Centrum voor dagverzorging De Parel is een thuiszorg-ondersteunende dienst die opvang biedt gedurende één of meerdere weekdagen aan 65+’ers die nog zelfstandig of met steun van familie of andere mantelzorgers thuis wonen. Het CDV biedt ouderen de mogelijkheid om een aangename dag te beleven en anderen te ontmoeten. Indien nodig worden hulp, toezicht en verzorging aangeboden. De mantelzorger krijgt zo de kans om even op adem te komen en zichzelf wat vrije tijd te gunnen. Op deze manier kan de oudere langer in zijn vertrouwde thuisomgeving blijven wonen. Ook ouderen, die dreigen te vereenzamen, vinden er overdag sociaal contact tijdens zinvolle en aangename activiteiten.

Onze visie

Een multidisciplinair team van deskundige medewerkers en vrijwilligers, onder leiding van de coördinator, biedt aan de gasten persoonsgerichte zorg, structuur, ondersteuning en aangename sociale contacten.

Ons doel is om de gasten ondersteuning te bieden bij het behouden van hun mogelijkheden en zelfredzaamheid. Het aanbod wordt in overleg met de gast, de coördinator en het team opgemaakt om zo aangepaste zorg en begeleiding te kunnen aanbieden. De gast wordt centraal gesteld. Goede contacten en samenwerking met familie, mantelzorgers, huisarts en thuiszorgdiensten zijn essentieel om de continuïteit van de zorg te garanderen. Ook gasten met een dementieel beeld kunnen bij ons terecht voor deskundige opvang.

Openingsuren

Het centrum voor dagverzorging is open van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 17u00. Het aantal dagen, dat de gast naar het centrum komt, wordt overlegd met de coördinator.


Dagindeling

Structuur is heel belangrijk, daarom kiezen we voor een terugkerend dagschema:

  • Onthaal met koffie en een gezellige babbel
  • Nieuws van de dag
  • Voormiddagactiviteit
  • Middagmaal
  • Middagrust
  • Koffie met versnapering
  • Namiddagactiviteit
  • Vieruurtje
  • Klaarmaken voor de terugweg

Contact

Coordinator CDV: Charlotte Kerkhove
E-mail: kerkhovec@delichtervelde.zkj.be
Telefoon: 09 389 23 09

linkedin