Aanbod

Over Sint-Rafaël

De directie, het verplegend personeel, de vrijwilligers en alle medewerkers heten u van harte welkom op de website van

"Residentie Sint-Rafaël" een onderdeel van woonzorgcentrum Sint-Rafaël in Liedekerke.

De andere residenties zijn:

Over alle residenties heen beschikken wij over:

  • 230 woongelegenheden
  • 10 plaatsen kortverblijf
  • 15 plaatsen dagverzorging
  • 42 assistentiewoningen.

Woonzorgcentrum (WZC) Sint-Rafaël richt zich voornamelijk tot senioren uit de regio, met beperkingen in zelfredzaamheid:

  • mannen – vrouwen
  • echtparen
  • mensen met dementie
  • valide personen
  • zorgbehoevende mensen met lichamelijke problemen

Onze religieuze traditie en waardenbeleving garanderen een kwalitatieve zorg en huisvesting. Binnen de werking van Sint-Rafaël wordt bijzondere aandacht besteed aan de opvang van senioren met dementie. Naarmate de zorgbehoevendheid toeneemt, komt de klemtoon meer te liggen op verschillende vormen van comfortzorg.

Op de campus van Sint-Rafaël was sinds 1960 de Zustergemeenschap "Bethanië" gehuisvest. De zusters behoorden tot de congregatie van de "Zusters Kindsheid Jesu". Zij hebben Sint-Rafaël opgestart en een visie rond zorg voor senioren uitgebouwd. Op 18 december 2014 hebben de twee laatste zusters de campus verlaten. Hun werk wordt nu voortgezet door leken medewerkers.

“Het woonzorgcentrum is een voorziening die behoort tot de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu."


linkedin