Beste familieleden,

De coronacrisis heeft ons doen inzien dat een kappersbezoek ook iets kan zijn om naar uit te kijken.

Sinds een tweetal weken is kapster Kristine De Boel gestart met wassen en knippen op de kamers. Dit is niet de meest geschikte omgeving om haartooi te doen. Sinds een paar dagen kan het kapsalon opnieuw gebruikt worden en is er de mogelijkheid voor permanent, kleuren en dergelijke. Mevr. De Boel werkt steeds op maandag en zaterdag.

Vanaf dinsdag zal kapster Katty De Nobele ook herstarten. Zij werkt op dinsdag-woensdag-donderdag en vrijdag. Alles is georganiseerd op een veilige manier, zowel voor de bewoners en medewerkers als voor de kapsters.

Het is uiteraard mogelijk om met een eigen kapper of kapster te werken. Gelieve deze vooraf contact te laten opnemen met mevr. Vanoverbeke om concrete afspraken rond de hygiënische maatregelen te maken.

Om een goede regeling mogelijk te maken vragen we u om ons onderstaande via mail door te geven:

Welke kapster wenst u in te schakelen:

Katty De Nobele

Kristine De Boel

Bewoner heeft een eigen kapster

Wat moet de kapster doen: bijvoorbeeld

  • Knippen om de …. weken
  • Kleuren om de …. weken
  • Watergolf of mis en plis om de ….. weken
  • Permanent om de …. weken

Zoals voordien gebeuren er geen contante betalingen aan de kappers, alles verloopt via facturatie.

Voor verdere informatie bent u zeker welkom.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

linkedin