UPDATE dinsdag 17 maart

Beste familieleden/mantelzorgers/medewerkers en bewoners,

Hierbij een stand van zaken

  1. In ons huis is, voor zover bekend, geen bewoner met Corona besmetting. Er zijn geen bewoners preventief in afzondering.
  2. Op alle afdelingen is er een normale personeelsbezetting. Het dagverzorgings-centrum is gesloten. Die medewerkers worden extra ingezet in het woonzorgcentrum.
  3. Van maandag tot vrijdag zal het animatieteam, de kine en de pastor extra aandacht kunnen geven aan onze bewoners. Kine behandelingen worden zoveel als mogelijk op de kamer en/of afdeling geven.
  4. Bij goed weer kunnen we met bewoners naar buiten komen. Dit kan enkel met medewerkers en mits het bewaken van alle voorzorgsmaatregelen o.a. voldoende afstand. Men mag de tuin van het woonzorgcentrum niet verlaten.
  5. Voor het brengen en afhalen van persoonlijke was en voor post zijn afspraken gemaakt met alle familieleden en medewerkers.
  6. In deze moeilijke tijden is correcte informatie van belang. Geruchten, verkeerde informatie zorgt voor onnodige ongerustheid. Bevraag en check informatie voordat ze doorgeven wordt. Belangrijke informatie zullen we onmiddellijk delen.

De maatregelen zijn strikt op te volgen. Ze hebben tot doel de bewoners maximaal te beschermen, de gezondheid en de inzetbaarheid van onze medewerkers maximaal te garanderen.

Dank voor uw begrip en solidariteit.

Namens het directieteam,

Christa Van Hecke

linkedin