Visietekst medewerkersbeleid Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu

Downloaden

Visie op beleid voor personen met dementie

Onze kijk op zorg en begeleiding ten aanzien van personen met dementie is geënt op onze overkoepelende visie en op het referentiekader “Ik, jij samen MENS”. We hanteren vijf leidende principes in kader van ons dementiebeleid.

Downloaden

Visietekst vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning betekent dat we samen en op voorhand nadenken over en bespreken welke zorg u dan wenst en welke zorg u dan niet wenst.

Downloaden

Intentieverklaring 'zorg voor palliatieve bewoners'

Palliatieve zorg is een actieve totaalzorg waarin het welzijn van de palliatieve bewoner centraal staat en waarin de bewoner en zijn naasten zoveel mogelijk actief betrokken worden. Deze zorg is gericht op het optimaliseren van de levenskwaliteit in de laatste levensfase.

Downloaden

Visie rond partnerrelaties, intimiteit en seksualiteit bij bewoners met wisselende beslissingsbekwaamheid

Downloaden

Visietekst rond euthanasie

Downloaden

Visietekst leiderschap

De kernopdracht van Zorg-Saam is zorgen voor ouderen. Dat doen we met de gehele groep. Het belang van het menselijk kapitaal binnen Zorg-Saam kan nauwelijks overschat worden. We kiezen er dan ook bewust voor om er zorgvuldig en Zorg- Saam mee om te gaan. Hier ligt een belangrijke opdracht bij de leidinggevenden.

Downloaden
linkedin