Beste bewoner en familielid

Naast een goede hoest – en handhygiëne, het dragen van een mondmasker en afstand bewaren is het verluchten en ventileren van groot belang in de strijd tegen het coronavirus.

Er zijn namelijk nadelige gevolgen van onvoldoende verse lucht:

  • Geurhinder, onfris
  • Hoofdpijn, vermoeidheid, neus – of keelslijmvliezen
  • Astma of allergieën
  • Verspreiding van infectieziekten.

Het is dus uiterst belangrijk om geregeld uw raam van de kamer open te zetten.

Een goede ventilatie en verluchting zorgt voor de afvoer van infectieuze microdruppels. Het risico op besmetting door inademen van binnenlucht verkleint hierbij dus sterk. Zie illustratie hieronder.

Geen ventilatie en verluchting= veel infectieuze druppels in de omgeving

Natuurlijke ventilatie en verluchting = weinig infectieuze druppels in de omgeving


Om de luchtkwaliteit te meten gebruiken we in verschillende ruimten van het woonzorgcentrum CO2 meters. U heeft ze ongetwijfeld al opgemerkt. Het is uiterst belangrijk dat we deze correct gebruiken en er ook gevolg aan geven.

Concreet zullen ramen en deuren (tijdelijk) worden opengezet wanneer de CO2-meter oranje of rood kleurt.

In deze winterperiode kan het snel fris worden. We raden u dan ook aan om u voldoende warm aan te kleden en/of een dekentje mee te nemen wanneer u naar de living komt.Heeft u hieromtrent nog vragen? Neem dan gerust contact op met de hoofdverpleegkundige.

We hopen alvast op uw medewerking!

Vriendelijke groeten en hou het allen veilig!

#samenzorgenvoorelkaar

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin