Sint- Denijs- Westrem, 4 mei 2023

Beste bewoner, beste familielid, beste mantelzorger,

We willen u informeren dat wij deelnemen aan een pilootbevraging vanuit het VIKZ (Vlaams Instituut voor kwaliteit van zorg), dat de kwaliteit van leven wonen en zorg van de bewoners gaat bevragen.

De doelstellingen zijn:

  • Bevraging van bewoners en hun naasten
  • Opzetten van structuren voor verduurzaming

In deze fase gaat het over de bewoners die cognitief in staat zijn vragen te beantwoorden.

De enquêteur van de Vlaamse Ouderenraad zal langskomen op 30/5, 31/5 en 1/6

Dit maakt deel uit van een participatieve woonzorgcultuur, om eveneens meer inzicht te krijgen in de door de bewoner ervaren kwaliteit. De kwaliteit van wonen en leven en ervaringen van jullie als bewoner bleven tot nu toe buiten beeld.

Enerzijds kunnen bewoners die daar cognitief toe in staat zijn, zelf een vragenlijst invullen, die bij ons te verkrijgen is. Een tweede mogelijkheid is dat er enquêteurs van de Vlaamse Ouderenraad zullen langskomen om een steekproef van 20 ‘ad random gekozen’ bewoners te bevragen. We weten dus niet welke bewoners zullen bevraagd worden, dit om de anonimiteit van de bewoner te verzekeren. Deze bevraging zal lopen vanaf de 2° helft van mei tem eind juni, de data worden in overleg vastgelegd en zullen we u communiceren zodra we hiervan op de hoogte zijn.

In bijlage vindt u de informatiebrief van het Vlaams instituut voor kwaliteit van zorg.

Indien u vragen heeft, aarzel niet de directeur Evelyne De Jaegere of de verantwoordelijk zorg, Karen Vanoverbeke aan te spreken of te contacteren. (directie@zonnehove.zkj.be)

Met vriendelijke groeten,

Evelyne De Jaegere

Karen Vanoverbeke

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin