13/01/2021

Woensdag 20/1/2021 komen de vaccins voor de bewoners toe. U kreeg reeds een mail ivm het geven van toestemming om het vaccin toe te dienen. Er wordt ook nog een brief meegestuurd met de facturatie.

Volgende week berichten we u allen meer concreet over de vaccinatie, begin volgende week werken we dit tot in de details uit.

Alvast toch een lichtje op het einde van een lange en donkere tunnel. We kijken met u samen uit naar een mooiere toekomst.

De vaccinatie van de bewoners zal gebeuren op donderdagvoormiddag 21/1/2021 en op 11/2/2021 krijgen ze de tweede dosis.

Geachte bewoners,
Geachte familieleden
Geachte medewerkers,
Geachte vrijwilligers,
Geachte huisartsen,

Jullie hebben er ongetwijfeld al over gelezen in het nieuws. Het vaccin tegen het Covid-19 virus komt nu wel heel dichtbij. De regering besliste dat de bewoners, personeel en vrijwilligers van de woonzorgcentra als eerste aan de beurt komen. We delen graag met jullie de informatie die nu al bekend is.

Het vaccin van Pfizer, geproduceerd in België, is als eerste beschikbaar. Europa onderwerpt alle vaccins aan een zeer grondige kwaliteitscontrole. Dit betekent ook dat het vaccin als absoluut veilig wordt beschouwd.

Elke persoon moet met het Pfizer-vaccin tweemaal gevaccineerd worden, met een tussentijd van drie weken. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat de werkzaamheid van het vaccin 90% bedraagt. Het vaccin maakt dat je in hoge mate beschermd bent tegen Covid-19; als je toch ziek wordt zullen de symptomen ook veel milder zijn.

De concrete vaccinatie in de woonzorgcentra zal gebeuren vanaf januari 2021. Wanneer ons woonzorgcentrum precies aan de beurt zal zijn, is voorlopig nog onbekend. U ontvangt daarover later meer informatie, evenals over de manier waarop wij de vaccinatie concreet zullen organiseren.

Beste familieleden,

We voorzien dit half januari, afhankelijk hoe het verder loopt met de besmettingen in ons woonzorgcentrum.

We willen graag al de stand van zaken navragen want op het moment zelf zal alles waarschijnlijk heel snel verlopen.

Sommige bewoners hebben nog de mogelijkheid om zelf hierover te beslissen, vele bewoners echter niet, en dan kijken we naar de familieleden.

Binnen het woonzorgcentrum gaan wij er van uit dat de meeste bewoners willen gevaccineerd worden.

Kunnen jullie hierover al nadenken en ons een bericht via mail doorgeven aub?

Van zodra we de resultaten van de testing van de bewoners binnenkrijgen brengen we jullie opnieuw op de hoogte.

Met vriendelijke groet

Van Hecke Christa

Algemeen directeur

Op vzw-niveau is een projectgroep opgericht om de vaccinaties in goede banen te leiden. Deze groep bestaat uit artsen een afvaardiging van directies van de huizen en centrale unit en stafmedewerkers.

De vaccinatie tegen Covid-19 is niet verplicht. Als vzw Zorg-Saam ZKJ raden we de vaccinatie wel ten sterkste aan. Het vaccin is dé manier waarop we in 2021 de pandemie kunnen overwinnen. We hopen dat we hiermee onze kwetsbare bewoners kunnen beschermen en gespaard zullen blijven van uitbraken. Het zal nog enige tijd vergen vooraleer alles kan terugkeren naar een normale situatie, maar de vaccinatie van onze bewoners is wel een eerste belangrijke stap.

We weten dat er al heel wat vragen zijn, van bewoners, medewerkers en familie. Spreek hierover in eerste instantie met uw huisarts, CRA of arbeidsgeneeskundige dienst. Daarnaast verwijzen we naar het campagnemateriaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

linkedin