In beeld

Over Immadi

De directie, het verplegend personeel, de vrijwilligers en alle medewerkers heten u van harte welkom op de website van

woonzorgcentrum Immadi in Hasselt.

Wij beschikken over:

  • woongelegenheden voor ouderen
  • plaatsen kortverblijf

Immadi werd door de Congregatie Zusters Kindsheid Jesu in 2000 gebouwd als een nieuw klooster dat aan ouder wordende en zorgbehoevende zusters een kwaliteitsvol religieus leven wilde bieden. Vanaf 2009 werden de eerste lekenbewoners opgenomen.

Immadi stelt zich meer en meer open voor zorgbehoevende ouderen uit de regio. In 2013 werden 30 nieuwe kamers in gebruik genomen en ook de bestaande kamers werden aangepast en opgefrist.

Immadi is volledig klaar om aan nieuwe bewoners een liefdevolle thuis te bieden.

“Het woonzorgcentrum is een christelijk geïnspireerde voorziening aanverwant bij de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu."

linkedin