Voor wie?

Ouderen met een nood op vlak van leven, wonen en/of zorg, kunnen bij ons terecht. Deze nood kan zowel fysiek, psychisch als sociaal zijn. Met ons gevarieerd aanbod willen wij een gepast antwoord geven om de kwaliteit van leven zo goed mogelijk te bewaren.

https://www.facebook.com/wzczo...

Over Zonnehove

De directie, het verplegend personeel, de vrijwilligers en alle medewerkers heten u van harte welkom op de website van

woonzorgcentrum Zonnehove in Sint-Denijs-Westrem.

WZC Zonnehove heeft een lange traditie van zorg voor ouderen. Het WZC is doorheen de jaren geëvolueerd van een 'oudmannenhuis' naar een woonzorgcentrum met een gevarieerd aanbod, gericht op ouderen met diverse zorgvragen, waar de nadruk ligt op warme zorg in een familiale sfeer. We blijven investeren in enerzijds een professionele, kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning, en anderzijds in onze accommodatie om een hedendaags comfort voor bewoners en medewerkers te verzekeren.

WZC Zonnehove biedt een divers aanbod aan woonzorgvormen waar de items leven, wonen en zorg een gepaste invulling krijgen.

https://www.facebook.com/wzczo...

  • De Groep van Assistentiewoningen (GAW) De Drie Linden omvat 27 comfortabele flats, rustig gelegen in het centrum van Sint-Denijs-Westrem. Hier worden privacy en zelfstandigheid gekoppeld aan contact en servicemogelijkheden.
  • Als thuiszorgondersteunende initiatieven zijn er:
    • het dagverzorgingscentrum De Maretak
    • 5 woongelegenheden kortverblijf.
  • Het woonzorgcentrum zelf beschikt over 150 woongelegenheden, verspreid over 4 verschillende afdelingen.

WZC Zonnehove behoort tot de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu een groepering van woonzorgcentra.linkedin