23/02/2022

Geachte bewoner, geachte familie, geachte mantelzorger,

Sinds vrijdag 18/02 zijn we in onze samenleving overgeschakeld naar code oranje. Dit betekent dat er vanaf die datum verschillende coronamaatregelen afgeschaft of afgezwakt werden in de samenleving.

Wat betekent dit voor de woonzorgcentra?

Op maandag 21 februari ontvingen we een schrijven van het Agentschap Zorg en Gezondheid met een duiding van de richtlijnen in woonzorgcentra en assistentiewoningen. Hieruit blijkt dat er op dit moment nog geen sprake is van versoepeling van deze richtlijnen, ondanks de versoepelingen in de samenleving. Maar liefst 312 woonzorgcentra kampen nog met een grote corona-uitbraak. Ook in ons huis hebben we besmettingen bij bewoners (die in kamerisolatie verblijven gedurende 10 dagen) zoals we jullie reeds meedeelden in de vorige informatiebrieven.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg is dan ook van mening dat het op dit ogenblik niet evident is om af te wijken van de bestaande richtlijnen. Zeker voor wat betreft de kwetsbare groepen in de samenleving, zijn versoepelingen momenteel minder aan de orde omdat de medische verantwoording daarvoor ontbreekt. Kwetsbare doelgroepen vragen extra aandacht en behoedzaamheid als het gaat om mogelijke wijzigingen in de richtlijnen.

De Vlaamse Taskforce COVID-19 Zorg besliste daarom om een mogelijke wijziging in de richtlijnen ten vroegste door te voeren tegen de volgende samenkomst van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid op 9 maart 2022. Concreet betekent dit dat tot die datum alle bepalingen in de Kaderrichtlijn COVID-19 residentiële ouderenzorg onverminderd van kracht blijven voor woonzorgcentra vb. bezoekers dragen een mondneusmasker gedurende het volledige bezoek, handen regelmatig wassen, ventileren waar mogelijk (vb deur openstellen, raam in kipstand),…

Op dit momoment is er nog geen duidelijke timing omtrent het toedienen van een 4° vaccin voor alle bewoners van woonzorgcentra. Van zodra de Taskforce Vaccinatie hierover een beslissing genomen heeft, zal u hierover geïnformeerd worden. Bewoners die wel reeds oproepingsbrief ontvangen hebben voor een 4e vaccin, mogen zo gewenst daarop ingaan, samen met de familie.

Voor vragen kan u steeds terecht op de afdeling of u mag ook een mail sturen naar directie@zonnehove.zkj.be

Met vriendelijke groeten,

Karen Vanoverbeke

Verantwoordelijke Zorg & Kwaliteit


09/02/2022

Geachte bewoner,

Geachte familie,

Geachte mantelzorger,

Graag willen we jullie informeren betreffende de stand van zaken rond Covid-19 in ons huis.

In de laatste informatiebrief van 4/2/22 lieten we reeds weten dat verschillende bewoners van afdeling 1 en afdeling 4 (waar we een cohorte waren opgestart met een tijdelijke opschorting van het bezoek) alsook enkele bewoners van afdeling 2 en 3, besmet waren met Covid-19.

Intussen zijn we 5 dagen verder en hebben we de situatie besproken met onze CRA (coördinerend en raadgevend arts), onze centrale zetel in Oostakker en onze leidinggevenden van de woon- zorgafdelingen.

We blijven een verhoogde waakzaamheid aanhouden en bespraken de teststrategie.

 1. Indicaties om een PCR test uit te voeren bij een bewoner:
 • Ernstige symptomen zoals kortademigheid, koorts, sterke achteruitgang van de algemene toestand. Dus wanneer een diagnose van belang is om de correcte behandeling te kunnen starten (zoals een antibioticum als het bijvoorbeeld gaat om een nierontsteking als oorzaak van koorts)
 • Conform de consensus van de Gentse CRA’s testen we niet meer in het kader van screening
 1. Indien de PCR test positief is voor coronavirus:
 • kamerisolatie 10 dagen vanaf de start van de symptomen, dus in de praktijk vaak een 7 dagen na de PCR test
 • Stop van de isolatie bij opklaren van de symptomen. Duur van de isolatie te verlengen wanneer de symptomen aanwezig blijven, te beslissen door de behandelende huisarts.

De huidige golf van besmettingen met coronavirus betreft de omicron variant. Deze besmetting geeft gelukkig meestal slechts milde en kortdurende symptomen.

Er wordt verder ingezet op individuele activiteiten en op kleinschalige initiatieven op afdelingsniveau.

Volgende afspraken betreft de bezoekregeling:

· Afdeling 1: de cohorte wordt vrijdag 11/2 opgeheven dwz dat er terug bezoek mogelijk is; bij enkele bewoners blijven we kamerisolatie toepassen nl bij de bewoners die nog symptomen vertonen, deze familieleden zijn op de hoogte gebracht- daar wordt er op de deur geafficheerd dat er persoonlijke beschermingsmaatregelen dienen aangedaan te worden, er staat een toren met materiaal ter beschikking. Wend u aub eerst tot iemand van onze medewerkers.

· Afdeling 2: 3 kamerisolaties, met affiche op de kamerdeur; de hoofdverpleegkundige brengt de families op de hoogte zodra de isolatie stopt

· Afdeling 3: 2 kamerisolaties die respectievelijk 10/2 en 11/2 stoppen, de families worden individueel op de hoogte gebracht

· Afdeling 4: de cohorte op paddenhoek wordt donderdag 10/2 opgeheven dwz dat er terug bezoek mogelijk is; bij enkele bewoners blijven we kamerisolatie toepassen nl bij de bewoners die nog symptomen vertonen, deze familieleden zijn op de hoogte gebracht- daar wordt er op de deur geafficheerd dat er persoonlijke beschermingsmaatregelen dienen aangedaan te worden, er staat een toren met materiaal ter beschikking. Wend u aub eerst tot iemand van onze medewerkers.

We blijven oproepen om de gekende voorzorgsmaatregelen na te leven. Houd tijdens het bezoek het mondneusmasker correct aan gedurende het ganse bezoek en geef aandacht aan een goede handhygiëne. Gelieve niets te eten of te drinken op de kamer en vraag ook aan uw bewoner om het mondneusmasker aan te doen, indien mogelijk. Tracht een goede ventilatie te voorzien in de kamer vb door de deur open te laten, het raam wat te openen. Via deze eenvoudige maatregelen kan het verschil gemaakt worden voor uw familielid. Kom a.u.b. niet op bezoek indien u zich niet goed voelt, of indien u in uw omgeving iemand hebt die positief getest is. Op die manier kunnen we samen zorg dragen voor onze bewoners. De cafetaria blijft nog gesloten.

Intussen blijven we geconfronteerd met uitval van personeel, hoofdzakelijk door corona. Samen met alle medewerkers doen we ons uiterste best om deze afwezigheden zo goed mogelijk op te vangen. Dank aan enkele familieleden die gereageerd hebben op onze oproep om ons te ondersteunen op de afdelingen. Dit wordt ten zeerste gewaardeerd en maakt echt een verschil. Wij blijven ons samen inzetten om ook deze periode door te komen. We willen u ook meegeven dat wij tot op heden nog geen informatie hebben ontvangen van het Vlaams Agentschap mbt een mogelijke 4° vaccindosis bij de fragiele ouderen.

Voor vragen kan u steeds terecht op de afdeling of u mag ook een mail sturen naar directie@zonnehove.zkj.be.

Met vriendelijke groeten,

Karen Vanoverbeke

Verantwoordelijke Zorg & Kwaliteit


04/02/2022

Geachte bewoner,

Geachte familie,

Geachte mantelzorger,

Via deze weg willen we jullie informeren betreffende de stand van zaken rond Covid-19 in ons huis.

Eerder deze week hadden we reeds een besmettingshaard op de paddenhoek- afdeling 4. Vandaag werd beslist om ook afdeling 1, onze beschermde afdeling in cohorte te laten gaan, dit gezien bij een algemene testing afgenomen op 3/2, nog eens aan aantal extra bewoners geinfecteerd blijken te zijn.

Om die reden is beslist om op afdeling 1 (woning 23 tem 53) en op paddenhoek (woning 351 tem 365) het bezoek tijdelijk op te schorten, dit tem donderdag 10/2, uitzonderingen zijn steeds bespreekbaar met de directie vb in palliatieve of terminale situaties.

De meeste bewoners hebben geen tot milde symptomen.

Gisteren en vandaag blijken ook 1 bewoner van afdeling 2 en 2 bewoners van afdeling 3 positief te testen.

De bewoners, contactpersonen en huisartsen werden op de hoogte gebracht.

Op de afdelingen zijn we een verhoogde waakzaamheid gestart en werd met het team gekeken om activiteiten niet annuleren. De focus wordt nu vooral gelegd op individuele contacten.

· De vuile was zal verzameld worden in één kar beneden aan de inkomhal, een kar voor paddenhoek en een kar voor afdeling 1. De propere was kan ook aan de ingang worden afgegeven, en wordt verzameld in een kar.

Net zoals in ons vorig schrijven willen we oproepen om de zeker gekende voorzorgsmaatregelen na te leven. Houd tijdens het bezoek het mondneusmasker aan gedurende het ganse bezoek. Gelieve niets te eten of te drinken op de kamer en vraag ook aan uw bewoner om het mondneusmasker aan te doen. Via deze eenvoudige maatregel kan het verschil gemaakt worden voor uw bewoner. Kom a.u.b. niet op bezoek indien u zich niet goed voelt, of indien u in uw omgeving iemand hebt die positief getest is. Een zelftest voor uw bezoek is zeker zinvol. Op die manier kunnen we samen zorg dragen voor onze bewoners.

Vanuit de overheid kregen wij duidelijke richtlijnen rond het testbeleid bij bewoners en medewerkers. Wij volgen deze nauwgezet op zodanig dat we vlug kunnen handelen bij een eventuele besmetting bijvoorbeeld bij een medewerker of een bewoner. Intussen worden wij in beide woonzorgcentra regelmatig geconfronteerd met uitval van personeel, hoofdzakelijk door corona. Samen met alle medewerkers doen we ons uiterste best om deze afwezigheden zo goed mogelijk op te vangen. Dank aan enkele familieleden die gereageerd hebben op onze oproep om ons te ondersteunen op de afdelingen. Dit wordt ten zeerste gewaardeerd en maakt echt een verschil.

Wij blijven ons samen inzetten om ook deze periode door te komen. Voor vragen kan u steeds terecht op de afdeling of u mag ook een mail sturen naar directie@zonnehove.zkj.be

Met vriendelijke groeten,

Karen Vanoverbeke

Verantwoordelijke Zorg & Kwaliteit


19/01/2022

Beste familieleden,

Bij deze een extra bericht naar jullie in functie van de stijgende besmettingscijfers in de maatschappij.

Momenteel is de toestand in Zonnehove volledig onder controle. Toch willen we graag al vooruit kijken voor het geval er toch een uitbraak zou komen.

Elke bewoner is nog steeds vrij om het woonzorgcentrum te verlaten om bij familie of kennissen te zijn.
Gezien het hoge aantal besmettingen met de Omikron-variant lijkt ons dit tijdelijk geen goede keuze, vandaar de vraag om goed na te denken of u de bewoner inderdaad in contact brengt met verschillende personen.

Op dit moment is het moeilijk om in te schatten welke impact de Omikron-variant zal hebben op ons woonzorgcentrum. De kans bestaat dat we geconfronteerd worden met (extra) personeelsuitval omwille van een besmetting en quarantaine. Indien u als familie of mantelzorger bereid bent om in extreme nood te komen helpen met zorg of niet-zorg taken, kan u zich aanmelden via zonnehove@zonnehove.zkj.be.​

Dan krijgen we graag door van wie u familie bent, samen met het telefoonnummer en het mailadres.

We hopen uiteraard om hiervan geen gebruik te moeten maken, maar we bereiden ons graag voor.

Alvast dank om samen met ons zorg te dragen voor onze bewoners.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


12/01/2022

Beste Familileden,

Graag brengen we jullie op de hoogte van een update van de corona- maatregelen in de WZC in Vlaanderen, maatregelen die met onmiddellijke ingang van kracht zijn.

FFP2 Mondneusmasker

Alle interne en externe zorg- en dienstverleners, vrijwilligers, studenten enz. die in contact komen met de bewoners dragen verplicht een FFP2-mondneusmasker vanaf het betreden van de voorziening tijdens de volledige aanwezigheidsduur.

Alle bezoekers vanaf de leeftijd van zes jaar dragen bij het betreden van en de verplaatsing in de voorziening maar ook tijdens de bezoekmomenten (tijdens de contacten met de bewoner, ongeacht of de afstandsregel al dan niet kan worden nageleefd en ongeacht of de voorziening van bezoekers een Covid Safe Ticket vraagt) een chirurgisch mondneusmasker.

Een stoffen mondneusmasker is niet toegelaten. Indien nodig kan een chirurgisch mondneusmasker gevraagd worden aan de receptie of op de afdeling.

Het chirurgisch mondneusmasker moet op correcte wijze gedragen en bewaard worden (bijv. niet in de broekzak).

Tijdens de zorgcontacten en tijdens de contacten met bezoekers dragen ook de bewoners, indien mogelijk, een chirurgisch mondneusmasker.

Toegang tot WZC- beperkingen

Bezoekers die positief getest werden, kunnen vanaf de staalname of de start van de symptomen minimum 10 dagen (duur isolatieperiode en 3 dagen voorzichtigheid) niet op bezoek gaan in een voorziening.

Alle bezoekers (ongeacht hun vaccinatiestatus) kunnen na een hoogrisicocontact tot en met 10 dagen na het hoog-risicocontact niet op bezoek komen.

Vermits aan laag-risicocontacten (ongeacht hun vaccinatiestatus) wordt gevraagd de contacten tot een minimum te beperken, wordt aan deze bezoekers uiterste voorzichtigheid gevraagd en strikte handhygiëne toe te passen, afstand te houden, steeds op correcte wijze een chirurgisch mondneusmasker te dragen, enz

Vrijheid bewoners

Bewoners kunnen vrij bewegen in de voorziening, waarbij géén onderscheid wordt gemaakt op basis van de vaccinatiestatus van de bewoner. Samen deelnemen aan (groeps)activiteiten is mogelijk.

Georganiseerde activiteiten

- Bij georganiseerde activiteiten met enkel de bewoners en/of medewerkers van de voorziening wordt steeds de nodige voorzichtigheid in acht genomen. Zo worden dergelijke activiteiten bij voorkeur in kleinere groepen georganiseerd, bijv. per verdieping of per afdeling. Indien mogelijk dragen de aanwezigen een mondneusmasker, zeker bij verplaatsingen of bij nauwe contacten.

- De organisatie van activiteiten waarbij ook familie van bewoners of andere externen worden betrokken, is – zowel binnenshuis als in open lucht - niet toegestaan

Indien jullie vragen hebben, aarzel niet ons te contacteren.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

29/12/2021

Beste familieleden,

Allereerst willen we u alle goeds wensen voor 2022, vele momenten met geluk en een goede gezondheid.

Mogen we u vragen om de corona maatregelen verder goed op te volgen aub.

Als uw familielid meegaat naar huis:

- blijf voorzichtig,

- ventileer voldoende,

- probeer afstand te houden,

- gebruik zo nodig het masker,

- gebruik sneltesten vooraf

- als iemand symptomen heeft, best het contact vermijden

Binnen het woonzorgcentrum, ook op de woning van de bewoner, blijft het masker verplicht.

Met dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


22/11/2021

Beste familieleden,

Op afdeling 3 werd een bewoner positief getest. Deze bewoner is in isolatie. Drie andere bewoners die contact hadden testen negatief, ook hen plaatsen we enkele dagen in quarantaine. De families werden verwittigd.

Mogen we vragen om niet langs te komen als u positief werd getest of als u symptomen heeft. Gelieve ook de veiligheidsmaatregelen strikt in acht te nemen aub, ook als u wel gevaccineerd bent:

 • Kinderen onder de 10 jaar komen bij voorkeur niet op bezoek. Kinderen vanaf 10 jaar zijn verplicht om gedurende het ganse bezoek ook een mondmasker te dragen. Dit mondmasker mag niet afgedaan worden op de kamer.
 • De bewoners dragen tijdens het bezoek ook een mondmasker en houden dit gedurende het bezoek ook aan op de kamer. Dit is niet van toepassing bij echtparen of koppels.

 • Gelieve als bezoeker het mondmasker NIET af te doen op de kamer. Draag het mondmasker correct over de mond én de neus. Dit is niet van toepassing bij echtparen of koppels.

 • Zet een venster open op kipstand (kantel het venster) tijdens het bezoek op de kamer zodanig dat er een goede ventilatie is.

 • Volg de correcte hygiënische maatregelen op: zet in op correcte handhygiëne en correcte hoest- en nieshygiëne.

 • Hou zoveel mogelijk anderhalve meter afstand.

 • Kom NIET op bezoek indien u zelf een hoogrisicocontact gehad hebt en / of u enig symptoom vertoont dat mogelijks op Covid kan wijzen.

 • Kom NIET op bezoek indien u zich ziek voelt, dit ook als u wel gevaccineerd bent. Vaccinatie betekent niet dat u geen Covid kunt hebben.

We hebben besloten om de afdeling overschrijdende activiteiten tijdelijk on hold te zetten.


Met dank voor uw medewerking in deze.


Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


05/11/2021

Beste bewoners en familieleden,

Zoals u allen weet zijn de coronacijfers al enige tijd de verkeerde kant aan het uitgaan. We kregen richtlijnen van de overheid door, die ik bij deze aan jullie doorgeef.

· Mondmasker zijn verplicht van bij het binnenkomen tot en met het buitengaan in het woonzorgcentrum.

· Hou mondmasker ook zoveel mogelijk aan op de kamer.

· Ventileer de kamer.

· We vragen tot nu geen Covid Safe ticket, ook niet voor het bezoek in de cafetaria, onze cafetaria is er immers enkel voor bewoners en hun bezoek en voor onze medewerkers, niet voor externen.

· We rekenen op uw verantwoordelijkheidszin om niet op bezoek te komen als u ziektesymptomen heeft.

Belangrijk om mee te delen: sommige mensen denken dat de vaccinatie een vrijgeleide is om alle andere maatregelen te laten vallen. We hebben ondertussen gezien dat dit niet het geval is.

We kregen al een aantal keer de vraag om een Covid Safe ticket te voorzien voor onze bewoners. Er zijn drie mogelijkheden:

· als we de identiteitskaar + PIN code hebben kunnen we dit afprinten in Zonnehove en u dadelijk meegeven (enkel tijdens de kantooruren bij de directieleden)

· als er geen PIN code is, kan een andere PIN code door de familie gevraagd worden in het gemeentehuis. Daarvoor moet ter plaatse gegaan worden.

· een derde optie is om te telefoneren naar het nummer 078/ 78 78 50 om een papieren versie te laten opsturen. Het ontvangen kan 7 tot 10 dagen duren. Het is noodzakelijk om het rijksregisternummer (achterkant van de identiteitskaart) op dat moment telefonisch door te geven

· voor bewoners die geen familie hebben zullen wij de derde optie in orde brengen zo nodig

Op 7/11 was een toneelvoorstelling voorzien voor een aantal bewoners. Onze ergotherapeuten hebben reeds contact opgenomen met de familieleden hieromtrent, de meeste bewoners en familieleden weten immers hun PIN code niet. Om de papieren versie van het CST op te vragen is er onvoldoende tijd gezien de wachttijd 7 tot 10 dagen is.

De kaas- en wijnavond op 17/11 gaat door zoals gepland. We hebben er gelukkig vooraf reeds voor gekozen om de familieleden enkel op de kamer te laten eten, samen met de bewoner, zodat het op een veilige manier kan doorgaan. Nog even ter herinnering: we voorzien een glas cava, kaasbuffet of vleesschotel en een glas wijn. Mogen we u vragen om zo nodig zelf frisdrank mee te brengen om zo weinig mogelijk geloop door de gangen te hebben. Indien gewenst kan u een fles wijn extra kopen op de afdeling zelf aan 10 euro.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

12/10/2021

Beste familieleden,

Op dinsdag 12/10 tussen 13 en 15 uur zal het derde vaccin tegen Corona toegediend worden aan onze bewoners.

De bewoners die dit vaccin niet wensen werden correct genoteerd (door huisarts of familielid bij een bewoner die dit zelf niet meer kan beslissen).

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

28/09/2021

Beste bewoner, familielid,

Binnenkort krijgen onze bewoners de kans om een derde Covid vaccin te krijgen (Pfizer). Momenteel gaat dit enkel over de bewoners van het woonzorgcentrum en de bewoners in kortverblijf.

Een 8-aantal bewoners met hoger gezondheidsrisico kregen reeds hun derde prik.

We gaan er van uit dat de derde prik aan elke bewoner mag toegediend worden, mogen we u vragen om ten laatste op 1 oktober door te geven als u GEEN derde vaccin wenst voor uw familielid aub.

De vaccinatie zal gebeuren in het woonzorgcentrum zelf. U wordt nog op de hoogte gebracht van de datum.

Uiteraard bent u welkom voor bijkomende vragen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

2/07/2021

Beste familieleden,

We krijgen regelmatig een vraag van familieleden die terugkeren uit vakantie of zij op bezoek mogen komen. Onderstaand kan u terugvinden waar de meest recente informatie terug te vinden is. We kiezen ervoor om de inhoud van de website niet in deze mail te zetten omdat de maatregelen dagelijks kunnen veranderen. Het is dus beter om bij twijfel dadelijk naar deze website te gaan voor de correcte informatie.

Afhankelijk van welk land u terugkomt en van het feit of u zelf al minstens 14 dagen volledig gevaccineerd bent, verschillen de maatregelen.

Bovenop de geldende maatregelen vragen we u om voorzichtig te zijn en de hygiënische maatregelen strikt op te volgen, dit in het belang van onze kwetsbare bewoners, onze medewerkers en eveneens in uw eigen belang. Als u ziektesymptomen vertoont, gelieve niet langs te komen. Hou er ook rekening mee dat de meer besmettelijke varianten in opmars zijn, dus voorzichtigheid blijft altijd geboden.

De bezoeker als hoog-risicocontact:

- Bezoekers die terugkeren van vakantie uit een rode zone of uit een VOC/VOI land volgen de interfederale regels inzake testing en quarantaine.

Zie: https://www.info-coronavirus.be/nl/reizen.

Als zij na hun buitenlands verblijf in quarantaine moeten, spreekt het voor zich dat zij gedurende die periode niet op bezoek kunnen komen.

- Bezoekers die een hoog-risicocontact hadden, volgen de interfederale regels inzake testing en quarantaine.

Zie https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/maatregelen.

Tijdens de mogelijke quarantaineperiode kunnen zij niet op bezoek komen.

Voor de meest recente lijst van kleurcodes en zones met een heel hoog risico, en de regels bij terugkeer in België: raadpleeg steeds de website van Sciensano en info-coronavirus.be

Met dank voor uw medewerking in deze. Mag ik u allen, ondanks de omstandigheden, vroeger of later, een mooi, rustig, deugddoend en vooral gezond verlof toewensen!

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

01/07/2021

Beste familieleden,

Onlangs werden er nog een aantal versoepelingen doorgevoerd naar aanleiding van de nog steeds dalende coronacijfers. Voor het woonzorgcentrum heeft dit onderstaande als gevolg (met ingang vanaf heden):

- Er is geen registratieplicht meer

- Mondmaskerplicht vanaf binnenkomen tot en met buitengaan in het woonzorgcentrum

- Geen mondmaskerplicht meer op de kamer (gelieve zoveel mogelijk het venster open te zetten, ventilatie is één van de beste maatregelen tegen corona), van zodra u uit de kamer komt wel mondmaskerplicht

- Maximum 4 personen op de kamer, kinderen onder de 12 jaar tellen niet mee

- Buiten het woonzorgcentrum worden de regels die gelden in de maatschappij overgenomen

- U mag uw familielid ophalen of brengen naar de woonkamer op de afdeling

- Maaltijdbegeleiding van uw familielid in de woonkamer is af te spreken met de verantwoordelijke

- Er is geen beperking meer van de bezoekuren

- Voor het bezoek aan de cafetaria gelden dezelfde regels als in de horeca

o Maskerplicht behalve als u aan de tafel zit

o Handhygiëne

o Maximum 8 personen aan 1 tafel

o 1.5 meter tussen de gezelschappen

Mogen we u vragen om nog steeds voorzichtig te blijven en de hygiëne maatregelen strikt te volgen. Op die manier hopen we van een mooie zomer te kunnen genieten, samen met u.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


10/06/2021

Beste familieleden,

We worden langs alle kanten overspoeld door (soms tegenstrijdige) informatie. Daarom zet ik nog even een aantal zaken op een rijtje, dit onder andere in functie van de opstart van onze cafetariawerking vanaf maandag 14/6.

Bijkomend:

- Er is geen beperking meer van de bezoekuren

- Op de kamer zijn 2 bezoekers tegelijk welkom

- Uitzondering hierop: als bezoekers onder hetzelfde dak wonen worden ze gezien als een bubbel en mogen ze wel tegelijk op bezoek komen

- Bewoners zijn vrij om het woonzorgcentrum te verlaten, we vragen om de maatregelen verder op te volgen zoals ze voorgeschreven zijn in het maatschappelijk leven en om (zoals altijd) de dienst te verwittigen

- Ondertussen zijn de temperaturen echt zomers aan het worden. Als u een ventilator wil meebrengen om op de kamer van uw familielid te plaatsen kan dit. Gelieve dit wel door te geven aan de hoofdverpleegkundige of de adjunct hoofdverpleegkundige zodat het toestel even kan gecontroleerd worden door onze technische dienst, dit in functie van de veiligheid. Het voorzien van voldoende zomerse en luchtige kledij is ook een meerwaarde voor het comfort van onze bewoners.

Herhaling van een aantal punten uit vorige mail:

- voorlopig enkel nog tijdens de week van 14u30-16u45)

- Per tafel maximum 1 bewoner met 2 bezoekers

- Als alle tafels in de cafetaria ​en op het terras buiten bezet zijn, gelieve terug naar de kamer te gaan of bij mooi weer in de tuin te wandelen tot er wel plaats is

- U kan op het terras plaatsnemen met maximum 4 personen aan 1 tafeltje

- Gelieve in de cafetaria uw mondmasker enkel uit te doen als u aan tafel zit.

- De bewoner hoeft geen mondmasker te dragen

- Ontsmet uw handen als u binnenkomt

- Betaal zoveel mogelijk via de factuur van de bewoner

- Probeer zo weinig mogelijk in cash te betalen

- Graag uw bestelling zelf doorgeven aan de toog en die ook zelf af te halen aub, graag nadien ook het leeggoed terug te brengen naar de toog

Voor verdere bemerkingen, zeker welkom.

Geniet van uw bezoek.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


Beste familieleden,

Het licht aan het einde van de tunnel wordt beetje bij beetje groter. We willen jullie allen bedanken voor jullie begrip de laatste maanden, het was geen eenvoudige periode. We zijn blij om te kunnen meedelen dat we de cafetariawerking herstarten vanaf maandag 14/6. In eerste instantie enkel gedurende de week van maandag tot en met vrijdag.

Van zodra mogelijk breiden we dit uit met het weekend. In de cafetaria is een personeelshoekje ingericht, gelieve daar geen plaats te nemen aub.

- Openingsuren van 14u30-16u45

- We plaatsen de tafels met 1.5 meter afstand van elkaar

- Per tafel maximum 1 bewoner met 2 bezoekers

- Als alle tafels in de cafetaria ​en op het terras buiten bezet zijn, gelieve terug naar de kamer te gaan of bij mooi weer in de tuin te wandelen tot er wel plaats is

- U kan op het terras plaatsnemen met maximum 4 personen aan 1 tafeltje

- Gelieve in de cafetaria uw mondmasker enkel uit te doen als u aan tafel zit.

- De bewoner hoeft geen mondmasker te dragen

- Ontsmet uw handen als u binnenkomt

- Betaal zoveel mogelijk via de factuur van de bewoner

- Probeer zo weinig mogelijk in cash te betalen

- Graag uw bestelling zelf doorgeven aan de toog en die ook zelf af te halen aub, graag nadien ook het leeggoed terug te brengen naar de toog

Voor verdere bemerkingen, zeker welkom.

Geniet van uw bezoek.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

06/05/2021

Beste familieleden,

We constateren samen met de overheid dat de situatie in de woonzorgcentra momenteel veilig is en versoepelingen mogelijk maakt. Hieronder kan u een samenvatting daarvan terugvinden. We weten dat het zondag Moederdag is, daarom laten we deze versoepelingen al ingaan vanaf morgen vrijdag 07 mei. Dank om samen met ons verder de maatregelen op te volgen zodat we ook samen naar een nog grotere vrijheid kunnen streven.

 • Dagelijks bezoek tussen 10.30- 19.30u, van maandag tem zondag. In functie van contact tracing is het nog steeds nodig om te registreren. De blanco registratielijsten liggen op een tafel aan de ingang van elke afdeling.
 • Bezoek binnen het woonzorgcentrum enkel op de woning/kamer van de bewoner, niet in de gangen, niet in de leefruimtes, niet in andere woningen/kamers
 • Graag zoveel mogelijk verluchten en ventileren op de woning/kamer, deuren open laten, ook maskerplicht op de kamers, behalve bij koppels
 • Familieleden mogen op bezoek komen met een maximum van 2 bezoekers op de woning/kamer terzelfdertijd. Ook kinderen zijn vanaf nu terug welkom. Een kind wordt ook geteld als een bezoeker. Kinderen vanaf 10 jaar moeten ook een mondmasker dragen. Gelieve vooraf dus af te spreken onderling zodat slechts 2 bezoekers tegelijk aanwezig zijn.
 • Buiten: groepen van maximum 10 personen
 • Tijdens de bezoekuren kan de bewoner mee buiten het woonzorgcentrum. Gelieve daarbij de regels te volgen die in de maatschappij gelden, namelijk binnenshuis enkel met de 2 knuffelcontacten (= vaste/ nauwe contacten). Mogen we u vragen om de namen van de 2 knuffelcontacten door te geven via mail aub?

Cafetariawerking: momenteel zitten we in de eindfase van het opfrissen van onze cafetaria. De startdatum en regeling hierrond wordt nog verder uitgewerkt en gecommuniceerd. Voor vragen, bemerkingen bent u zeker welkom bij de directie. Afwijkingen om de genoemde maatregelen zijn ook te bespreken met de directie.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


30/04/2021

Beste familieleden,

Op 6 mei krijgen 13 bewoners hun tweede vaccin, er zijn 3 nieuwe bewoners die op dat moment ook hun eerste vaccin krijgen.

We kregen bericht vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid de mededeling dat de bezoekersregeling in de woonzorgcentra terug zal versoepeld worden en dit vanaf 8 mei 2021. We verwachten de concrete uitwerking en maatregelen begin volgende week. We brengen u dan zo snel mogelijk op de hoogte.

We kijken samen met u uit naar dit moment.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

23/04/2021

Beste familieleden,

Ondertussen zijn we al een hele weg gegaan samen in deze moeilijke coronatijden. We willen jullie bedanken voor de aangehouden inspanningen en voor het begrip dat jullie opbrachten voor de genomen maatregelen.

We constateren dat een aantal familieleden zich minder goed houden aan de bezoekuren en aan een aantal andere maatregelen. Mogen we u met aandrang vragen om nog even vol te houden.

We sommen ze nog eens kort op:

 • Bezoek is mogelijk op maandag, woensdag, vrijdag en in het weekend van 11u tot 16u. Gelieve dan ook niet vroeger dan 11u langs te komen en het bezoek tegen 16u af te ronden. Op dinsdag en donderdag is er bezoek mogelijk van 11u tot 19u30.
 • Met de bewoner mag enkel in tuin gewandeld worden, niet in de rest van het dorp. Momenteel blijven we bubbels van 4 behouden in de tuin.
 • Bewoners mogen niet meegenomen worden naar huis, uitzonderingen worden met de directie besproken.
 • Blijf aandachtig voor correct registreren aan het onthaal, heb aandacht voor goede handhygiëne en het correct dragen van mondneusmasker.
 • We vragen jullie om geen gemeenschappelijke ruimtes zoals leefruimtes te betreden en ook niet te blijven rondlopen in de gangen.
 • Er mag slechts één bezoeker per keer binnen, met een maximum van 2 personen per dag.
 • Gelieve elke week door te geven aan animatie welke 2 personen volgende week komen:

Vanaf 26 april gaan onze kappers en pedicures in het WZC terug aan het werk gaan.

 • Voor het kappersbezoek in ons WZC: kapster Kristine zal haartooi doen op woensdag de hele dag en vrijdagvoormiddag, kapster Heidi zal haartooi doen op zaterdag de hele dag, vrijdagnamiddag en dinsdag de hele dag. ​

De kapsters zullen dezelfde hygiëne maatregelen toepassen als in een gewoon kapsalon. Voor bezoeken aan de kapsters kan u afspreken met onderstaande ergotherapeuten die dit zullen opvolgen.

Gunst Stephanie: gunsts@zonnehove.zkj.be

Royaert Feebe: royaertf@zonnehove.zkj.be

 • Er zijn ook een aantal bewoners die hun vaste kapper buiten het WZC hebben. Een extern kappersbezoek (in een kapsalon, NIET THUIS bij de familie), is mogelijk vanaf maandag 26/04. Gelieve voor het extern kappersbezoek af te spreken met de hoofdverpleegkundige van de dienst.
 • Externe kappers mogen vanaf maandag 26/04 bij de bewoner op de kamer komen om het haar van de bewoner te kappen, dit mits in acht nemen van de maatregelen: registreren aan het onthaal, goede handhygiëne, correct dragen van mondneusmasker. Gelieve aan de hoofdverpleegkundige van de dienst door te geven wanneer de kapper langskomt.
 • Externe pedicures zijn ook opnieuw welkom in ons wzc. Gelieve ook hiervoor door te geven wanneer deze langskomt.

Dank om samen met ons te zorgen voor onze bewoners.

Met dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

15/04/2021

Beste familieleden,

Ondanks alle opgelegde beperkingen is het Corona tijdperk nog niet achter de rug. Gelukkig hebben we af en toe iets om naar uit te kijken.

We zijn er in geslaagd om voor elke afdeling een klein optreden vast te leggen van de "KEIRELS" (Chris Corn (u misschien bekend van zijn deelname aan “The Voice”/Bart Mareen).

We organiseren dit per afdeling voor de bewoners, buiten in een grote tent met zo nodig mogelijkheid om de wanden dicht te doen. We voorzien ook een hapje en drankje voor onze bewoners.

23.04.2021 om 14u00 voor afdeling 3 (woning 101 tem 122 en woning 201 tem 222)

30.04.2021 om 14u00 voor afdeling 4 (woning 301 tem 365)

07.05.2021 om 14u00 voor afdeling 1 (woning 2 tem 53)

14.05.2021 om 14u00 voor afdeling 2 (woning 123 tem 153)

Momenteel is het nog niet mogelijk om familieleden hierbij toe te laten, vandaar de vraag om op de betreffende namiddag niet op bezoek te komen zodat zoveel mogelijk bewoners van dit evenement kunnen genieten. Als u toch wenst te komen die namiddag, gelieve dit door te geven aan de animatoren van de afdeling aub. Dan zorgen we ervoor dat uw familielid op de kamer blijft.

Alvast dank voor uw begrip in deze.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

30/03/2021

Beste familieleden,

Vorige week hoorden jullie in de pers dat de cijfers opnieuw de slechte kant uitgaan en dat er weer strengere maatregelen moesten opgelegd worden.

Gelukkig zijn de woonzorgcentra deze keer niet al te erg getroffen. Immers, de meeste bewoners zijn gevaccineerd, ook de vaccinatiegraad bij de medewerkers is voldoende hoog.

Er waren (terechte) reacties van sommige familieleden die hun onrust toonden over de 13 bewoners die nog niet gevaccineerd waren. We hebben heel veel inspanningen moeten doen, maar die zijn nu beloond.

Donderdag 1 april in de voormiddag worden deze bewoners voor de eerste dosis gevaccineerd.

We constateren dat het vaccin wel degelijk bescherming geeft.

Jammer genoeg kunnen de kapsters momenteel hun werk niet meer doen, hopelijk is dit binnen 4 weken terug mogelijk.

Voor het bezoek buiten is er de beperking om slechts met 4 personen samen te komen, de bewoner inbegrepen.

Voor verdere informatie bent u zeker welkom.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

19/03/2021

Beste familieleden,

Zoals u weet hadden alle bewoners en het grootste deel van de medewerkers hun tweede vaccin half februari. Sindsdien zijn een aantal nieuwe, niet gevaccineerde, bewoners opgenomen.

Gisteren was er een eerste van deze niet gevaccineerde bewoners die positief heeft getest, dit op de beveiligde afdeling ​op het gelijkvloers. Vandaag werd een tweede niet gevaccineerde bewoner positief getest, dit op afdeling 4. Beide bewoners zijn dadelijk in isolatie geplaatst en alle hygiënische maatregelen worden strikt opgevolgd. De betrokken familieleden werden persoonlijk verwittigd.

De bewoners en medewerkers die gevaccineerd zijn, zijn beschermd, maar we zijn en blijven alert voor mogelijke symptomen.

Om de verworven vrijheden en versoepelingen niet op het spel te zetten vragen we met aandrang dat iedereen voorzichtig blijft.

Aan de huidige bezoekersregeling verandert er niets.

Ik herhaal toch nog:

 • - Bezoekers mogen met de bewoner (groepje van 4 maximum) in de tuin wandelen, het domein niet verlaten, uitzonderingen te bespreken met directie
 • - Voor koppels is een aparte aangepaste regeling uitgewerkt
 • - Gelieve niet met anderen te blijven staan om te babbelen in de gangen

Dagelijks contacteren we de betrokken overheden om de bewoners die nog niet gevaccineerd zijn zo snel mogelijk het vaccin te kunnen toedienen.

Als u hieromtrent vragen/bemerkingen heeft horen we het graag.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


5/3/2020

Beste familieleden,

Zoals u weet hebben wij in ons woonzorgcentrum een aantal bewoners waarvan de partner nog thuis woont.

Na overleg werd beslist dat we voor deze koppels een extra versoepeling kunnen doorvoeren, aangezien de externe partner ook werd gevaccineerd met de extra dosissen van het vaccin.

De betreffende bewoners mogen vanaf dit weekend, zaterdag en/of zondag mee met hun partner naar huis tussen 11 en 16 u.

We vragen hen om geen extra familieleden thuis uit te nodigen, dit vooral als bescherming voor deze familieleden die nog niet zijn gevaccineerd.

We hopen dat we hiermee tegemoet komen aan de verzuchtingen van deze echtparen. We hopen uiteraard ook dat we de komende weken terug naar het “oude” normaal kunnen evolueren.

Met dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


03/03/2021

Beste bewoners en familieleden,

Ondertussen zijn de beide vaccinatiemomenten voor bewoners en medewerkers achter de rug.

Er zijn ondertussen een aantal nieuwe bewoners in ons woonzorgcentrum opgenomen, maar gezien de heel hoge vaccinatiegraad gelden onderstaande maatregelen zowel voor de gevaccineerde als voor de niet gevaccineerde bewoners.

We mogen de woonzorgcentra terug zien als een veilige omgeving om te wonen en te werken.

Maatregelen:

- De bubbel van 4 buiten in de tuin en op het domein van Zonnehove blijft, de kinderen onder 12 jaar zijn eveneens welkom en tellen niet mee in deze bubbel. Mondmasker buiten blijft;

- Voorlopig laten we nog geen kinderen binnen in het woonzorcentrum, tenzij in uitzonderlijke omstandigheden en na overleg met de directie

- Elke bewoner mag (alleen en met mondmasker, dus zonder bezoeker) vrij in het woonzorgcentrum rondlopen en op een veilige manier op bezoek gaan bij andere bewoners

- Per dag mogen 2 bezoekers komen tussen 11 en 16 u, niet tegelijk (dus afspreken vooraf aub), deze 2 bezoekers mogen per week veranderen

- Op dinsdag en donderdag is bezoek mogelijk van 11u tot 19u30. De deuren worden afgesloten om 20 u. Een vrijwilliger zal de registratie opvolgen en zo nodig vragen beantwoorden.

- Mogen we vragen om tijdens het bezoek op de kamer het venster open te zetten, ventilatie is een heel belangrijke preventieve maatregel.

- Extern bezoek naar een kapsalon is mogelijk. Andere externe verplaatsingen kunnen mits overleg met de directie.

- Bezoekers mogen niet rondwandelen op de afdelingen en door de gangen

Dank om samen met ons er voor te zorgen dat we het veilig houden voor iedereen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

18/02/2021

Beste familieleden,

Aanvullend op de mail van gisteren kunnen we nog twee versoepelingen doorgeven:

 • Tussen 11u-16u kan u een extern kappersbezoek (nog geen andere externe verplaatsingen vb in de thuisomgeving, dit volgt later) in een kapperssalon vastleggen vanaf maandag 22/2
 • Tussen 11u-16 u kan u op het ganse domein van Zonnehove wandelen vanaf morgen 19/02 en daar eventueel nog 3 bijkomende personen (met masker) ontmoeten, in totaal dus met 4 personen. Mogen we u vriendelijk vragen elkaars bubbel te respecteren en te genieten van de lentezon.

We hopen op die manier aan uw wensen tegemoet te komen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

17/02/2021

Beste familieleden,

De vaccinatierondes in ons WZC zijn achter de rug. Ook in de maatschappij zien we op zijn minst een stabielere situatie, met een gestage daling van de Coronacijfers. Aangezien de bewoners en het grootste deel van de medewerkers ondertussen gevaccineerd zijn kunnen we een aantal zaken versoepelen. Mag ik vragen om blijvend voorzichtig te zijn, een verbetering van de cijfers is niet hetzelfde als “alle deuren openzetten naar het normale van vroeger”.

Vanaf maandag 22/02/2021 mogen er per dag 2 personen op bezoek komen (tussen 11-16 u), maar niet tegelijkertijd, dit met een maximum van 2 verschillende personen per week. Gelieve onderling af te spreken zodat er NOOIT 2 bezoekers tegelijk op de kamer aanwezig zijn. Gelieve uw planning door te geven aan de animatoren van de afdeling:

- Voor afdeling 1 Laura en Enya (woning 2 tot en met 53): animatie@zonnehove.zkj.be

- Voor afdeling 2 Julie (woning 123 tem 153): callensj@zonnehove.zkj.be

- Voor afdeling 3 Stephanie (woning 101 tem 122 en 201 tem 222): gunsts@zonnehove.zkj.be

- Voor afdeling 4 Sara (woning 301 tem 365): demuyncks@zonnehove.zkj.be

U begrijpt dat onderlinge afspraken hier belangrijk zijn, registratie aan de ingang van het WZC blijft nodig in het kader van contact tracing.

Vanaf heden mag de eigen pedicure terug langskomen voor voetverzorging. Gelieve hiervoor af te spreken met het diensthoofd van de afdeling.

Ivm de kappers, u hoorde reeds dat vanaf 1 maart onze kappers in het WZC terug aan het werk gaan. Er zijn ook een aantal bewoners die hun vaste kapper buiten het WZC hebben. Daarvoor hebben we begrip. We gaan er van uit dat een extern kappersbezoek (in een kapsalon, NIET THUIS bij de familie), mogelijk zal zijn vanaf maandag 22/2. Hierover zal u nog een definitieve mail ontvangen, afhankelijk van wat de overheid deze week nog zal beslissen rond de woonzorgcentra.

Momenteel is de kapper nog niet toegelaten op de kamers in het WZC of in een thuissituatie.

Gelieve voor het extern kappersbezoek af te spreken met de hoofdverpleegkundige van de dienst.

Voor het kappersbezoek in ons WZC: kapster Kristine zal haartooi doen op woensdag de hele dag en vrijdagvoormiddag, kapster Heidi zal haartooi doen op zaterdag de hele dag, vrijdagnamiddag en dinsdag de hele dag. ​

De kapsters zullen dezelfde hygiëne maatregelen toepassen als in een gewoon kapsalon. Voor bezoeken aan de kapsters kan u afspreken met onderstaande animatoren die dit zullen opvolgen.

