houden aub. Dit in het belang van jullie dierbaren.

We hopen dat we met deze maatregelen al een deel tegemoet komen aan jullie verwachtingen. Deze regeling is tijdelijk, hopelijk kunnen we deze nog versoepelen nadien.

Dank voor uw begrip, steeds welkom voor vragen of bemerkingen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

linkedin