Aanbod

We willen voor u een plaats zijn waar het goed is om te wonen. Daarnaast spelen we in op maatschappelijke noden door verschillende diensten aan te bieden.

Over Kanunnik Triest

De directie, het verplegend personeel, de vrijwilligers en alle medewerkers heten u van harte welkom op de website van

woonzorgcentrum Kanunnik Triest in Melle.

Wij beschikken over:

  • woongelegenheden voor ouderen
  • plaatsen kortverblijf
  • plaatsen dagverzorging

Wij werken vanuit de bewogenheid van de stichter Kanunnik P. J. Triest.

Wij willen zorg op maat bieden aan ouderen. Samen met hen streven wij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke en geborgen sfeer, met respect voor ieders eigenheid. Wij wensen onze zorgverlening tevens af te stemmen op actuele noden met oog voor de kwetsbare medemens.

Wij staan open voor groei en vernieuwing en beogen kwaliteitsvolle zorg binnen een duidelijke en verantwoorde prijs.

Wij willen een open huis zijn dat als volwaardige schakel in de regio streeft naar integratie in de lokale gemeenschap. In ons samenwerken en samenleven streven wij naar gelijkwaardigheid en wederkerigheid.

Beheer, directie en medewerkers engageren zich om deze visie te realiseren.

“Het woonzorgcentrum is een christelijk geïnspireerde voorziening aanverwant bij de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu."

linkedin