​Gunst Stephanie: gunsts@zonnehove.zkj.be

​Royaert Feebe: royaertf@zonnehove.zkj.be

Dank om met ons samen te zorgen voor onze bewoners, zorg ook goed voor uzelf.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

04/02/2021

Beste familieleden,

U hoorde ongetwijfeld reeds van de mogelijke inzet van sneltesten bij de bezoeker van de woonzorgcentra. Hierover werd overleg georganiseerd en een standpunt bepaald in de overkoepelende VZW. Dit is een standpunt waarin wij ons kunnen vinden.

De vzw opteert NIET voor het preventief testen van bezoekers met AG-sneltesten omdat een negatief resultaat enkel geldig is op de dag van de staalafname zelf, de dag nadien kan men al positief testen, dit geeft een vals gevoel van veiligheid.

We vragen:

- om uzelf goed te observeren en niet op bezoek te komen als u symptomen heeft

- Om niet op bezoek te komen als u terugkeert uit een rode zone na een essentiële verplaatsing

- Om de huidige voorzorgsmaatregelen strikt verder toe te passen

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


14/01/2021

Beste familieleden,

Deze middag hadden we crisisoverleg, daar werd de beslissing genomen om de bezoekregeling reeds deels te versoepelen.

Jullie weten dat onze bewoners de eerste vaccinatie toegediend krijgen op donderdag 21/1. We weten dat de vraag om versoepeling van de bezoekregeling vaak gesteld wordt. Daarom willen we stap per stap daaraan tegemoetkomen.

Vanaf maandag 25/1 mag de vaste bezoeker per week veranderen, dus 1 vaste persoon per week die alleen op bezoek mag komen tussen 14 en 16 u. Gelieve tegen woensdag 20/01 door te geven indien u wenst de contactpersoon te veranderen voor de week van 25/1 (en de daaropvolgende weken).

Alle andere preventieve maatregelen blijven voorlopig nog van toepassing: tijdens het volledig bezoek dragen zowel de bezoeker als bewoner een mondmasker. We vragen jullie ook om aandacht te besteden aan een goede handhygiëne, voldoende afstand te houden van de bewoner en ook de kamerdeur open te laten zodat er voldoende verluchting is.

Wandelen in de tuin is momenteel nog niet toegestaan.

Na het tweede toedieningsmoment van het vaccin bekijken we verder wat mogelijk is.

We hopen dat we hiermee een positief signaal geven, we vragen u allen om verder de hygiënische maatregelen goed op te volgen. Zo komen we er samen wel!

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

13/01/2021

Beste familieleden,

Zoals u weet werden alle (voordien negatief geteste) bewoners opnieuw getest voorbije maandag. Er was één positief geteste bewoner die vandaag naar de beveiligde afdeling is verhuisd. Deze bewoner zal daar nu 14 dagen verblijven in isolatie op de kamer. De familie werd op de hoogte gebracht. Dit wil zeggen dat er in totaal 4 positief geteste bewoners op de beveiligde afdeling verblijven (momenteel in isolatie) waarvan er 3 op maandag 18/1 terug naar hun afdeling mogen. Dan blijft dus nog de ene positieve bewoner over die op 25/1 ook terug naar de eigen afdeling mag.

De medewerkers hadden dinsdag een algemene testing. Hiervan hopen we de uitslagen ook snel door te krijgen. Van zodra dit het geval is, zeker deze week nog, krijgt u een mail rond eventuele versoepeling van de bezoekersregeling.

De vaccinatie van de bewoners zal gebeuren op donderdagvoormiddag 21/1/2021 en op 11/2/2021 krijgen ze de tweede dosis.

Mag ik vragen om alle preventieve maatregelen strikt verder op te volgen aub. Zo komen we er samen door, er is een lichtje aan het eind van de tunnel!

11/01/2021

Beste familieleden,

Vanaf 11/1 kan op elke afdeling bezoek komen door 1 vaste persoon, en dit tussen 14 en 16 u. We vragen u het bezoek af te ronden tegen 16u. Enkele bewoners zijn nog in isolatie op afdeling 1, deze families zijn op de hoogte gebracht door de hoofdverpleegkundige en kunnen op dit moment nog geen bezoek ontvangen op afdeling 1. Zij worden op de hoogte gebracht zodra dit mogelijk is. Er kan bij hen wel ingezet worden op raambezoeken en skypen. Bij de andere bewoners van afdeling 1 is er wel terug bezoek mogelijk, volgens de gekende afspraken.

Elke uitzondering wordt door de directie besproken.

Voor de bewoners die uit isolatie zijn, kan de was terug gebeuren zoals voorheen, via de familie of via de wasserij. Voor de bewoners in isolatie loopt dit via de wasserij.

Maandag 11/1 worden opnieuw testen afgenomen bij de bewoners die tot nu toe negatief getest hebben, dinsdag gebeurt hetzelfde bij de medewerkers. We houden u op de hoogte van de resultaten.

Woensdag 20/1/2021 komen de vaccins voor de bewoners toe. U kreeg reeds een mail ivm het geven van toestemming om het vaccin toe te dienen. Er wordt ook nog een brief meegestuurd met de facturatie.

Volgende week berichten we u allen meer concreet over de vaccinatie, begin volgende week werken we dit tot in de details uit.

Alvast toch een lichtje op het einde van een lange en donkere tunnel. We kijken met u samen uit naar een mooiere toekomst.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

07/01/2021

Beste familieleden,

Zoals u weet zijn alle negatieve bewoners en negatieve medewerkers vorige maandag en dinsdag opnieuw getest.

Op afdeling 2 en 4 is telkens 1 bewoner positief getest. Op de beveiligde afdeling is ook nog 1 van de bewoners positief getest. Deze bewoners van afdeling 2 en 4 zijn naar de gesloten afdeling overgebracht waar ze in de kamer zullen geïsoleerd blijven tot 18/01/2021. De familieleden van deze bewoners zijn verwittigd.

Concreet wil dit zeggen:

De bezoekregeling blijft zoals nu, dus behoud van de ene vaste persoon die tussen en 14 en 16 u kan langskomen (maskerplicht/handhygiëne/afstand bewaren/enkel op de kamer: dit voor afdeling 2-3-4).

Op de beveiligde afdeling zijn we volop bezig om de cohorte af te bouwen. Het is zo dat bewoners die positief werden getest begin december nu niet meer besmettelijk zijn. Wetenschappelijk ziet men (voor iemand zonder symptomen) dat 14 dagen quarantaine met de laatste 4 dagen zonder symptomen voldoende zijn om niet meer besmettelijk te zijn. Wij hebben voor een nog iets grotere marge gekozen uit veiligheidsoverwegingen. Voor de bewoners die nadien positief werden getest hanteren we dezelfde termijnen, deze blijven langer in isolatie op de kamer.

Concreet wil dit zeggen dat er vanaf 11/1 terug bezoek kan komen op de beveiligde afdeling, aan dezelfde voorwaarden als in de rest van het gebouw, dus maskerplicht/handhygiëne/afstand bewaren/enkel op de kamer bezoeken. Dit geldt NIET voor de bewoners die in isolatie op de kamer blijven, deze familieleden worden hiervan ook verwittigd.

Begin volgende week maandag en dinsdag is er opnieuw een algemene testing. We hopen dat we de toestand onder controle kunnen houden op deze manier, dit in afwachting van het toedienen van de vaccins. Dit werd aangevraagd voor de week van 21/1, we verwachten hierop eerstdaags een antwoord.

Met vriendelijke groet

Julie Callens

Ergotherapeut afdeling 2

Coördinator vrijwilligerswerking

WZC Zonnehove

_______________________________________________________________________________


30/12/2020

Beste familieleden,

We kunnen jullie meedelen dat bij de algemene testing van bewoners en medewerkers, er één bewoner positief heeft getest. Deze bewoner verblijft nu tijdelijk op de beveiligde afdeling, gelijkvloers nieuwbouw.

Een aantal andere bewoners van afdeling 2 en 3 die op de beveiligde afdeling verblijven mogen binnenkort na 14 dagen quarantaine terug naar hun afdeling. Alle medewerkers werden negatief getest.

Daarom ben ik blij om een versoepeling in de bezoekregeling te kunnen doorvoeren, voorlopig nog niet voor afdeling 1 (k23 tot k53).

Vanaf 31/12/2020 is er terug beperkt bezoek mogelijk voor afdeling 2, 3 en 4 (+ kamer 2 tot 10), tussen 14 en 16u, en dit zowel tijdens de week als in het weekend. Het is slechts voor 1 knuffelcontact (waarbij niet geknuffeld mag worden en waarbij elke bezoeker en ook de bewoner een masker moet dragen). Er mag NIET gewandeld worden in de tuin of op de afdelingen.

De was en attenties kunnen in de inkom geplaatst worden, kar per afdeling. De inschrijving van de bezoekers gebeurt op de tafels die voor de receptie desk staan.

Er is een afspraak gemaakt met de diensthoofden en opname dienst dat enkel nieuw opgenomen bewoners nog in quarantaine moeten voor 7 dagen, eveneens na een langere ziekenhuisopname. Uiteraard moeten bewoners met ziektesymptomen wel nog in quarantaine of isolatie, maar niet meer na bijvoorbeeld een nierdialyse, een doktersconsult en dergelijke. Elke uitzondering moet besproken worden met de directie.

Hou u aub aan deze regels, we hebben allen zo ons best gedaan, het zou jammer zijn als enkelingen de veiligheid van anderen in gevaar zouden brengen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

24/12/2020

Beste familieleden,

Deze voormiddag hebben we opnieuw samengezeten met het crisiscomité. Er is één nieuw besmette bewoner bijgekomen. Deze bewoner is naar de cohorte afdeling verhuisd. Momenteel is er enkel een uitbraak op de gesloten afdeling, maar we moeten meer dan waakzaam blijven. Maandag is er een nieuwe testing van de negatief geteste bewoners. Dinsdag is er een nieuwe algemene testing van de medewerkers.

We verwachten de resultaten daarvan volgende week woensdag in de loop van de dag, we hopen van ganser harte dat we dan een versoepeling in de bezoekregeling zullen kunnen toestaan.

De huidige bezoekregeling zal dus jammer genoeg tot en met 30/12 dezelfde blijven. Dus GEEN bezoeken voor het hele woonzorgcentrum. Het brengen van propere was en afhalen van vuile was voor afdeling 2, 3 en 4 + voor de bewoners van het gelijkvloers (enkel oudbouw, kamer 2 tot 10) kan wel. Gelieve in de voormiddag te telefoneren of u vuile was zal komen afhalen, dan plaatsen we die tegen 14 u in de karren beneden. Tot 16u30 kan u de propere was en attenties op de karren aan de ingang plaatsen. Dus tussen 14 u en 16u30 kan de wissel van propere en vuile was in de inkom gebeuren. Gelieve geen verse voedingswaren mee te brengen aub.

We wensen iedereen alvast een zalig kerst!

Met dank voor uw begrip en geduld. Samen komen we er wel!

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


21/12/2020

Beste familieleden,

Deze voormiddag hebben we samengezeten met het crisiscomité. Dinsdag is er een nieuwe algemene testing van medewerkers en bewoners die de vorige keer negatief getest werden.

We verwachten de resultaten daarvan woensdagavond of donderdagvoormiddag. De bezoekregeling zal tot en met donderdag dezelfde blijven. Dus GEEN bezoeken voor het hele woonzorgcentrum. Het brengen van propere was en afhalen van vuile was voor afdeling 2, 3 en 4 + voor de bewoners van het gelijkvloers (enkel oudbouw, kamer 2 tot 10) kan wel maar dit enkel tussen 10u en 17u. Gelieve telefonisch contact op te nemen met de afdeling zodat we tijdig de vuile was naar beneden kunnen brengen. Propere was mag u getekend met het kamernummer op de karren/tafels (per afdeling) in de inkom plaatsen.

We hopen samen met u dat we een versoepeling kunnen toestaan vanaf kerstdag. We brengen u hiervan op de hoogte van zodra we de resultaten binnenkrijgen.

Met dank voor uw begrip en geduld. Samen komen we er wel!

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


18/12/2020

Beste familieleden

Jullie weten dat er gisteren een testing geweest is van alle bewoners. De uitslagen zijn deze nacht beginnen binnenkomen. Nu hebben we de volledige stand van zaken betreffende de bewoners. Van onze medewerkers zijn nog geen resultaten beschikbaar.

De beveiligde afdeling (nieuwbouw gelijkvloers) is momenteel al volledig in cohorte.

Er zijn op afdeling 3 twee bewoners die positief testen, op de oude gang gelijkvloers 1 bewoner en op afdeling 2 twee bewoners. Deze bewoners en hun familieleden zijn verwittigd.

Momenteel richten we een cohorte in voor deze bewoners, dit in onze cafetaria.

Daarom zien we ons genoodzaakt om vanaf vrijdag tot en met maandag een totaal bezoekverbod toe te passen. Dit uit veiligheid voor onze bewoners, voor onze medewerkers en uiteraard ook voor jullie als familie.

We zetten ook het afhalen en brengen van was en allerlei attenties tot en met maandag stop om ons correct te kunnen organiseren. Bij wijzigingen brengen we jullie dadelijk op de hoogte via mail. Gelieve in de mate van het mogelijke telefonisch contact te beperken, we begrijpen uiteraard dat u vragen heeft, maar als iedereen telefoneert brengt dit nog meer druk mee voor onze medewerkers die het beste van zichzelf geven. Raambezoeken kunnen nog, voor skypen en dergelijke, dit starten we vanaf maandag terug op.

Dinsdag of woensdag worden alle negatief geteste bewoners opnieuw getest. We houden u verder op de hoogte bij wijzigingen.

15/12/2020

Beste familieleden,

Zoals reeds doorgegeven weet u dat er momenteel een uitbraak van covid 19 is op de beveiligde afdeling op het gelijkvloers nieuwbouw. Daarom werd besloten om alle was van deze afdeling als besmet te beschouwen en vanaf nu tijdelijk mee te geven aan wasserij Dumoulin. De was van de bewoners van gelijkvloers oudbouw wordt voorlopig niet als besmet aanzien (daarvoor blijft de regeling van de karren in de inkom).

Donderdag is er een testing van alle bewoners van het WZC en van alle medewerkers.

We zien ons genoodzaakt om ook de bezoekregeling te beperken. Vanaf donderdag 17/12/2020 zal enkel nog bezoek toegelaten zijn tussen 14-17u en enkel nog door het knuffelcontact. Het knuffelcontact mag momenteel niet gewijzigd worden. De deuren van ons WZC zullen om 17 u gesloten worden. De bewoners van gelijkvloers oudbouw mogen momenteel nog geen bezoek ontvangen.

Een wandeling in de tuin kan nog, maar we vragen om ook buiten geen andere personen te zien.

Dit in afwachting van de resultaten van de testen, die we hopelijk vrijdag in de loop van de namiddag binnenkrijgen.

We hopen dat we die bezoekregeling verder zullen kunnen aanhouden en vragen met aandrang dat ook op de kamer het masker wordt aangehouden en dat de deuren worden opengelaten. Gelieve niet onnodig in de gangen te lopen. We constateren dat bijna alle bezoekers zich goed aan de maatregelen houden, jammer genoeg niet iedereen.

