05/08/ 2020 Bezoek in palliatieve situatie

Beste bewoner

Beste familieleden en dichte naasten van onze bewoners

Op vraag van de overheid wensen wij u te informeren.

Wij maken momenteel een tweede golf mee in de corona-pandemie. Niemand weet hoe hard deze zal toeslaan.

Wij hopen ten allen tijde (beperkt) bezoek te kunnen blijven toelaten in onze woonzorgcentra. Ook de overheid zet daarop in.

Uit de eerste golf leerden we hoe belangrijk bezoek is voor het welzijn van onze bewoners.

Zelfs indien we het bezoek moeten terugschroeven of moeten overgaan tot sluiting, zullen bewoners voor wie het levenseinde dichterbij komt,

ten allen tijde bezoek mogen ontvangen van enkele dichte naasten.

Deze mensen zullen ook mogen waken bij de betrokken bewoner zodra dit aangewezen wordt.

De concrete invulling kan wat verschillen volgens de omstandigheden en wordt helder gecommuniceerd met de betrokkenen.

Kortom: niemand hoeft dus angst te hebben deze laatste levensfase alleen te moeten doormaken: niet als coronapatiënt en ook niet als coronavrije bewoner.

Naast al onze medewerkers zullen ook uw dichtste naasten u nabij kunnen zijn. Daar zorgen wij voor.

Intussen wensen wij u vooral een goede gezondheid en hopen dat deze tweede golf van de pandemie spoedig voorbij gaat door de voorzorgsmaatregelen die nu worden genomen.

Daartoe vragen wij natuurlijk ook uw medewerking bij de strikte opvolging.

#Samenzorgenvoorelkaar!

Stijn Van den Bossche

Beleidsverantwoordelijke christelijke identiteit, pastoraal en ethiek

VZW Zorgsaam - ZKJ

30/07/2020

Beste familieleden,

Jullie hoorden over de verstrenging van de bezoekregeling in de WZC. We hebben bekeken wat de mogelijkheden zijn, rekening houdend met onze bewoners, de bezoekers, de vrijwilligers en de medewerkers.

We proberen er alles aan te doen om zo weinig mogelijk terug te schroeven, maar sommige zaken kunnen voorlopig niet meer. Gelieve onderstaande door te nemen aub.

De dagelijkse bezoeken tussen 13 en 16 u kunnen voorlopig blijven doorgaan mits reservering vooraf en registratie aan de inkom (in functie van contact tracering VERPLICHT). Mogen we vragen om voor de reservaties op donderdag een richtuur door te geven en om ten laatste om 19u30 te vertrekken uit het WZC.

Mogen we er de nadruk op leggen dat de reservaties enkel tijdens de week kunnen doorgemaild worden, dit ten laatste op vrijdagmiddag om 12 u voor het weekend dat erop volgt. Mails na 17 u gestuurd, worden dezelfde dag niet meer gelezen, hou daar zeker rekening mee. In het weekend zullen geen reservaties meer genoteerd worden. Gelieve de reservaties niet telefonisch door te geven, het risico dat dit vergeten wordt is groter dan bij reservatie via mail. Enkel de personen die geen mailadres hebben kunnen de reservaties via telefoon (op weekdagen) doorgegeven aan de animatoren. Bij reservatie via mail kan u deze ook tonen aan de ingang zo nodig.

Vanaf donderdag 30/7 mag er maar 1 contactpersoon per bewoner meer op bezoek komen. Gelieve onderling uit te maken over welke persoon dit gaat en dit door te geven ten laatste op woensdag 29/7 aub.

Standaard gaan we er van uit dat deze contactpersoon de bewoner ophaalt in zijn kamer en er mee in de tuin of in de dichte omgeving gaat wandelen. Buiten kunnen meerdere personen met de bewoner spreken, maar wel verplicht met een mondmasker aan. Na de wandeling brengt deze contactpersoon de bewoner terug naar de kamer en vertrekt de contactpersoon.

We vragen jullie met aandrang om het bezoek in de tuin, op het terras of in de dichte omgeving te laten doorgaan en niet binnen het gebouw of op de gang rond te wandelen, aan de verpleegpost te gaan praten,.

Uitzonderingen hierop worden vooraf besproken met directie vb specifieke gelegenheden verjaardagen, huwelijken, begrafenissen....

Voor bewoners in de palliatieve of terminale fase worden afspraken gemaakt met de directie.

We willen jullie ook bedanken voor de constructieve samenwerking en de positieve reacties. Zoals gemeld in vorige mail kan de toegang geweigerd worden aan bezoekers die zich niet aan de regels houden. We hopen dat we dit niet hoeven toe te passen maar zullen nu nog strikter hierop toezien, dit in het belang van iedereen.

Bij vragen/bemerkingen of problemen, gelieve de directie te contacteren.

Hieronder vindt u de belangrijkste aandachtspunten.

-Kom niet op bezoek als u zelf ziek bent, koorts heeft of u niet goed voelt. Het is belangrijk dat u 30 dagen symptoomvrij bent als u Covid-positief getest werd.

-U wordt binnengelaten via de hoofdingang (Loofblommestraat 4). U heeft uw eigen mondmasker aan (dit moet aansluitend zijn en over neus en mond aangebracht zijn) en u houdt dit ten allen tijde op.

-Een vrijwilliger registreert uw telefoonnummer op een lijst. U gaat rechtstreeks naar de woning bij uw familielid (ga ook daar naar het toilet) en dan gaat u zitten of wandelen in de tuin, op het terras of in de nabije omgeving.

Wie momenteel niet op bezoek wenst te komen op de kamer/woning kan (enkel op afspraak), terecht in de bezoekersruimte.

-Houd afstand van alle medewerkers en andere familieleden (1.5m) EN DRAAG ALTIJD UW MASKER (de plastieken versie die we soms zien is niet toegestaan, het moet dus een masker zijn dat neus en mond goed bedekt) NU OOK BIJ WANDELINGEN BUITEN, GEEF GEEN KUSSEN,HANDEN,KNUFFELS en vraag hulp van personeelsleden om bewoners bijvoorbeeld te verplaatsen naar de rolstoel

-Indien u een vraag heeft voor een medewerker, bel met de oproepbel op de woning, ga niet naar de verpleegpost, spreek geen medewerkers of andere bewoners aan in de gang, ga niet in de leefgroep of andere gemeenschappelijke ruimtes. Heb begrip voor de continuïteit van zorg en bel niet nodeloos.

-Gebruik de lift enkel met de bewoner die u bezoekt.

-Was regelmatig uw handen en ontsmet uw handen voor en na uw bezoek.

-We hopen op een goede samenwerking, als u vragen heeft kan u steeds telefoneren of mailen. -Uit bezorgdheid voor ieders veiligheid kunnen we bezoekers die zich niet houden aan de maatregelen het recht op bezoek ontzeggen. We gaan er van uit dat dit niet nodig zal zijn, maar zullen hier nu nog strenger op toezien.

Samen gaan we er voor!

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

09/07/2020

Beste familieleden,

Ondertussen loopt onze bezoekregeling al enige tijd. Algemeen genomen loopt dit goed. Waar er een probleem was of is zoeken we verder oplossingen.

We zijn verplicht om registraties te doen van de gegevens van de bezoekers in functie van contact tracing (in geval van besmetting met Covid). Dit vergt enige tijd bij het toekomen en zorgt ook soms voor (onnodige) discussies met de vrijwilligers die ons hierbij helpen. Aangezien we werken met reservaties vooraf en via mail hebben we de registratie vereenvoudigd. U hoeft enkel nog bij elk bezoek uw telefoonnummer te noteren naast uw naam bij het binnenkomen. Mogen we er wel de nadruk op leggen dat de reservaties enkel tijdens de week kunnen doorgemaild worden, dit ten laatste op vrijdagmiddag om 12 u. Mails na 17 u gestuurd, worden dezelfde dag niet meer gelezen, hou daar zeker rekening mee. In het weekend zullen geen reservaties meer genoteerd worden. Gelieve de reservaties niet telefonisch door te geven, het risico dat dit vergeten wordt is groter dan bij reservatie via mail. Enkel de personen die geen mailadres hebben kunnen de reservaties via telefoon (op weekdagen) doorgegeven aan de animatoren. Bij reservatie via mail kan u deze ook tonen aan de ingang zo nodig. We benadrukken dit ook omdat de vakantieperiode gestart is. Dan werken er ook vakantiejobs en is een vergissing gemakkelijker gemaakt.

Weet dat het animatieteam ook in (welverdiende) vakantie gaat. Bij afwezigheid zullen ze een wizzard instellen op hun mailbox met de verwijzing naar een ander mailadres. Weet dat hun mails tijdens hun afwezigheid niet gelezen worden en ook niet doorgestuurd.

We herhalen nog even de afspraken rond de bezoekersregeling hieronder.

 • Er mag elke dag 1 persoon op bezoek komen tussen 13 en 16 u (bezoeker vertrekt ten laatste om 16u30), nu niet enkel familie, maar ook anderen vb vrienden of vrijwilligers
 • Dit gebeurt nog steeds met reservatie (ten laatste op vrijdagmiddag) vooraf via de animator van de afdeling (Enya/Laura/Stephanie/Sara en Julie), met mezelf en mevr. Vanoverbeke in kopie.
 • Uitzonderingen hierop worden vooraf besproken met directie vb specifieke gelegenheden verjaardagen, huwelijken, begrafenissen....
 • U wordt nog steeds ontvangen door een vrijwilliger aan het onthaal die de afspraken herhaalt en die u vraagt om uw telefoonnummer te noteren + af te tekenen, er is geen vrijwilliger meer om u te begeleiden naar de woning/kamer.
 • We doen een oproep om rechtstreeks naar de kamer/woning te gaan, niet nodeloos in de gangen te lopen, niet naar verpleegposten en livings te gaan, te bellen in de woning als er een vraag is,...
 • Handen wassen, ontsmetten, afstand van anderhalve meter blijft noodzakelijk. Het is nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen van zodra u binnenkomt.
 • Het openen van de cafetaria wordt bekeken als de verantwoordelijken terug zijn uit verlof.

We willen jullie ook bedanken voor de constructieve samenwerking en de positieve reacties. Zoals gemeld in vorige mail kan de toegang geweigerd worden aan bezoekers die zich niet aan de regels houden. We hopen dat we dit niet hoeven toe te passen. Bij vragen/bemerkingen of problemen, gelieve de directie te contacteren.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directe

02/07/2020

Beste familieleden,

Jullie hoorden zeker van de versoepeling rond de bezoekregeling in de WZC’s. We hebben binnen ons huis overlegd en constateren dat onze regeling al veel soepeler is dan in de ons omringende woonzorgcentra.

We nemen dus na deze mededeling geen grote stappen, maar we gaan wel een klein stukje verder dan voorheen. Gelieve onderstaande goed door te nemen aub, voor vragen en bemerkingen zijn jullie uiteraard welkom.

 • Er mag elke dag 1 persoon op bezoek komen tussen 13 en 16 u (bezoeker vertrekt ten laatste om 16u30), nu niet enkel familie, maar ook anderen vb vrienden of vrijwilligers
 • Dit gebeurt nog steeds met reservatie (ten laatste de dag voordien) vooraf via de animator van de afdeling (Enya/Laura/Stephanie/Sara en Julie), met mezelf en mevr. Vanoverbeke in kopie.

Gelieve ook steeds mevr. Vanoverbeke Karen (vanoverbekek@zonnehove.zkj.be )en mezelf (vanheckec@zonnehove.zkj.be) in kopie te zetten voor het geval iemand afwezig zou zijn.

 • Uitzonderingen hierop worden vooraf besproken met directie vb specifieke gelegenheden verjaardagen, huwelijken, begrafenissen....
 • U wordt nog steeds ontvangen door een vrijwilliger aan het onthaal die de afspraken herhaalt, er is geen vrijwilliger meer om u te begeleiden naar de woning/kamer.
 • We doen een oproep om rechtstreeks naar de kamer/woning te gaan, niet nodeloos in de gangen te lopen, niet naar verpleegposten en livings te gaan, te bellen in de woning als er een vraag is,...
 • Handen wassen, ontsmetten, afstand van anderhalve meter blijft noodzakelijk. Het is nog steeds verplicht om een mondmasker te dragen van zodra u binnenkomt.
 • Het openen van de cafetaria wordt binnenkort bekeken.

We willen jullie ook bedanken voor de constructieve samenwerking en de positieve reacties.

Zoals gemeld in vorige mail kan de toegang geweigerd worden aan bezoekers die zich niet aan de regels houden.

