De Parel is een dagverzorgingscentrum dat opvang, zorg, mogelijkheid tot sociale contacten en zinvolle dagbesteding biedt aan thuiswonende 65+ gasten, die overdag nood hebben aan toezicht en verzorging.

Onze visie

Een multidisciplinair team van deskundige medewerkers en vrijwilligers, onder leiding van de coördinator, biedt aan de gasten persoonsgerichte zorg, structuur, ondersteuning en aangename sociale contacten.

Ons doel is om de gasten ondersteuning te bieden bij het behouden van hun mogelijkheden en zelfredzaamheid.

Het aanbod wordt in overleg met de gast , de coördinator en het team opgemaakt om zo aangepaste zorg en begeleiding te kunnen aanbieden. De gast wordt centraal gesteld.

Goede contacten en samenwerking met familie, mantelzorgers , huisarts en thuiszorgdiensten zijn essentieel om de afgestemde en continuïteit van zorg te garanderen.

Ook gasten met een dementieel beeld kunnen bij ons terecht voor deskundige opvang

Openingsuren

Het dagverzorgingscentrum is open van maandag tot en met vrijdag van 8u00 tot 17u00. Het aantal dagen, dat de gast naar het centrum komt, wordt overlegd met de coördinator.

Dagindeling

Structuur is heel belangrijk, daarom kiezen we voor een terugkerend dagschema

 • Onthaal met koffie en een gezellige babbel
 • Nieuws van de dag  Voormiddagactiviteit
 • Middagmaal
 • Middagrust
 • Koffie met versnapering
 • Namiddagactiviteit
 • Vieruurtje
 • Klaarmaken voor de terugweg

Dagprijs:

De dagprijs bedraagt 27,25€ voor een volledige dag en 20,40€ voor een halve dag. .

Zijn inbegrepen:

 • dranken,
 • warme maaltijd,
 • vieruurtje,
 • ncontinentiemateriaal inbegrepen
 • hygiënische zorgen
 • activiteiten in het DVC of aansluitend bij het WZC

Wat betaalt de gast extra?

Vervoer naar en van het DVC met aangepaste bus. Enkele rit tot 5km = €2,75; tot 10km= €4,20; tot 15km= €5,65 > 15 km = (werkelijke afstand x officieel tarief 0,39/km)

Onkosten voor arts en medisch dienstverlening zijn ten laste van de gast

Kapper, pedicure, logopedie en kiné

Verbruik in de cafetaria & onkosten bij uitstappen

Facultatief: avondmaal en ontbijt om mee te nemen

Tegemoetkomingen:

Een aantal mutualiteiten bieden een tussenkomst aan zijn leden in de dagprijs en het vervoer. Deze info kan aangevraagd worden bij de mutualiteit of de coördinator.

Gasten kunnen zich ook zelfstandig naar het centrum verplaatsen of kunnen door familie of mantelzorger naar het centrum gebracht worden.

Contact:

Coordinator dvc: Charlotte Kerkhove
E-mail: kerkhovec@delichtervelde.zkj.be
Telefoon: 09 389 23 09

Recent bezochten de gasten van het dvc de coca cola truck in Eke

linkedin