De vrijwilligers vormen een belangrijke groep in ons huis. Hun aanwezigheid zorgt voor een grote meerwaarde. Onze groep van meer dan 35 actieve vrijwilligers zet zich onder meer in voor:

Groepsactiviteiten:

  • Begeleiding naar en tijdens ontspanningsactiviteiten zoals bingo, gezelschapsspelen, muziek en zang, videovertoningen, kleine uitstapjes,...

Individuele activiteiten:

  • Maaltijdbegeleiding
  • Bibliotheekronde
  • Begeleiding bij doktersconsultaties buitenshuis
  • Aanwezigheid bij zwaar zieke bewoners
  • Het dagelijks openhouden, in de namiddag, van de cafetaria.

Onze vrijwilligers zijn verzekerd via Present. Er worden regelmatig interne en externe vormingsmomenten voorzien.

Voor meer info kan u terecht bij:

Bonnet Nathalie, 0476/97 07 18 of mail naar: bonnetn@wzckt.be

linkedin