14/12/2020

Beste familieleden

Momenteel zijn 12 bewoners en 1 medewerker van onze beveiligde afdeling positief getest voor covid 19. De betreffende familieleden werden persoonlijk verwittigd.

Op de andere afdelingen worden regelmatig testen afgenomen, daar is tot nu toe niemand positief getest.

Bij wijzigingen zullen we hierover communiceren.

U mag ervan overtuigd zijn dat we onze uiterste best doen om goede zorg te bieden aan elke bewoner.

Ik wil alle bewoners, familieleden en medewerkers bedanken voor hun positieve en constructieve houding en medewerking in deze toch wel drukke tijden. Hoedje af!!!

Vriendelijke groet
Christa Van Hecke

13/12/2020

Beste familieleden,

Vandaag zijn de bewoners van de beveiligde afdeling opnieuw getest. We verwachten de resultaten reeds morgen en houden u verder op de hoogte. Sinds gisteren zijn er geen zieke bewoners of medewerkers bijgekomen.

Deze middag kregen we ook de testresultaten van de medewerkers door. Er is één medewerker die positief heeft getest. Ik wil alle medewerkers bedanken voor hun positieve en constructieve houding en medewerking in deze toch wel drukke tijden. Hoedje af!!!

U mag ervan overtuigd zijn dat we onze uiterste best doen om goede zorg te bieden aan elke bewoner. Met dank voor uw begrip.

12/12/2020

Beste familieleden,

Jullie wisten dat er op de beveiligde afdeling, afdeling 1 (kamer 2 tem 53), twee bewoners positief testten. De dag nadien werd een algemene testing gedaan bij de overige bewoners en op dat moment was iedereen nog negatief. Deze voormiddag waren er 5 bewoners op dezelfde afdeling met een hese stem en lichte verkoudheidssymptomen. Deze werden getest met een sneltest. Vier van hen waren positief. De familieleden werden al persoonlijk verwittigd. We hebben dadelijk besloten om van de afdeling een cohort te maken. De bewoners blijven zoveel mogelijk op de kamers. Morgen wordt opnieuw een algemene testing gedaan bij alle bewoners op die afdeling die momenteel niet positief zijn. We houden u op de hoogte van de evoluties. De zorg komt niet in het gedrang, alles verloopt verder zoals gewoonlijk. Uiteraard blijft het bezoekverbod op die afdeling van toepassing. Ook de huidige regeling betreffende brengen en halen van de was blijft van toepassing tot nader bericht.

De bewoners op de oude gang buiten de afdeling (kamer 2 tem 10) krijgen vanaf deze avond een aparte personeelsequipe die niet binnengaat op de beveiligde afdeling. Het bezoekverbod blijft wel van toepassing bij de bewoners op de oude gang.

Op de overige afdelingen zijn nog geen zieke bewoners of positief geteste bewoners. We proberen dit zo te houden en vragen daarom om beperkt en kort op bezoek te komen.

Mogen we vragen om zo weinig mogelijk te telefoneren om de druk op de medewerkers niet te verhogen.

Met dank voor uw begrip.

11/12/2020

Beste familieleden,

We kunnen u meedelen dat de bewoners van de beveiligde afdeling op het gelijkvloers allemaal werden getest, dit werd gedaan omdat er twee bewoners positief waren getest. De ene bewoner zat al in quarantaine, de andere bewoner werd dadelijk in isolatie geplaatst. Gisteren kregen we de uitslag, gelukkig zijn alle andere bewoners negatief getest. Iets waar we samen met jullie heel dankbaar voor zijn. Gisteren werden ook alle medewerkers getest. We verwachten daarvan pas tijdens het weekend of maandag de uitslagen.

Van zodra we meer weten communiceren we hierover.

Ondertussen wachten we nog af om de bezoekregeling op afdeling 1terug op te starten. Van zodra we meer weten zullen we hierover communiceren.​

09/12/2020

Beste familieleden,

Deze nacht is een bewoner van de beveiligde afdeling op het gelijkvloers ziek geworden. Deze ochtend werd een sneltest uitgevoerd en de bewoner bleek positief voor covid.

Na overleg met dr. Delva en de overkoepelende organisatie hebben we deze voormiddag alle bewoners van deze afdeling ​(afdeling 1) getest. We hopen en verwachten dat de resultaten morgen in de loop van de dag bekend zullen zijn.

Voor de medewerkers die de laatste drie dagen (en nachten) op de beveiligde afdeling gewerkt hebben zullen morgen de testen worden afgenomen. De testresultaten mogen we normaal gezien ook binnen de 24 u verwachten.

Momenteel hebben we het bezoek voor deze afdeling voorlopig voor 2 dagen opgeschort. Afhankelijk van de resultaten van de test zullen we de nodige maatregelen nemen en communiceren naar alle betrokken partijen.

Mag ik ondertussen met aandrang vragen dat iedereen de nodige preventieve veiligheidsmaatregelen verder strikt opvolgt aub.

Voor verdere bemerkingen, info, zeker welkom.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

03/11/2020

Beste familieleden,

Gezien de huidige ontwikkeling van het covid virus willen we u dringend vragen om geen stoffen maskers meer te dragen maar wel een chirurgisch masker. Dit vanaf vandaag 3/11/2020.

Tijdens het bezoek, ook op de kamer, moeten bewoner en bezoeker dit masker de hele tijd aanhouden. We weten dat het bij bewoners met dementie niet altijd mogelijk is en hebben hier begrip voor. Bezoekers die weigeren om een chirurgisch masker te dragen of die dit uitdoen bij de bewoner zullen geen toegang meer krijgen in ons woonzorgcentrum. Bezoekers zonder chirurgisch masker kunnen er zo nodig één aanschaffen aan de receptie.

Dank aan jullie voor het samen zorgen voor onze bewoners op deze manier.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

28/10/2020

Beste familieleden

Zoals helaas te verwachten was hebben we sinds gisteren een bewoner die positief test. Deze bewoner was pas één dag opgenomen in ons Woonzorgcentrum, werd dadelijk getest en een dag later kregen we deze uitslag.

De contacten zijn in kaart gebracht, momenteel gaat het om laagrisico contact. Alle nodige voorzorgsmaatregelen zijn opgestart, de medewerkers zijn goed ingelicht en er zijn meer dan voldoende beschermingsmaterialen voorhanden.

De bewoner is in strikte isolatie geplaatst en verlaat de kamer niet, de familie gaat in quarantaine.

Op de afdeling worden de bewoners en medewerkers strikt opgevolgd.

Gisteravond is de veiligheidsraad samengekomen en eveneens was het te verwachten dat er een tijdelijke verstrenging van de bezoekmaatregelen zou komen. Ik wil benadrukken dat een lock down zoals in het voorjaar niet meer zal gebeuren, tenzij er een grote uitbreek is in ons Woonzorgcentrum. In dat geval zal dit slechts zijn voor de tijd die nodig is om de diensten te reorganiseren en om de testen te doen en de resultaten af te wachten.

De maatregelen hieronder gelden voor 3 weken, en gaan in vanaf vrijdag 30/10 hopelijk kunnen we daarna terug naar een gemakkelijkere regeling.

- Dagelijks bezoek tussen 11-17 u, gelieve het woonzorgcentrum te verlaten voor 17 u aub. Daarna worden de deuren afgesloten.

- Geen externe verplaatsingen meer, tenzij een wandeling in onze tuin, elke uitzondering is te bespreken met de directie.

- 1 vaste contactpersoon, het zogenoemde knuffelcontact (in ons WZC moet het knuffelcontact wel een masker aandoen en aanhouden op de kamer). Gelieve de naam van deze persoon tegen donderdagavond door te geven.

- 1 andere persoon die op bezoek mag komen, om de 14 dagen mag dit een andere persoon zijn. Graag ook deze naam doorgeven tegen donderdagavond.

- Alle andere preventieve maatregelen blijven gelden, het mondmasker wordt door elke bezoeker correct opgezet vanaf de eerste stap tot de laatste stap in het WZC. Bewoners hebben ook een mondmasker ter beschikking, indien mogelijk dit ook steeds opzetten bij bezoek aub.

- Het voorstel om mantelzorgers te laten inslapen als er vrije kamers zijn is bij ons niet van toepassing, aangezien alle beschikbare kamers bezet zijn.

- Uiteraard is de bezoekregeling voor een palliatieve of terminale bewoner individueel met de hoofdverpleegkundigen af te spreken

Voor verder info/bemerkingen zeker welkom, dank voor uw begrip, dank voor uw medewerking

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

20/10/2020

Dag beste familieleden,

Uiteindelijk hebben we deze voormiddag duidelijkheid gekregen rond de maatregelen die we in de woonzorgcentra moeten toepassen naar aanleiding van de slechtere coronacijfers. We lijsten ze voor u op, gelieve ze goed door te nemen aub. Indien vragen of onduidelijkheden bent u zeker welkom. Deze maatregelen gaan in vanaf woensdag 21/10/2020.

1. De contacten tussen bewoners van verschillende leefgroepen moeten beperkt worden. Dit wordt al geruime tijd toegepast in ons woonzorgcentrum. De bewoners van de verschillende afdelingen komen al maanden niet meer in contact met elkaar via activiteiten of via cafetaria.

2. De knuffelcontacten of nauwe contacten:

Het gaat om die mensen met wie de bewoner fysiek dichtbij mag zijn voor langer dan 15 minuten, zonder afstand en zonder mondneusmasker. Deze contacten brengen een groot risico met zich mee. Omwille van de huidige situatie en de kwetsbaarheid van de bewoners staan we momenteel geen knuffelcontact toe.

Dus elke bezoeker is een sociaal contact.

3. De sociale contacten: het gaat om die personen waarmee een bewoner contact kan hebben mits het respecteren van de afstandsregels, de hygiënemaatregelen en het dragen van een mondneusmasker. Momenteel zijn dit nog de 5 personen die geregistreerd zijn. We zullen ook vragen aan onze bewoners om bij bezoek steeds een masker te dragen. Deze worden door ons ter beschikking gesteld. De andere beperkingen blijven gelden (geen jongeren onder de 16 jaar, maximum 2 bezoekers per dag). Bezoekers moeten zich registreren, handen ontsmetten en rechtstreeks naar en van de woning van de bewoner gaan.

Uitstappen (ook bij familie thuis) worden momenteel niet meer toegestaan. Elke uitzondering, bijvoorbeeld afspraak bij een notaris, wordt besproken met de directie. Deze maatregel wordt binnen 14 dagen opnieuw bekeken.

Externe hulpverleners (vb kapper, pedicure) hebben voorlopig nog toegang tot het woonzorgcentrum, mits ze zich strikt houden aan de beschermingsmaatregelen.

We hopen deze soepele regeling zolang mogelijk te kunnen behouden. Weet dat we bij besmettingen in ons woonzorgcentrum de bezoekregeling zullen moeten evalueren en zo nodig aanpassen.


16/10/2020

Beste familieleden,

Tot nu toe kregen we geen richtlijnen vanuit de overheid. We verwachten die in de loop van het weekend en weten nu al dat er een tijdelijke verstrenging zal zijn.

In afwachting hebben we contacten gehad met de WZC’s in de omgeving en hebben we een aantal bijkomende richtlijnen opgesteld. We denken dat de onderstaande beperkingen redelijk zijn:

- Maximum 2 bezoekers per dag per bewoner, gelieve onderling af te spreken

- Geen externe bezoeken naar publieke plaatsen (vb restaurant, cafe en dergelijke)

- Geen contacten met kinderen en jongeren onder de 16 jaar

- Indien mogelijk, ga met de bewoner naar buiten, of maak uw bezoek op de kamer niet te lang

We constateren dat bijna elke bezoeker het mondmasker correct gebruikt en we danken u daarvoor. Jammer genoeg hebben we aan 3 bezoekers de toegang tot het WZC moeten ontzeggen na herhaalde aanmaningen die zonder resultaat bleven.

Verder willen we nogmaals oproepen om de voorzorgsmaatregelen te volgen als u in ons WZC komt. Als u dit doet betekent uw bezoek een laagrisico-contact en is (als achteraf blijkt dat u positief test) de kans dat u een bewoner of medewerker besmet veel kleiner. Ook al heeft u geen symptomen, u kan toch drager zijn van het virus. Onderstaande eenvoudige stappen betekenen veel voor de veiligheid van uw bewoner en van onze medewerkers.

We herhalen dus even:

- Het mondneusmasker wordt gedragen vanaf het binnenkomen van het woonzorgcentrum.

- Tijdens het volledige bezoek blijft het mondneusmasker aan, een chirurgisch mondneusmasker verdient de voorkeur.

- Registratie blijft verplicht in functie van contact-tracing (map per afdeling in de ingang van het WZC)

- Gelieve steeds uw handen te ontsmetten bij het binnenkomen.

- Hou voldoende afstand zodanig dat de kans op besmetting afneemt, zeker indien de bewoner zelf geen mondmasker draagt.

- Het begint frisser te worden, als u geen venster openzet, laat dan de deur open zodat er voldoende ventilatie is.

Contacteer ons indien u positief test op Covid-19 of er een vermoeden is op Covid-19. Op die manier kunnen we snel de nodige preventiemaatregelen nemen.

Met dank voor uw begrip en uw medewerking.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

13/10/2020

Beste familieleden,

Deze week kregen we het bericht dat een medewerker uit een ondersteunende dienst covid positief werd getest. Deze medewerker is nooit op de afdelingen geweest en is steeds correct in het dragen van het masker.

Ik heb overlegd met de betrokken medewerker en met de andere medewerkers van deze ondersteunende dienst. Nadien werd afgetoetst met onze coördinerende arts en met de mensen van de overkoepelende VZW. Daaruit blijkt dat het om een laag risico contact ging.

We volgen alle medewerkers op en blijven controleren op mogelijke symptomen. Het blijft dus van het grootste belang dat het masker goed gebruikt wordt.

Jullie hoorden ook van de mogelijke verstrengingen ten gevolge van de Corona cijfers die slechter worden.

Volgende week krijgen jullie daarover verder nieuws. We doen ons best om het leven aangenaam te maken en te houden voor onze bewoners, voor jullie als bezoekers en voor onze medewerkers.

Bedankt voor jullie inzet hiervoor, zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

16/09/2020

Beste bewoner, beste familie, beste mantelzorger,

Op 3/9/2020 kondigde de Vlaamse overheid de algemene principes aan voor versoepeling van bezoeken in de woonzorgcentra. Zoals beloofd op 4/9/2020, bezorgen we jullie de concrete vertaling van deze principes naar Zonnehove.

De nieuwe regeling gaat in vanaf maandag 21/09.

Onze deuren zullen open zijn voor bezoek elke dag (maandag tem zondag) van 11- 19u30. Bezoek op de kamer wordt uitgebreid tot een vaste groep van 5 vooraf doorgegeven personen (uitzonderingen zijn bespreekbaar). De vaste personen kiezen vrij hun bezoek, in onderlinge afstemming. We vragen om met maximum 2 bezoekers tegelijk op de kamer te zijn.

