Over de Lichtervelde

De directie, het verplegend personeel, de vrijwilligers en alle medewerkers heten u van harte welkom op de website van woonzorgcentrum "de Lichtervelde".

Woon- en zorgcentrum “de Lichtervelde” ligt in het hart van de landelijke gemeente Nazareth-Eke, midden in de driehoek Gent-Oudenaarde-Deinze.
Als dusdanig is de instelling op verschillende manieren eenvoudig te bereiken, zowel met het openbaar als met het privaat vervoer.

Het woon- en zorgcentrum richt zich zowel naar dames, heren als echtparen; ongeacht hun filosofische of godsdienstige overtuiging en ongeacht hun graad van zorgbehoevendheid.
Vanuit een animatieve grondhouding worden accenten gelegd naar liefde en eerbied voor de medemens, evenals naar het respect voor éénieders opvatting en levensvisie.

De directie waarborgt, samen met de talrijke personeelsleden, een maximale begeleiding van de bewoners zowel op fysisch, psychisch als zingevend gebied.

“Het woonzorgcentrum is een christelijk geïnspireerde voorziening die behoort tot de vzw Zorg-Saam Zusters Kindsheid Jesu."

linkedin