WZC Onderdale heeft 95 woongelegenheden, verdeeld over 3 afdelingen.

Dagprijs kamers nieuwbouw: 60,42 € (vanaf 01/01/2023: 64,50€)
Dagprijs kamers oudbouw: 56,49 € (vanaf 01/01/2023: 60,31€)
Niet inbegrepen in de prijs: uw doktersbezoeken, medicatie, kappersbezoeken of pedicure.

Informatie over de dienstverlening: Jürgen Damman

Mensen met dementie

In woonzorgcentrum Onderdale vertonen verschillende bewoners symptomen van dementie.

Wij trachten hen begeleiding aan te bieden via gestructureerde dagbesteding, leefgroepwerking, individuele therapie, contact met dagdagelijkse werkelijkheid, persoonlijke interesses en de natuur.

We gaan uit van hun leefwereld en van wat zij nu belangrijk vinden.

Het is onze visie dat we mensen met dementie zo veel als mogelijk in hun eigenheid en eigenwaarde laten. Dat betekent dat we gedrag dat voor anderen soms eigenaardig overkomt tolereren, voor zover het de bewoner met dementie rust brengt.

Palliatieve zorg

In WZC Onderdale vinden we het belangrijk om u te kennen en u een warme thuis te geven. Dat is in de palliatieve fase uiteraard nog sterker zo. We willen er echt zijn voor u en uw familie.

Graag weten we wat u wenst of niet wenst, daarom bevragen we u en uw familie. Deze wensen en voorkeuren kunnen op elk moment veranderen. Aarzel vooral niet uw vragen, wensen en twijfels te uiten.

Wij werken interdisciplinair, afhankelijk van de vraag. U kan daarom terecht bij elk van de medewerkers van Onderdale. U bepaalt zelf bij wie u met uw vraag start. De medewerker zal dan zorgen, in afstemming met u, dat uw vraag terecht komt bij degene die hier het meest adequaat op kan antwoorden. Dit kan de pastoraal werker zijn, de afdelingsverantwoordelijke, de zorgverantwoordelijke of de referent palliatieve zorg.


In Onderdale neemt Ann-Sophie Mercy de rol op van referent palliatieve zorg, naast haar taak als verpleegkundige op afdeling B. Samen met de werkgroep palliatieve zorg, behartigt zij de realisatie van onze intentieverklaring palliatieve zorg in de praktijk.

Blijf niet zitten met uw vraag of twijfel: spreek een van onze medewerkers aan.

linkedin