Mogen we vragen om de 5 namen van het vast bezoek door te geven aan uw contactpersoon van het animatieteam?

En steeds vanheckec@zonnehove.zkj.be en vanoverbekek@zonnehove.zkj.be in kopie, graag zo mogelijk tegen vrijdagmiddag 18/9.

Volgende afspraken zijn belangrijk om op te volgen:

 • Ben je ziek, stel je bezoek uit
 • Kom je uit vakantie uit een risicogebied, wacht je testuitslag af en blijf tot dan in quarantaine
 • Zonnehove blijft enkel toegankelijk via de hoofdingang.
 • Draag uw mondneusmasker tijdens de totale duur van het bezoek, blijf regelmatig uw handen wassen en/ of ontsmetten.
 • Bij het binnenkomen moet u zich registreren aan een tafel in de receptie. Elke afdeling heeft een tafel en registratieboek zodat u veilig uw handen kan ontsmetten en kan aftekenen.
 • Ga dadelijk naar de kamer, stap niet binnen bij andere bewoners of in de leefgroep
 • Ga zoveel mogelijk buiten met de bewoner, graag ook buiten met mondmasker. Buiten kunnen andere bezoekers nog steeds aansluiten bij de bewoner en zijn vaste bezoeker.
 • Breng liever meerdere korte bezoeken per week dan 1x per week een heel lang bezoek.
 • De mogelijkheid om bezoek te boeken in de cafetaria wordt stopgezet omdat er nu meer bezoek op de kamer mag. Binnen 14 dagen bekijken we deze stopzetting van bezoek in de cafetaria, afhankelijk van de situatie en van de adviezen van de veiligheidsraad.
 • Zo nodig kan gebruik gemaakt worden van de bezoekersruimte, bijvoorbeeld voor notarisbezoeken en dergelijke, dit mits afspraak vooraf.
 • Voorlopig mogen kinderen onder de 16 jaar nog niet binnen in ons WZC, ook dit zullen we binnen 14 dagen evalueren.
 • U mag de openbare toiletten aan de inkom gebruiken zo nodig. Er wordt ontsmettingsstof voorzien.

We willen van de gelegenheid gebruik maken om onze vrijwilligers van harte te bedanken, die maanden het onthaal hebben gedaan en veel geduld hebben gehad!

We zijn erg blij dat we het bezoek kunnen versoepelen. We doen een beroep op de verantwoordelijkheid van jullie allen. We hebben onze medewerkers gevraagd dit mee op te volgen en jullie eventueel aan te spreken of afspraken te herhalen. We hopen met deze regeling een evenwicht te vinden tussen welbevinden en bescherming. Mocht deze situatie niet als veilig worden ervaren door bewoners, familie, medewerkers dan zullen we mogelijks een stap dienen terug te zetten. Dit zal ook gebeuren als zich in ons WZC besmettingen voordoen.

Bewoners kunnen nog steeds extern gaan voor consulten, pedicure, kapper, …. mits zich te houden aan de afspraken binnen de samenleving. Voor familiebezoek, feestjes… blijven we vragen om voorzichtig te zijn en ook daar de regels van de veiligheidsraad te respecteren. We moeten blijven voor ogen houden dat onze bewoners behoren tot de risicogroep en in gemeenschap samenleven.

In palliatieve en terminale situaties laten we de familie toe, dit gebeurt steeds in overleg met de hoofdverpleegkundige en de directie.

Zoals steeds zijn uitzonderingen na te vragen via de directie: vanheckec@zonnehove.zkj.be en vanoverbekek@zonnehove.zkj.be

Houd het veilig en welkom!

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


04/09/2020

Beste bewoner,

Beste familie en mantelzorgers,

Wij laten u weten dat we de huidige afspraken mbt bezoekregeling , die op 25/8 naar jullie zijn gecommuniceerd, nog verder aanhouden. We voegen deze nogmaals toe.

Half september bespreken we dit in het directieteam en zullen we u hierover berichten.

Van harte dank alvast om alle veiligheidsmaatregelen verder stipt op te volgen, namelijk correcte en stipte handhygiëne, correct en steeds dragen van het mond- neusmasker, …

Indien jullie vragen of suggesties hebben, laat ons die zeker horen, dan kunnen we dit mee bespreken in de uitwerking van mogelijke aanpassingen. U mag dit gerust doormailen naar Christa en mezelf.

Het directieteam,

Christa Van Hecke, algemeen directeur

Luc Vandenberghe, financieel directeur

Karen Vanoverbeke, verantwoordelijke zorg en kwaliteit

Dr Delva, CRA (coördinerend en raadgevend arts)


26/08/2020

Afspraken i.v.m. bezoek covid-periode

Versoepelingen

 • Wat te doen bij slecht weer?
  • Vaste contactpersonen mogen bij slecht weer met de bewoner op de woning blijven.
 • Bezoekers die geen vaste contactpersoon zijn:
  • Bij slecht weer kan slechts één bezoeker met de bewoner in de cafetaria terecht. Indien jullie van plan zijn om met meerdere bezoekers in de tuin af te spreken met de bewoner, kijk dan best eens de buienradar na zodat jullie het bezoek even kunnen uitstellen bij slecht weer. Gelukkig gebeurt het zelden dat het een hele namiddag regent.
 • Wat te doen bij speciale gelegenheden zoals etentjes/verjaardagen?
  • Dit dient steeds besproken te worden met de directie en de hoofdverpleegkundige van de afdeling
 • Bewoners mogen meegenomen worden naar huis, dit mits correct toepassen preventie:
  • Mondmasker verplicht – voor de bewoner kan aan het onthaal een mondmasker gevraagd worden
 • Nodige afstand van 1,5m
 • Goede handhygiëne
 • Bewoners mogen dan reeds (na afspraak) in de voormiddag vanaf 11 u opgehaald worden, we vragen om steeds tegen 16u30 terug op de kamer te zijn.
 • Indien de bewoner niet in staat is het woonzorgcentrum te verlaten, kan er gebruik gemaakt worden van de bezoekersruimte. Hier kunnen maximaal 4 personen in terecht:
  • 1 bewoner en maximum 3 extra bezoekers
 • Of twee bewoners (indien een koppel) en maximum 2 extra bezoekers.
 • Wat bij openbare gelegenheden (gaan eten op restaurant/ begrafenis, huwelijk of doopsel in een kerk…)?
  • Doorgaans staan we deelname aan openbare gelegenheden niet toe. Uitzonderingen op deze regeling dienen vooraf goedgekeurd te worden door de directie.

Alle algemene afspraken nog eens op een rijtje

 • Elk bezoek moet op voorhand gereserveerd worden.
 • Mondmaskers zijn ten allen tijde verplicht, tenzij je aan het eten of aan het drinken bent.
 • Bezoek is enkel mogelijk bij bewoners die Covid-negatief zijn.
 • Een vaste contactpersoon mag bij de bewoner op de woning komen. Wie deze persoon is, werd reeds onderling bij elke familie besproken en werd reeds doorgegeven aan de medewerkers van animatie.
  • Deze contactpersoon haalt de bewoner op in zijn woning en doet de nodige praktische zaken (vb. was/administratie)
 • We vragen de vaste bezoekers met aandrang om het bezoek in de tuin, op het terras of in de dichte omgeving te laten doorgaan en niet binnen het gebouw of op de gang rond te wandelen of aan de verpleegpost te gaan praten. Bezoek in de leefruimte is verboden.
 • Echtparen en koppels mogen wel op de woning verblijven.
 • Een bezoeker die geen vaste contactpersoon is mag het woonzorgcentrum niet binnenkomen, tenzij bij slecht weer (in de cafetaria met één persoon). Een vrijwilliger zal de bewoner naar de ingang brengen en daarna terug naar de afdeling brengen.
 • Buiten kunnen meerdere personen met de bewoner spreken maar wel mits preventie:
  • Mondmasker verplicht
 • Nodige afstand van 1,5m
 • Goede handhygiëne
 • Indien bezoekers en bewoners elkaar willen ontmoeten op een veilige manier, dan kan dit in de cafetaria en de twee bezoekersruimtes. Deze mogen zowel bij goed als slecht weer gebruikt worden.
 • Voor bewoners in de palliatieve of terminale fase worden uitzonderingen gemaakt, deze worden ook eerst besproken met de directie.
 • Bezoek is elke dag mogelijk van 13u tot 16u30. De contactpersoon kan buiten wandelen tot 16u30 om daarna de bewoner naar boven te brengen en onmiddellijk te vertrekken. Enkel op donderdag kan bezoek van 13u tot 19u30.
 • Algemene toiletten mogen niet gebruikt worden door bewoners en bezoekers, gelieve het toilet op de woning van de bewoner te gebruiken.


18/08/2020

Beste familieleden,

We hebben van de meesten van jullie een eerste contactpersoon doorgekregen. Een aantal vragen werden gesteld om af te wijken van deze regel.

We moesten hierin selectief zijn, gezien de omstandigheden. Ik zet kort nog alles even op een rijtje.

Bezoekuren zijn nog steeds elke dag van 13u tot 16u, bezoek wordt afgerond ten laatste om 16u30.

Op donderdag is bezoek mogelijk van 13u tot 19u30 (dan moeten bezoekers het gebouw reeds verlaten hebben).

BEZOEK : gebeurt nog steeds met reservatie vooraf (ten laatste de dag voordien) (OOK VOOR DE VASTE CONTACTPERSOON)

via de animator van de afdeling (Enya/Laura/Stephanie/Sara en Julie), met mezelf en mevr. Vanoverbeke in kopie.

Gelieve ook steeds mevr. Vanoverbeke Karen (vanoverbekek@zonnehove.zkj.be )en mezelf (vanheckec@zonnehove.zkj.be) in kopie te zetten voor het geval iemand afwezig zou zijn.

Standaard gaan we er van uit dat de contactpersoon de bewoner ophaalt in zijn kamer, de nodige praktische zaken (vb. was/administratie) doet en met de bewoner in de tuin of in de dichte omgeving gaat wandelen.

Na de wandeling brengt deze contactpersoon de bewoner terug naar de kamer en vertrekt de contactpersoon.

Buiten kunnen meerdere personen met de bewoner spreken, maar wel verplicht met een mondmasker aan.

Hiervoor hebben we een tweede vrijwilliger voorzien die de bewoner naar de ingang brengt en daarna terug naar de afdeling brengt. Ook hiervoor moet steeds gereserveerd worden, graag hiervoor een richtuur doorgeven aub.

We vragen jullie met aandrang om het bezoek in de tuin, op het terras of in de dichte omgeving te laten doorgaan

en niet binnen het gebouw of op de gang rond te wandelen of aan de verpleegpost te gaan praten. De cafetaria en de twee bezoekersruimtes hebben we opnieuw ingericht zodat bezoekers en bewoners elkaar kunnen ontmoeten op een veilige manier.

Cafetaria en bezoekersruimtes zullen gebruikt worden bij slecht weer, ook mits reservatie vooraf.

Familieleden mogen de bewoner niet meer meenemen voor externe uitstappen. Uitzonderingen op deze regeling worden vooraf steeds besproken met directie vb specifieke gelegenheden verjaardagen, huwelijken, begrafenissen, consultaties, kappersbezoek....

Voor echtparen en koppels hebben we een aparte regeling uitgewerkt. Deze personen worden persoonlijk verwittigd.

Voor bewoners in de palliatieve of terminale fase worden eveneens afspraken gemaakt met de directie.

We willen jullie ook bedanken voor de constructieve samenwerking en de positieve reacties. Zoals gemeld in vorige mail kan de toegang geweigerd worden aan bezoekers die zich niet aan de regels houden. We hopen dat we dit niet hoeven toe te passen maar zullen nu nog strikter hierop toezien, dit in het belang van iedereen.

Bij vragen/bemerkingen of problemen, gelieve de directie te contacteren.

Weet dat we, gezien de omstandigheden, deze afspraken dagelijks moeten evalueren, hopelijk kunnen we verder gaan op deze manier.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


05/08/ 2020 Bezoek in palliatieve situatie

Beste bewoner

Beste familieleden en dichte naasten van onze bewoners

Op vraag van de overheid wensen wij u te informeren.

Wij maken momenteel een tweede golf mee in de corona-pandemie. Niemand weet hoe hard deze zal toeslaan.

Wij hopen ten allen tijde (beperkt) bezoek te kunnen blijven toelaten in onze woonzorgcentra. Ook de overheid zet daarop in.

Uit de eerste golf leerden we hoe belangrijk bezoek is voor het welzijn van onze bewoners.

Zelfs indien we het bezoek moeten terugschroeven of moeten overgaan tot sluiting, zullen bewoners voor wie het levenseinde dichterbij komt,

ten allen tijde bezoek mogen ontvangen van enkele dichte naasten.

Deze mensen zullen ook mogen waken bij de betrokken bewoner zodra dit aangewezen wordt.

De concrete invulling kan wat verschillen volgens de omstandigheden en wordt helder gecommuniceerd met de betrokkenen.

Kortom: niemand hoeft dus angst te hebben deze laatste levensfase alleen te moeten doormaken: niet als coronapatiënt en ook niet als coronavrije bewoner.

Naast al onze medewerkers zullen ook uw dichtste naasten u nabij kunnen zijn. Daar zorgen wij voor.

Intussen wensen wij u vooral een goede gezondheid en hopen dat deze tweede golf van de pandemie spoedig voorbij gaat door de voorzorgsmaatregelen die nu worden genomen.

Daartoe vragen wij natuurlijk ook uw medewerking bij de strikte opvolging.

#Samenzorgenvoorelkaar!

Stijn Van den Bossche

Beleidsverantwoordelijke christelijke identiteit, pastoraal en ethiek

VZW Zorgsaam - ZKJ

30/07/2020

Beste familieleden,

Jullie hoorden over de verstrenging van de bezoekregeling in de WZC. We hebben bekeken wat de mogelijkheden zijn, rekening houdend met onze bewoners, de bezoekers, de vrijwilligers en de medewerkers.

We proberen er alles aan te doen om zo weinig mogelijk terug te schroeven, maar sommige zaken kunnen voorlopig niet meer. Gelieve onderstaande door te nemen aub.

De dagelijkse bezoeken tussen 13 en 16 u kunnen voorlopig blijven doorgaan mits reservering vooraf en registratie aan de inkom (in functie van contact tracering VERPLICHT). Mogen we vragen om voor de reservaties op donderdag een richtuur door te geven en om ten laatste om 19u30 te vertrekken uit het WZC.

Mogen we er de nadruk op leggen dat de reservaties enkel tijdens de week kunnen doorgemaild worden, dit ten laatste op vrijdagmiddag om 12 u voor het weekend dat erop volgt. Mails na 17 u gestuurd, worden dezelfde dag niet meer gelezen, hou daar zeker rekening mee. In het weekend zullen geen reservaties meer genoteerd worden. Gelieve de reservaties niet telefonisch door te geven, het risico dat dit vergeten wordt is groter dan bij reservatie via mail. Enkel de personen die geen mailadres hebben kunnen de reservaties via telefoon (op weekdagen) doorgegeven aan de animatoren. Bij reservatie via mail kan u deze ook tonen aan de ingang zo nodig.