We hopen dat we dit niet hoeven toe te passen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

10/06/2020

Beste familieleden,

vanaf maandag 15/06 stellen we ons woonzorgcentrum opnieuw open voor bezoeken in de woning van de bewoner en tuinbezoeken.

Dit betekent concreet dat jullie op de dag van jullie afspraak het woonzorgcentrum mogen binnenkomen tussen 13u en 16u, mits registratie. We verwachten dat jullie tegen 16u30 het bezoek afgerond hebben en het woonzorgcentrum verlaten hebben, zodat onze werking in de zorg niet in het gedrang komt. Gelieve met jullie familieleden onderling af te spreken wie wanneer komt om daarna een overzicht door te sturen naar de animator van de afdeling.

Bijkomende info vinden jullie terug in rubriek bezoekregeling.

28/05/2020

Beste familieleden,

Zoals jullie weten werkten we al met een bezoekregeling in onze ontvangstruimte. Hierop kwam veel respons. We hebben dit aanbod nu uitgebreid tot twee ruimtes. Gelukkig hebben wij een getalenteerde technische dienst die dit heeft mogelijk gemaakt.

Vanaf 2 tot en met 7 juni kunnen we elke namiddag van 13-15u30 per half uur een bezoeker laten komen in een gespreksruimte. Dan kan u in eenzelfde ruimte een gesprek voeren met uw familielid. Er is geen telefoon meer nodig, er is wel een plexiglas voorzien op de tafel tussen bezoeker en bewoner. Bij het binnenkomen (met eigen masker) zal uw temperatuur gemeten worden. Als u meer dan 37,5 ° heeft zal men nogmaals een meting doen. Als de temperatuur boven de 37,5 blijft zal men u vragen om de ruimte te verlaten, dit uit veiligheidsoverwegingen. Men zal u vragen om de handen te ontsmetten en om een aantal zaken te registreren. Als u neerzit kan u het masker uitdoen, gelieve het terug aan te doen als u vertrekt.

U kan uw reservatie doen zoals voorheen, via de medewerker van het animatieteam van de betreffende afdeling.

Met dit schrijven wil ik elk familielid bedanken voor de samenwerking in deze moeilijke periode. Ik wil benadrukken dat we alle mogelijke inspanningen doen om tegemoet te komen aan de wensen van zowel bewoner als familielid.

Echter, we mogen en willen ook niet buiten de regelgeving en de adviezen van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid handelen. We willen geen levens in gevaar brengen. We hebben begrip voor de vragen om terug binnen te komen in het WZC, maar dit is momenteel niet toegelaten. Ook de vraag om te gaan wandelen met een familielid moeten we momenteel nog in beraad houden tot we meer info krijgen van de veiligheidsraad.

Voor uw vragen en bemerkingen kan u altijd terecht bij mij en bij mevr. Vanoverbeke Karen, onze zorgverantwoordelijke.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

19/05/2020

Beste familieleden,

Zoals jullie weten is er sinds 23 april een cohortafdeling in ons WZC. Het heeft lang geduurd, maar vanaf maandag 25 mei mogen alle bewoners naar hun oorspronkelijke kamers terug.

Drie bewoners blijven nog in de kamer uit voorzorg, en dit gedurende 14 dagen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat bewoners die 14 dagen zonder symptomen zijn niet meer besmettelijk zijn. Wij hanteren een termijn van 30 dagen om echt zeker te zijn.

Alle betreffende familieleden werden allen reeds op de hoogte gebracht.

We willen jullie bedanken voor jullie begrip en jullie steun in deze toch wel bijzondere tijden, jullie zijn een “partner in de zorg”.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

18/05/2020

Beste familieleden,

Zoals u weet is er terug sprake van een versoepeling in de bezoekregeling door familieleden. We hebben reeds een drukke bezoekweek achter de rug. Ik geef u graag voor de komende weken de aangepaste regeling door:

Gelieve deze mail grondig door te nemen aub.

 • Van 18/5 tot en met 25/5 zal er gewerkt worden zoals de voorbije week: bewoner en bezoeker zitten elk in een aparte ruimte en spreken met elkaar via telefoon. Vrijwilligers met een medische achtergrond zorgen voor het vervoer van en naar de kamer. De bezoekmomenten van 18/5 tem 24/5 zijn reeds volzet. Op 26/5 is geen bezoek in deze ruimte mogelijk wegens aanpassingswerken. Op 25/5 is er nog bezoek mogelijk van 10-12u30 en van 13-15 u.
 • Vanaf 27/5 start het bezoek waarbij bewoner en bezoeker in eenzelfde ruimte zitten (nog altijd dezelfde locatie namelijk ingang links zie pijlen op het grasveld voor de receptie). Tussen hen staat een lange tafel met plexiglas op. Op die manier kunnen dus 2 bewoners op hetzelfde moment bezoek ontvangen omdat we 2 ruimtes hebben met een tafel met plexiglas. Een vrijwilliger met medische achtergrond zal zorgen voor het vervoer van en naar de kamer, iemand van onze vaste vrijwilligers zal toezicht houden zodat bewoners en bezoekers de regels naleven. Wie op bezoek komt moet de handen ontsmetten, een mondmasker (zelf mee te brengen) dragen bij het binnenkomen en zich registreren. Na het bezoek wordt de ruimte door de vrijwilliger ontsmet voor de volgende bezoeker. Gelieve pas binnen te gaan als de vrijwilliger u uitnodigt. Er mag maximaal 1 bezoeker 1 x per week komen voor een bewoner in deze ontmoetingsruimte. Er is nog steeds mogelijkheid tot bezoek in de cafetaria/raambezoek en tot contact via skype en via whatsapp. We leggen deze beperking voorlopig op omdat er momenteel bezoekers zijn die nog niet de gelegenheid kregen om hun familielid te spreken. Gelieve nooit op bezoek te komen als u symptomen van Covid 19 heeft. Bij het registreren zal ook gevraagd worden om aan te duiden dat u al een maand symptoomvrij bent of dat u de laatste maand niet covid positief bent getest. Ook uw temperatuur zal opgenomen en geregistreerd worden. Tijdens het gesprek zelf mag u het masker uitdoen. Voorlopig kan u een afspraak maken tot en met 1/6. Ondertussen zullen we evalueren hoe deze regeling verloopt. Tegen eind volgende week sturen we terug nieuwe tijdsloten door.
 • Reserveringen kunnen enkel via mail en niet op de dag van het bezoek zelf maar voor één van de komende dagen. Als u een uur voorstelt dat reeds ingenomen is zal u een ander moment voorgesteld worden via mail. Uw afspraak wordt per mail bevestigd. Gelieve bij het reserveren steeds uw naam, de naam van de bewoner alsook de bewoner zijn/haar kamernummer duidelijk te vermelden.
 • Voor afdeling 1: animatie@zonnehove.zkj.be (dit is voor Laura en Enya)
 • Voor afdeling 2: callensj@zonnehove.zkj.be (dit is voor Julie)
 • Voor afdeling 3: gunsts@zonnehove.zkj.be (dit is voor Stephanie)
 • Voor afdeling 4: demuyncks@zonnehove.zkj.be (dit is voor Sara)
 • Gelieve ook steeds mevr. Vanoverbeke Karen (vanoverbekek@zonnehove.zkj.be )en mezelf (vanheckec@zonnehove.zkj.be) in kopie te zetten voor het geval iemand afwezig zou zijn.

Onderstaand kan u voor de verschillende data de uren terugvinden.

 • Mogelijkheden:

Maandag 25/5: van 10 tot 12u30 en van 13u tot 15u

Dinsdag 26/5: geen bezoek

Woensdag 27/5: van 10 tot 12u30 en van13.00 tot 16u

Donderdag 28/5: van 10 tot 12u30 en van 13u tot 16u

Vrijdag 29/5: van 13u tot 16u

Zaterdag 30/5: geen bezoek

Zondag 31/5: van 10 tot 12 u30 en van 13u tot16u

Maandag 1/6 van 10 tot 12u30 en van 13u tot 15u

Voor de week vanaf 2/6 zullen de uren nog tijdig doorgegeven worden.

Voor verdere info bent u steeds welkom. Met dank voor uw gewaardeerde medewerking om dit vlot te laten verlopen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur


11.05.2020

Beste familieleden,

Zoals aangekondigd is er een versoepeling rond de bezoekregeling. We hebben een ruimte ingericht waardoor contact binnenin het WZC mogelijk is, voorlopig nog achter glas.

Op termijn, als de cijfers rond besmetting verder in de goede zin evolueren, zal deze regeling nog “familievriendelijker” kunnen verlopen.

We willen bezoek mogelijk maken per half uur. Familieleden mogen per 2 komen. De familieleden die onder één dak wonen mogen met meer komen.

U kan via mail een afspraak reserveren, niet voor de dag zelf maar voor de komende dagen.

Onze medewerkers van de animatie zullen een elektronische agenda gebruiken die centraal raadpleegbaar is zodat we geen “dubbele boekingen” hebben.

Zie verder bij info bezoekregeling.

06.05.2020

Beste familieleden,

De tests van bewoners en medewerkers maandag zijn heel vlot verlopen, waarvoor dank aan iedereen voor de constructieve medewerking en voor de morele ondersteuning en de positieve mails.

Deze middag hadden we het grootste deel van de resultaten binnen, maar nog niet volledig. Dus het was niet ideaal om dan al te communiceren. Deze avond hebben we alle resultaten ontvangen en hierbij wil ik dr. Delva, onze coördinerende geneesheer bedanken voor zijn inzet.

Kort samengevat: de familieleden van de bewoners die positief getest werden, zijn vandaag persoonlijk verwittigd. Het gaat voor ons WZC in totaal over 4 bewoners, wat uiteindelijk heel beperkt is. We leven met deze bewoners en hun familieleden mee en zullen alles doen om hen te begeleiden

De familieleden die vandaag geen persoonlijk bericht kregen mogen er zeker van zijn dat hun bewoner negatief getest is. De positief geteste bewoners verblijven momenteel op de cohort afdeling. Zij zullen wekelijks verder getest worden.

Dus, al bij al mogen we heel tevreden zijn met het resultaat….maar niet te vroeg juichen, dit is een moment opname…niet alles is al achter de rug…We moeten er onze schouders onder zetten om verder de strenge maatregelen op te volgen. Er is de mogelijkheid van eventuele vals negatieve resultaten…dus we blijven voorzichtig.

Morgen werken we een regeling uit om bezoek (op veilige basis) mogelijk te maken. Jullie krijgen daarover morgen in de loop van de dag ook een mail.

We houden jullie van elke ontwikkeling op de hoogte. Steeds welkom voor vragen of bemerkingen.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

28.04.2020

Beste familieleden

Nadat één bewoner op afdeling 3 positief testte op COVID hebben we uit voorzorg meteen ook een aantal andere bewoners getest. Het gaat om bewoners op dezelfde afdeling die contact hadden met de positieve bewoner. Deze morgen kregen we het nieuws dat 3 van hen positief getest hebben.

Alle nodige voorzorgen werden genomen. Concreet werden de bewoners met een negatief resultaat verhuisd naar een andere afdeling, waar ze 14 dagen in de kamer blijven. De positieve bewoners vormen nu een kleine cohort-afdeling. Door deze aanpassing kunnen onze medewerkers de beste zorg blijven voorzien voor iedere bewoner en blijft de kans op besmetting beperkt tot het absolute minimum.

We willen benadrukken dat het om een beperkte besmetting gaat. De familieleden van de positief en negatief geteste bewoners zijn persoonlijk telefonisch op de hoogte gebracht en we zullen hier in de toekomst transparant over blijven communiceren.

Op 4 en/of 5 mei volgt de algemene testing in onze voorziening. Op deze dagen zullen alle bewoners en medewerkers getest worden. De voorbereidingen hiervoor zijn volop bezig. Zodra wij hier meer nieuws over hebben, krijgt u een update.

Wij danken u voor het begrip en vertrouwen.

#SamenZorgen voor elkaar

De directie

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

24.04.2020

Beste familieleden,

Jullie kregen deze week de communicatie dat er één bewoner met een besmetting door Covid 19 was op één afdeling (afdeling 3) van ons Woonzorgcentrum.

Gisteren in de late namiddag kregen we het bericht dat de bewoners die contact hadden met deze bewoner zouden getest worden op covid.

De betrokken families en bewoners zelf werden dadelijk verwittigd. De testing had gisteravond plaats door onze coördinerende arts dr. Delva, samen met 2 van onze verpleegkundigen. De betreffende bewoners zitten voorlopig in quarantaine op hun kamer tot de uitslag gekend is.

We verwachten de uitslagen ofwel op zaterdagnamiddag of zondagvoormiddag. We willen ons hier niet op vastpinnen omdat dit niet in onze handen ligt. Alle voorbereidingen zijn getroffen om de juiste maatregelen te nemen, afhankelijk van positieve of negatieve testing. De families zullen dadelijk op de hoogte worden gebracht. De andere families zullen ook op de hoogte worden gebracht via mail.

Onze medewerkers worden dagelijks opgevolgd om te kijken of er enig symptoom is van besmetting. Bij elk symptoom worden zij ook getest.

Momenteel behoren we nog niet tot de woonzorgcentra van wie alle medewerkers worden getest. We verwachten dat dit eind april/begin mei zal zijn.

De medewerkers, ook van de ondersteunende diensten, krijgen de nodige informatie, de nodige materialen en richtlijnen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen en zelfs nog ietsje strenger zijn.

We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de familie, medewerkers en vrijwilligers. We danken jullie ook voor de ondersteuning en voor het begrip.

Voor bemerkingen, vragen kan u steeds de directie contacteren tijdens de kantooruren via telefoon, na de kantooruren via mail

vanoverbekek@zonnehove.zkj.be

vanheckec@zonnehove.zkj.be

Wij danken u voor het begrip en vertrouwen.

#SamenZorgen voor elkaar

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

22.04.2020

Dag iedereen,

Momenteel is er één bewoner met een besmetting door Covid 19 op één afdeling (afdeling 3) van ons Woonzorgcentrum.

Het gaat om, tot nog toe, één besmetting, maar we willen hier transparant over communiceren. We kregen dit in de late namiddag door.

Indien bewoners of medewerkers symptomen vertonen en/of besmet zijn, worden alle maatregelen getroffen om de veiligheid van iedereen te garanderen.

De betroffen families worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. Dit is ook gebeurd naar deze familie, pas daarna kon de communicatie naar jullie gebeuren. Bewoners worden in strikte isolatie verzorgd.

De medewerkers, ook van de ondersteunende diensten, krijgen de nodige informatie, de nodige materialen en richtlijnen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen.

We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de familie, medewerkers en vrijwilligers. Wij proberen intern zoveel mogelijk oplossingen te voorzien. Wij houden jullie via deze weg verder op de hoogte.

Voor bemerkingen, vragen kan u vanaf morgen de directie contacteren.

Wij danken u voor het begrip en vertrouwen.

#SamenZorgen voor elkaar

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

16.04.2020

“Wij houden onze deuren dicht”

Bezoek toelaten in de woonzorgcentra? Ons hart zegt ja, maar ons verstand zegt nee. We kunnen pas bezoek toelaten als de situatie in de WZC’s duidelijk is. Die duidelijkheid komt er maar door alle bewoners en medewerkers te testen.

De Vlaamse Overheid is vandaag bezig met de uitrol van die testing. Er is nog een hele weg te gaan. Vandaag wachten in onze groep nog 13 centra op testen. Pas na het krijgen van de resultaten weten we of een bewoner positief of negatief is. Dit heeft een grote impact op de voorzorgmaatregelen die we moeten nemen bij een bezoek. Wij willen dit veilig houden voor u en bewoner. Zoals u weet mogen we er niet vanuit gaan dat een bewoner of bezoeker zonder symptomen niet besmet is. Eerst testen is dus een absolute must alvorens we de volgende stap mogen zetten.

Stappenplan
We begrijpen dat de afstand tussen u en uw geliefd familielid zwaar om dragen is en zijn daarom extra dankbaar dat jullie ons de tijd en ruimte geven om de volgende stap in ons stappenplan te bepalen. Wij gaan verschillende scenario’s uitwerken rekening houdend met de lokale context.

Communicatie
We blijven ook inzetten op alternatieve vormen van communicatie tussen bewoners en hun naasten. Zodra wij een duidelijk en gestroomlijnd stappenplan hebben, zullen wij daar verder open en transparant over communiceren.

We hopen dat jullie, zoals altijd, trouw blijven supporteren vanaf de zijlijn.

Want zo blijven we #SamenZorgen voor elkaar.

14.04.2020

Beste,

Momenteel is er een tweede medewerker die positief is getest op Covid 19 op een andere afdeling van ons Woonzorgcentrum. We willen hier transparant over communiceren.

Indien bewoners of medewerkers symptomen vertonen en/of besmet zouden zijn, worden alle maatregelen getroffen om de veiligheid van iedereen te garanderen. Families worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. Bewoners worden in dat geval dan in isolatie verzorgd. Ook de medewerkers krijgen de nodige informatie en richtlijnen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen.

We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen. Er is geen reden tot paniek, we hebben ook voldoende materialen om de zorg goed te kunnen doen.

We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de familie, medewerkers en vrijwilligers. Wij proberen intern zoveel mogelijk oplossingen te voorzien en hopen dat de rust snel kan terug keren.

Wij houden jullie via deze weg verder op de hoogte.

Indien jullie ons een hart onder de riem willen steken, kan je een brief sturen naar een van onze bewoners.

Voor verdere bemerkingen, vragen kan u contact opnemen met de directie

Vanheckec@zonnehove.zkj.be

vanoverbekek@zonnehove.zkj.be

Wij danken u voor het begrip en vertrouwen.

#SamenZorgen voor elkaar

De directie

7.04.2020

Beste,

Momenteel is er één medewerker die positief is getest op Covid 19 op een afdeling van ons Woonzorgcentrum. We willen hier transparant over communiceren.

Indien bewoners of medewerkers symptomen vertonen en/of besmet zouden zijn, worden alle maatregelen getroffen om de veiligheid van iedereen te garanderen.
Families worden onmiddellijk op de hoogte gebracht. Bewoners worden in dat geval dan in isolatie verzorgd. Ook de medewerkers krijgen de nodige informatie en richtlijnen om de zorg zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen. We willen benadrukken dat wij alle richtlijnen van het Agentschap Zorg & Gezondheid strikt volgen.

Er is geen reden tot paniek, we hebben ook voldoende materialen om de zorg goed te kunnen doen.

We beseffen dat dit een moeilijke periode is voor de bewoners, de familie, medewerkers en vrijwilligers.
Wij proberen intern zoveel mogelijk oplossingen te voorzien en hopen dat de rust snel kan terug keren.

Wij houden jullie via deze weg verder op de hoogte.

Indien jullie ons een hart onder de riem willen steken, kan je een brief sturen naar een van onze bewoners.

Voor verdere bemerkingen, vragen kan u contact opnemen met de directie

Vanheckec@zonnehove.zkj.be

vanoverbekek@zonnehove.zkj.be

Wij danken u voor het begrip en vertrouwen.

#SamenZorgen voor elkaar

De directie

17.03.2020

Beste familieleden/mantelzorgers/medewerkers en bewoners,

Hierbij een stand van zaken

 1. In ons huis is, voor zover bekend, geen bewoner met Corona besmetting. Er zijn geen bewoners preventief in afzondering.
 2. Op alle afdelingen is er een normale personeelsbezetting. Het dagverzorgings-centrum is gesloten. Die medewerkers worden extra ingezet in het woonzorgcentrum.
 3. Van maandag tot vrijdag zal het animatieteam, de kine en de pastor extra aandacht kunnen geven aan onze bewoners. Kine behandelingen worden zoveel als mogelijk op de kamer en/of afdeling geven.
 4. Bij goed weer kunnen we met bewoners naar buiten komen. Dit kan enkel met medewerkers en mits het bewaken van alle voorzorgsmaatregelen o.a. voldoende afstand. Men mag de tuin van het woonzorgcentrum niet verlaten.
 5. Voor het brengen en afhalen van persoonlijke was en voor post zijn afspraken gemaakt met alle familieleden en medewerkers.
 6. In deze moeilijke tijden is correcte informatie van belang. Geruchten, verkeerde informatie zorgt voor onnodige ongerustheid. Bevraag en check informatie voordat ze doorgeven wordt. Belangrijke informatie zullen we onmiddellijk delen.

De maatregelen zijn strikt op te volgen. Ze hebben tot doel de bewoners maximaal te beschermen, de gezondheid en de inzetbaarheid van onze medewerkers maximaal te garanderen.

Dank voor uw begrip en solidariteit.

Namens het directieteam,

Christa Van Hecke

linkedin