Voor wie?

We willen een thuis bieden voor ouderen die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen. We staan open voor iedere zorgbehoevende oudere die op zoek is naar een warme omkadering.

In beeld

Over WZC Sint-Jozef

De directie, het verplegend personeel, de vrijwilligers en alle medewerkers heten u van harte welkom op de website van

woonzorgcentrum Sint-Jozef in Wetteren.

Wij beschikken over:

  • 121 woongelegenheden voor ouderen
  • 15 assistentiewoningen


Het woonzorgcentrum heeft als doelstelling een thuis te zijn voor ouderen die niet langer zelfstandig thuis kunnen wonen.

We stellen als prioriteit de autonomie en het zelfbeschikkingsrecht van de bewoner. De bewoner, of zijn eventuele vertegenwoordiger, wordt zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling, de verzorging en het dagelijks verloop in onze voorziening. Het uiteindelijke doel is dat de bewoner zich goed verzorgd, tevreden en thuis voelt in het woonzorgcentrum Sint-Jozef.

“Het woonzorgcentrum is een christelijk geïnspireerde aanverwant bij de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu."

linkedin