Vanaf donderdag 30/7 mag er maar 1 contactpersoon per bewoner meer op bezoek komen. Gelieve onderling uit te maken over welke persoon dit gaat en dit door te geven ten laatste op woensdag 29/7 aub.

Standaard gaan we er van uit dat deze contactpersoon de bewoner ophaalt in zijn kamer en er mee in de tuin of in de dichte omgeving gaat wandelen. Buiten kunnen meerdere personen met de bewoner spreken, maar wel verplicht met een mondmasker aan. Na de wandeling brengt deze contactpersoon de bewoner terug naar de kamer en vertrekt de contactpersoon.

We vragen jullie met aandrang om het bezoek in de tuin, op het terras of in de dichte omgeving te laten doorgaan en niet binnen het gebouw of op de gang rond te wandelen, aan de verpleegpost te gaan praten,.

Uitzonderingen hierop worden vooraf besproken met directie vb specifieke gelegenheden verjaardagen, huwelijken, begrafenissen....

Voor bewoners in de palliatieve of terminale fase worden afspraken gemaakt met de directie.

We willen jullie ook bedanken voor de constructieve samenwerking en de positieve reacties. Zoals gemeld in vorige mail kan de toegang geweigerd worden aan bezoekers die zich niet aan de regels houden. We hopen dat we dit niet hoeven toe te passen maar zullen nu nog strikter hierop toezien, dit in het belang van iedereen.

Bij vragen/bemerkingen of problemen, gelieve de directie te contacteren.

Hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten.

-Kom niet op bezoek als u zelf ziek bent, koorts heeft of u niet goed voelt. Het is belangrijk dat u 30 dagen symptoomvrij bent als u Covid-positief getest werd.

-U wordt binnengelaten via de hoofdingang (Loofblommestraat 4). U heeft uw eigen mondmasker aan (dit moet aansluitend zijn en over neus en mond aangebracht zijn) en u houdt dit ten allen tijde op.

-Een vrijwilliger registreert uw telefoonnummer op een lijst. U gaat rechtstreeks naar de woning bij uw familielid (ga ook daar naar het toilet) en dan gaat u zitten of wandelen in de tuin, op het terras of in de nabije omgeving.

Wie momenteel niet op bezoek wenst te komen op de kamer/woning kan (enkel op afspraak), terecht in de bezoekersruimte.

-Houd afstand van alle medewerkers en andere familieleden (1.5m) EN DRAAG ALTIJD UW MASKER (de plastieken versie die we soms zien is niet toegestaan, het moet dus een masker zijn dat neus en mond goed bedekt) NU OOK BIJ WANDELINGEN BUITEN, GEEF GEEN KUSSEN,HANDEN,KNUFFELS en vraag hulp van personeelsleden om bewoners bijvoorbeeld te verplaatsen naar de rolstoel

-Indien u een vraag heeft voor een medewerker, bel met de oproepbel op de woning, ga niet naar de verpleegpost, spreek geen medewerkers of andere bewoners aan in de gang, ga niet in de leefgroep of andere gemeenschappelijke ruimtes. Heb begrip voor de continuïteit van zorg en bel niet nodeloos.

-Gebruik de lift enkel met de bewoner die u bezoekt.

-Was regelmatig uw handen en ontsmet uw handen voor en na uw bezoek.

-We hopen op een goede samenwerking, als u vragen heeft kan u steeds telefoneren of mailen. -Uit bezorgdheid voor ieders veiligheid kunnen we bezoekers die zich niet houden aan de maatregelen het recht op bezoek ontzeggen. We gaan er van uit dat dit niet nodig zal zijn, maar zullen hier nu nog strenger op toezien.

Samen gaan we er voor!

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

09/07/2020

Beste familieleden,

Ondertussen loopt onze bezoekregeling al enige tijd. Algemeen genomen loopt dit goed. Waar er een probleem was of is zoeken we verder oplossingen.

We zijn verplicht om registraties te doen van de gegevens van de bezoekers in functie van contact tracing (in geval van besmetting met Covid). Dit vergt enige tijd bij het toekomen en zorgt ook soms voor (onnodige) discussies met de vrijwilligers die ons hierbij helpen. Aangezien we werken met reservaties vooraf en via mail hebben we de registratie vereenvoudigd. U hoeft enkel nog bij elk bezoek uw telefoonnummer te noteren naast uw naam bij het binnenkomen. Mogen we er wel de nadruk op leggen dat de reservaties enkel tijdens de week kunnen doorgemaild worden, dit ten laatste op vrijdagmiddag om 12 u. Mails na 17 u gestuurd, worden dezelfde dag niet meer gelezen, hou daar zeker rekening mee. In het weekend zullen geen reservaties meer genoteerd worden. Gelieve de reservaties niet telefonisch door te geven, het risico dat dit vergeten wordt is groter dan bij reservatie via mail. Enkel de personen die geen mailadres hebben kunnen de reservaties via telefoon (op weekdagen) doorgegeven aan de animatoren. Bij reservatie via mail kan u deze ook tonen aan de ingang zo nodig. We benadrukken dit ook omdat de vakantieperiode gestart is. Dan werken er ook vakantiejobs en is een vergissing gemakkelijker gemaakt.

Weet dat het animatieteam ook in (welverdiende) vakantie gaat. Bij afwezigheid zullen ze een wizzard instellen op hun mailbox met de verwijzing naar een ander mailadres. Weet dat hun mails tijdens hun afwezigheid niet gelezen worden en ook niet doorgestuurd.

We herhalen nog even de afspraken rond de bezoekersregeling hieronder.

 • Er mag elke dag 1 persoon op bezoek komen tussen 13 en 16 u (bezoeker vertrekt ten laatste om 16u30), nu niet enkel familie, maar ook anderen vb vrienden of vrijwilligers
 • Dit gebeurt nog steeds met reservatie (ten laatste op vrijdagmiddag) vooraf via de animator van de afdeling (Enya/Laura/Stephanie/Sara en Julie), met mezelf en mevr. Vanoverbeke in kopie.
 • Uitzonderingen hierop worden vooraf besproken met directie vb specifieke gelegenheden verjaardagen, huwelijken, begrafenissen....
 • U wordt nog steeds ontvangen door een vrijwilliger aan het onthaal die de afspraken herhaalt en die u vraagt om uw telefoonnummer te noteren + af te tekenen, er is geen vrijwilliger meer om u te begeleiden naar de woning/kamer.
 • We doen een oproep om rechtstreeks naar de kamer/woning te gaan, niet nodeloos in de gangen te lopen, niet naar verpleegposten en livings te gaan, te bellen in de woning als er een vraag is,...
 • Handen wassen, ontsmetten, afstand van anderhalve meter blijft noodzakelijk. Het is nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen van zodra u binnenkomt.
 • Het openen van de cafetaria wordt bekeken als de verantwoordelijken terug zijn uit verlof.

We willen jullie ook bedanken voor de constructieve samenwerking en de positieve reacties. Zoals gemeld in vorige mail kan de toegang geweigerd worden aan bezoekers die zich niet aan de regels houden. We hopen dat we dit niet hoeven toe te passen. Bij vragen/bemerkingen of problemen, gelieve de directie te contacteren.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directe

02/07/2020

Beste familieleden,

Jullie hoorden zeker van de versoepeling rond de bezoekregeling in de WZC’s. We hebben binnen ons huis overlegd en constateren dat onze regeling al veel soepeler is dan in de ons omringende woonzorgcentra.

We nemen dus na deze mededeling geen grote stappen, maar we gaan wel een klein stukje verder dan voorheen. Gelieve onderstaande goed door te nemen aub, voor vragen en bemerkingen zijn jullie uiteraard welkom.

 • Er mag elke dag 1 persoon op bezoek komen tussen 13 en 16 u (bezoeker vertrekt ten laatste om 16u30), nu niet enkel familie, maar ook anderen vb vrienden of vrijwilligers
 • Dit gebeurt nog steeds met reservatie (ten laatste de dag voordien) vooraf via de animator van de afdeling (Enya/Laura/Stephanie/Sara en Julie), met mezelf en mevr. Vanoverbeke in kopie.

Gelieve ook steeds mevr. Vanoverbeke Karen (vanoverbekek@zonnehove.zkj.be )en mezelf (vanheckec@zonnehove.zkj.be) in kopie te zetten voor het geval iemand afwezig zou zijn.

 • Uitzonderingen hierop worden vooraf besproken met directie vb specifieke gelegenheden verjaardagen, huwelijken, begrafenissen....
 • U wordt nog steeds ontvangen door een vrijwilliger aan het onthaal die de afspraken herhaalt, er is geen vrijwilliger meer om u te begeleiden naar de woning/kamer.
 • We doen een oproep om rechtstreeks naar de kamer/woning te gaan, niet nodeloos in de gangen te lopen, niet naar verpleegposten en livings te gaan, te bellen in de woning als er een vraag is,...
 • Handen wassen, ontsmetten, afstand van anderhalve meter blijft noodzakelijk. Het is nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen van zodra u binnenkomt.
 • Het openen van de cafetaria wordt binnenkort bekeken.

We willen jullie ook bedanken voor de constructieve samenwerking en de positieve reacties.

Zoals gemeld in vorige mail kan de toegang geweigerd worden aan bezoekers die zich niet aan de regels houden.

We hopen dat we dit niet hoeven toe te passen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

10/06/2020

Beste familieleden,

vanaf maandag 15/06 stellen we ons woonzorgcentrum opnieuw open voor bezoeken in de woning van de bewoner en tuinbezoeken.

Dit betekent concreet dat jullie op de dag van jullie afspraak het woonzorgcentrum mogen binnenkomen tussen 13u en 16u, mits registratie. We verwachten dat jullie tegen 16u30 het bezoek afgerond hebben en het woonzorgcentrum verlaten hebben, zodat onze werking in de zorg niet in het gedrang komt. Gelieve met jullie familieleden onderling af te spreken wie wanneer komt om daarna een overzicht door te sturen naar de animator van de afdeling.

Bijkomende info vinden jullie terug in rubriek bezoekregeling.

28/05/2020

Beste familieleden,

Zoals jullie weten werkten we al met een bezoekregeling in onze ontvangstruimte. Hierop kwam veel respons. We hebben dit aanbod nu uitgebreid tot twee ruimtes. Gelukkig hebben wij een getalenteerde technische dienst die dit heeft mogelijk gemaakt.

Vanaf 2 tot en met 7 juni kunnen we elke namiddag van 13-15u30 per half uur een bezoeker laten komen in een gespreksruimte. Dan kan u in eenzelfde ruimte een gesprek voeren met uw familielid. Er is geen telefoon meer nodig, er is wel een plexiglas voorzien op de tafel tussen bezoeker en bewoner. Bij het binnenkomen (met eigen masker) zal uw temperatuur gemeten worden. Als u meer dan 37,5 ° heeft zal men nogmaals een meting doen. Als de temperatuur boven de 37,5 blijft zal men u vragen om de ruimte te verlaten, dit uit veiligheidsoverwegingen. Men zal u vragen om de handen te ontsmetten en om een aantal zaken te registreren. Als u neerzit kan u het masker uitdoen, gelieve het terug aan te doen als u vertrekt.

U kan uw reservatie doen zoals voorheen, via de medewerker van het animatieteam van de betreffende afdeling.

Met dit schrijven wil ik elk familielid bedanken voor de samenwerking in deze moeilijke periode. Ik wil benadrukken dat we alle mogelijke inspanningen doen om tegemoet te komen aan de wensen van zowel bewoner als familielid.

Echter, we mogen en willen ook niet buiten de regelgeving en de adviezen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid handelen. We willen geen levens in gevaar brengen. We hebben begrip voor de vragen om terug binnen te komen in het WZC, maar dit is momenteel niet toegelaten. Ook de vraag om te gaan wandelen met een familielid moeten we momenteel nog in beraad houden tot we meer info krijgen van de veiligheidsraad.

Voor uw vragen en bemerkingen kan u altijd terecht bij mij en bij mevr. Vanoverbeke Karen, onze zorgverantwoordelijke.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

19/05/2020

Beste familieleden,

Zoals jullie weten is er sinds 23 april een cohortafdeling in ons WZC. Het heeft lang geduurd, maar vanaf maandag 25 mei mogen alle bewoners naar hun oorspronkelijke kamers terug.

Drie bewoners blijven nog in de kamer uit voorzorg, en dit gedurende 14 dagen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bewoners die 14 dagen zonder symptomen zijn niet meer besmettelijk zijn. Wij hanteren een termijn van 30 dagen om echt zeker te zijn.

Alle betreffende familieleden werden allen reeds op de hoogte gebracht.

We willen jullie bedanken voor jullie begrip en jullie steun in deze toch wel bijzondere tijden, jullie zijn een “partner in de zorg”.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

18/05/2020

Beste familieleden,

Zoals u weet is er terug sprake van een versoepeling in de bezoekregeling door familieleden. We hebben reeds een drukke bezoekweek achter de rug. Ik geef u graag voor de komende weken de aangepaste regeling door:

Gelieve deze mail grondig door te nemen aub.

 • Van 18/5 tot en met 25/5 zal er gewerkt worden zoals de voorbije week: bewoner en bezoeker zitten elk in een aparte ruimte en spreken met elkaar via telefoon. Vrijwilligers met een medische achtergrond zorgen voor het vervoer van en naar de kamer. De bezoekmomenten van 18/5 tem 24/5 zijn reeds volzet. Op 26/5 is geen bezoek in deze ruimte mogelijk wegens aanpassingswerken. Op 25/5 is er nog bezoek mogelijk van 10-12u30 en van 13-15 u.
 • Vanaf 27/5 start het bezoek waarbij bewoner en bezoeker in eenzelfde ruimte zitten (nog altijd dezelfde locatie namelijk ingang links zie pijlen op het grasveld voor de receptie). Tussen hen staat een lange tafel met plexiglas op. Op die manier kunnen dus 2 bewoners op hetzelfde moment bezoek ontvangen omdat we 2 ruimtes hebben met een tafel met plexiglas. Een vrijwilliger met medische achtergrond zal zorgen voor het vervoer van en naar de kamer, iemand van onze vaste vrijwilligers zal toezicht houden zodat bewoners en bezoekers de regels naleven. Wie op bezoek komt moet de handen ontsmetten, een mondmasker (zelf mee te brengen) dragen bij het binnenkomen en zich registreren. Na het bezoek wordt de ruimte door de vrijwilliger ontsmet voor de volgende bezoeker. Gelieve pas binnen te gaan als de vrijwilliger u uitnodigt. Er mag maximaal 1 bezoeker 1 x per week komen voor een bewoner in deze ontmoetingsruimte. Er is nog steeds mogelijkheid tot bezoek in de cafetaria/raambezoek en tot contact via skype en via whatsapp. We leggen deze beperking voorlopig op omdat er momenteel bezoekers zijn die nog niet de gelegenheid kregen om hun familielid te spreken. Gelieve nooit op bezoek te komen als u symptomen van Covid 19 heeft. Bij het registreren zal ook gevraagd worden om aan te duiden dat u al een maand symptoomvrij bent of dat u de laatste maand niet covid positief bent getest. Ook uw temperatuur zal opgenomen en geregistreerd worden. Tijdens het gesprek zelf mag u het masker uitdoen. Voorlopig kan u een afspraak maken tot en met 1/6. Ondertussen zullen we evalueren hoe deze regeling verloopt. Tegen eind volgende week sturen we terug nieuwe tijdsloten door.
 • Reserveringen kunnen enkel via mail en niet op de dag van het bezoek zelf maar voor één van de komende dagen. Als u een uur voorstelt dat reeds ingenomen is zal u een ander moment voorgesteld worden via mail. Uw afspraak wordt per mail bevestigd. Gelieve bij het reserveren steeds uw naam, de naam van de bewoner alsook de bewoner zijn/haar kamernummer duidelijk te vermelden.
 • Voor afdeling 1: animatie@zonnehove.zkj.be (dit is voor Laura en Enya)
 • Voor afdeling 2: callensj@zonnehove.zkj.be (dit is voor Julie)
 • Voor afdeling 3: gunsts@zonnehove.zkj.be (dit is voor Stephanie)
 • Voor afdeling 4: demuyncks@zonnehove.zkj.be (dit is voor Sara)
 • Gelieve ook steeds mevr. Vanoverbeke Karen (vanoverbekek@zonnehove.zkj.be )en mezelf (vanheckec@zonnehove.zkj.be) in kopie te zetten voor het geval iemand afwezig zou zijn.

Onderstaand kan u voor de verschillende data de uren terugvinden.

 • Mogelijkheden:

Maandag 25/5: van 10 tot 12u30 en van 13u tot 15u

Dinsdag 26/5: geen bezoek

Woensdag 27/5: van 10 tot 12u30 en van13.00 tot 16u

Donderdag 28/5: van 10 tot 12u30 en van 13u tot 16u

Vrijdag 29/5: van 13u tot 16u

Zaterdag 30/5: geen bezoek

Zondag 31/5: van 10 tot 12 u30 en van 13u tot16u

Maandag 1/6 van 10 tot 12u30 en van 13u tot 15u

Voor de week vanaf 2/6 zullen de uren nog tijdig doorgegeven worden.

Voor verdere info bent u steeds welkom. Met dank voor uw gewaardeerde medewerking om dit vlot te laten verlopen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


11.05.2020

Beste familieleden,

Zoals aangekondigd is er een versoepeling rond de bezoekregeling. We hebben een ruimte ingericht waardoor contact binnenin het WZC mogelijk is, voorlopig nog achter glas.

Op termijn, als de cijfers rond besmetting verder in de goede zin evolueren, zal deze regeling nog “familievriendelijker” kunnen verlopen.

We willen bezoek mogelijk maken per half uur. Familieleden mogen per 2 komen. De familieleden die onder één dak wonen mogen met meer komen.

U kan via mail een afspraak reserveren, niet voor de dag zelf maar voor de komende dagen.

Onze medewerkers van de animatie zullen een elektronische agenda gebruiken die centraal raadpleegbaar is zodat we geen “dubbele boekingen” hebben.

Zie verder bij info bezoekregeling.

06.05.2020

Beste familieleden,

De tests van bewoners en medewerkers maandag zijn heel vlot verlopen, waarvoor dank aan iedereen voor de constructieve medewerking en voor de morele ondersteuning en de positieve mails.

Deze middag hadden we het grootste deel van de resultaten binnen, maar nog niet volledig. Dus het was niet ideaal om dan al te communiceren. Deze avond hebben we alle resultaten ontvangen en hierbij wil ik dr. Delva, onze coördinerende geneesheer bedanken voor zijn inzet.

Kort samengevat: de familieleden van de bewoners die positief getest werden, zijn vandaag persoonlijk verwittigd. Het gaat voor ons WZC in totaal over 4 bewoners, wat uiteindelijk heel beperkt is. We leven met deze bewoners en hun familieleden mee en zullen alles doen om hen te begeleiden

De familieleden die vandaag geen persoonlijk bericht kregen mogen er zeker van zijn dat hun bewoner negatief getest is. De positief geteste bewoners verblijven momenteel op de cohort afdeling. Zij zullen wekelijks verder getest worden.

Dus, al bij al mogen we heel tevreden zijn met het resultaat….maar niet te vroeg juichen, dit is een moment opname…niet alles is al achter de rug…We moeten er onze schouders onder zetten om verder de strenge maatregelen op te volgen. Er is de mogelijkheid van eventuele vals negatieve resultaten…dus we blijven voorzichtig.

Morgen werken we een regeling uit om bezoek (op veilige basis) mogelijk te maken. Jullie krijgen daarover morgen in de loop van de dag ook een mail.

We houden jullie van elke ontwikkeling op de hoogte. Steeds welkom voor vragen of bemerkingen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

28.04.2020

Beste familieleden

Nadat één bewoner op afdeling 3 positief testte op COVID hebben we uit voorzorg meteen ook een aantal andere bewoners getest. Het gaat om bewoners op dezelfde afdeling die contact hadden met de positieve bewoner. Deze morgen kregen we het nieuws dat 3 van hen positief getest hebben.

Alle nodige voorzorgen werden genomen. Concreet werden de bewoners met een negatief resultaat verhuisd naar een andere afdeling, waar ze 14 dagen in de kamer blijven. De positieve bewoners vormen nu een kleine cohort-afdeling. Door deze aanpassing kunnen onze medewerkers de beste zorg blijven voorzien voor iedere bewoner en blijft de kans op besmetting beperkt tot het absolute minimum.

We willen benadrukken dat het om een beperkte besmetting gaat. De familieleden van de positief en negatief geteste bewoners zijn persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht en we zullen hier in de toekomst transparant over blijven communiceren.

Op 4 en/of 5 mei volgt de algemene testing in onze voorziening. Op deze dagen zullen alle bewoners en medewerkers getest worden. De voorbereidingen hiervoor zijn volop bezig. Zodra wij hier meer nieuws over hebben, krijgt u een update.

Wij danken u voor het begrip en vertrouwen.

#SamenZorgen voor elkaar

De directie

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

24.04.2020

Beste familieleden,

Jullie kregen deze week de communicatie dat er één bewoner met een besmetting door Covid 19 was op één afdeling (afdeling 3) van ons Woonzorgcentrum.

Gisteren in de late namiddag kregen we het bericht dat de bewoners die contact hadden met deze bewoner zouden getest worden op covid.

De betrokken families en bewoners zelf werden dadelijk verwittigd. De testing had gisteravond plaats door onze coördinerende arts dr. Delva, samen met 2 van onze verpleegkundigen. De betreffende bewoners zitten voorlopig in quarantaine op hun kamer tot de uitslag gekend is.

We verwachten de uitslagen ofwel op zaterdagnamiddag of zondagvoormiddag. We willen ons hier niet op vastpinnen omdat dit niet in onze handen ligt. Alle voorbereidingen zijn getroffen om de juiste maatregelen te nemen, afhankelijk van positieve of negatieve testing. De families zullen dadelijk op de hoogte worden gebracht. De andere families zullen ook op de hoogte worden gebracht via mail.

Onze medewerkers worden dagelijks opgevolgd om te kijken of er enig symptoom is van besmetting. Bij elk symptoom worden zij ook getest.

Momenteel behoren we nog niet tot de woonzorgcentra van wie alle medewerkers worden getest. We verwachten dat dit eind april/begin mei zal zijn.

De medewerkers, ook van de ondersteunende diensten, krijgen de nodige informatie, de nodige materialen en richtlijnen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen en zelfs nog ietsje strenger zijn.

We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de familie, medewerkers en vrijwilligers. We danken jullie ook voor de ondersteuning en voor het begrip.

Voor bemerkingen, vragen kan u steeds de directie contacteren tijdens de kantooruren via telefoon, na de kantooruren via mail

vanoverbekek@zonnehove.zkj.be

vanheckec@zonnehove.zkj.be

Wij danken u voor het begrip en vertrouwen.

#SamenZorgen voor elkaar

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

22.04.2020

Dag iedereen,

Momenteel is er één bewoner met een besmetting door Covid 19 op één afdeling (afdeling 3) van ons Woonzorgcentrum.

Het gaat om, tot nog toe, één besmetting, maar we willen hier transparant over communiceren. We kregen dit in de late namiddag door.

Indien bewoners of medewerkers symptomen vertonen en/of besmet zijn, worden alle maatregelen getroffen om de veiligheid van iedereen te garanderen.

De betroffen families worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. Dit is ook gebeurd naar deze familie, pas daarna kon de communicatie naar jullie gebeuren. Bewoners worden in strikte isolatie verzorgd.

De medewerkers, ook van de ondersteunende diensten, krijgen de nodige informatie, de nodige materialen en richtlijnen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen.

We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de familie, medewerkers en vrijwilligers. Wij proberen intern zoveel mogelijk oplossingen te voorzien. Wij houden jullie via deze weg verder op de hoogte.

Voor bemerkingen, vragen kan u vanaf morgen de directie contacteren.

Wij danken u voor het begrip en vertrouwen.

#SamenZorgen voor elkaar

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

16.04.2020

“Wij houden onze deuren dicht”

Bezoek toelaten in de woonzorgcentra? Ons hart zegt ja, maar ons verstand zegt nee. We kunnen pas bezoek toelaten als de situatie in de WZC’s duidelijk is. Die duidelijkheid komt er maar door alle bewoners en medewerkers te testen.

De Vlaamse Overheid is vandaag bezig met de uitrol van die testing. Er is nog een hele weg te gaan. Vandaag wachten in onze groep nog 13 centra op testen. Pas na het krijgen van de resultaten weten we of een bewoner positief of negatief is. Dit heeft een grote impact op de voorzorgmaatregelen die we moeten nemen bij een bezoek. Wij willen dit veilig houden voor u en bewoner. Zoals u weet mogen we er niet vanuit gaan dat een bewoner of bezoeker zonder symptomen niet besmet is. Eerst testen is dus een absolute must alvorens we de volgende stap mogen zetten.

Stappenplan
We begrijpen dat de afstand tussen u en uw geliefd familielid zwaar om dragen is en zijn daarom extra dankbaar dat jullie ons de tijd en ruimte geven om de volgende stap in ons stappenplan te bepalen. Wij gaan verschillende scenario’s uitwerken rekening houdend met de lokale context.

Communicatie
We blijven ook inzetten op alternatieve vormen van communicatie tussen bewoners en hun naasten. Zodra wij een duidelijk en gestroomlijnd stappenplan hebben, zullen wij daar verder open en transparant over communiceren.

We hopen dat jullie, zoals altijd, trouw blijven supporteren vanaf de zijlijn.

Want zo blijven we #SamenZorgen voor elkaar.

14.04.2020

Beste,

Momenteel is er een tweede medewerker die positief is getest op Covid 19 op een andere afdeling van ons Woonzorgcentrum. We willen hier transparant over communiceren.

Indien bewoners of medewerkers symptomen vertonen en/of besmet zouden zijn, worden alle maatregelen getroffen om de veiligheid van iedereen te garanderen. Families worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. Bewoners worden in dat geval dan in isolatie verzorgd. Ook de medewerkers krijgen de nodige informatie en richtlijnen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen. Er is geen reden tot paniek, we hebben ook voldoende materialen om de zorg goed te kunnen doen.

We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de familie, medewerkers en vrijwilligers. Wij proberen intern zoveel mogelijk oplossingen te voorzien en hopen dat de rust snel kan terug keren.

Wij houden jullie via deze weg verder op de hoogte.

Indien jullie ons een hart onder de riem willen steken, kan je een brief sturen naar een van onze bewoners.

Voor verdere bemerkingen, vragen kan u contact opnemen met de directie

Vanheckec@zonnehove.zkj.be

vanoverbekek@zonnehove.zkj.be

Wij danken u voor het begrip en vertrouwen.

#SamenZorgen voor elkaar

De directie

7.04.2020

Beste,

Momenteel is er één medewerker die positief is getest op Covid 19 op een afdeling van ons Woonzorgcentrum. We willen hier transparant over communiceren.

Indien bewoners of medewerkers symptomen vertonen en/of besmet zouden zijn, worden alle maatregelen getroffen om de veiligheid van iedereen te garanderen.
Families worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. Bewoners worden in dat geval dan in isolatie verzorgd. Ook de medewerkers krijgen de nodige informatie en richtlijnen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen.

Er is geen reden tot paniek, we hebben ook voldoende materialen om de zorg goed te kunnen doen.

We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de familie, medewerkers en vrijwilligers.
Wij proberen intern zoveel mogelijk oplossingen te voorzien en hopen dat de rust snel kan terug keren.

Wij houden jullie via deze weg verder op de hoogte.

Indien jullie ons een hart onder de riem willen steken, kan je een brief sturen naar een van onze bewoners.

Voor verdere bemerkingen, vragen kan u contact opnemen met de directie

Vanheckec@zonnehove.zkj.be

vanoverbekek@zonnehove.zkj.be

Wij danken u voor het begrip en vertrouwen.

#SamenZorgen voor elkaar

De directie

17.03.2020

Beste familieleden/mantelzorgers/medewerkers en bewoners,

Hierbij een stand van zaken

 1. In ons huis is, voor zover bekend, geen bewoner met Corona besmetting. Er zijn geen bewoners preventief in afzondering.
 2. Op alle afdelingen is er een normale personeelsbezetting. Het dagverzorgings-centrum is gesloten. Die medewerkers worden extra ingezet in het woonzorgcentrum.
 3. Van maandag tot vrijdag zal het animatieteam, de kine en de pastor extra aandacht kunnen geven aan onze bewoners. Kine behandelingen worden zoveel als mogelijk op de kamer en/of afdeling geven.
 4. Bij goed weer kunnen we met bewoners naar buiten komen. Dit kan enkel met medewerkers en mits het bewaken van alle voorzorgsmaatregelen o.a. voldoende afstand. Men mag de tuin van het woonzorgcentrum niet verlaten.
 5. Voor het brengen en afhalen van persoonlijke was en voor post zijn afspraken gemaakt met alle familieleden en medewerkers.
 6. In deze moeilijke tijden is correcte informatie van belang. Geruchten, verkeerde informatie zorgt voor onnodige ongerustheid. Bevraag en check informatie voordat ze doorgeven wordt. Belangrijke informatie zullen we onmiddellijk delen.

De maatregelen zijn strikt op te volgen. Ze hebben tot doel de bewoners maximaal te beschermen, de gezondheid en de inzetbaarheid van onze medewerkers maximaal te garanderen.

Dank voor uw begrip en solidariteit.

Namens het directieteam,

Christa Van Hecke

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin