De verzorging

Het woon- en zorgcentrum “de Lichtervelde” beschikt over voldoende gekwalificeerd verplegend, verzorgend en paramedisch personeel om de bewoners in alle discretie en met respect voor de menselijke waardigheid bij te staan in de dagelijkse verzorging.
Richtlijnen in verband met de verzorging en medische begeleiding kunnen gebeuren in samenspraak met de bewoner, de huisarts en het diensthoofd.
Geneesmiddelen worden bewaard in de dienstapotheek en uitgedeeld op doktersvoorschrift.
Kinesitherapie is mogelijk op voorschrift van de dokter.
Pedicure is eveneens mogelijk op afspraak.

De voeding

Aan het eten wordt veel aandacht besteed.
Met zorg kiest de chef-kok het wekelijkse menu.
Dit is te bezichtigen op elke afdeling, alsook op het centrale infokanaal dat op elk digitaal TV-toestel kan ontvangen worden.

Dieet kan zonder probleem verkregen worden op doktersvoorschrift.

De zingeving

Het woon- en zorgcentrum “de Lichtervelde” is een christelijk geïnspireerde instelling met respect voor éénieders overtuiging. Er kan steeds beroep gedaan worden op E.H. De Paepe of op de pastorale werker. Tweewekelijks is er Communieviering in onze polyvalente zaal. Indien gewenst leggen wij de nodige contracten met bedienaars van andere overtuigingen.

De ontspanning

Directie en personeel zetten zich in om het leven van de bewoners te kleuren met allerhande ontspanningsactiviteiten.

Om er maar een paar te noemen:
- wekelijkse kaart- en spelnamiddag
- uitstappen met de bus
- shownamiddagen
- bezigheidstherapie
- zangstonde
- wandelen
- eigen radioprogramma

Alle activiteiten, festiviteiten en laatste nieuwtjes worden ter kennis gebracht in het maandelijks informatieblaadje en worden steeds vooraf aangekondigd via affiches, infokanaal of radio-omroep.

Het bezoek

Alle bezoek is welkom, de hele dag door.
Wij zijn een open huis.
Wij vragen echter na 21 uur de rust van anderen niet te verstoren.
De bewoner kan natuurlijk ook zelf op bezoek gaan waar en wanneer en hoelang hij maar wil.
Graag zijn wij hiervan op de hoogte zodat de nodige dienstenregelingen kunnen getroffen worden.

De inspraak

Bewonersraad:
De bewoners van ons huis kunnen ook advies geven in de algemene gang van zaken.
Leden van de bewonersraad worden verkozen door de bewoners zelf en vormen een klankbord tussen enerzijds de medebewoners en anderzijds de directie en het personeel.
Hiernaast organiseert de bewonersraad ook allerhande ontspanningsactiviteiten.

Menucommissie:
De kok, de diëtiste en het keukenpersoneel doen hun best om lekker hapjes voor te zetten. Maar smaken verschillen, en vragen, ideeën of bemerkingen over het eten zijn er altijd.
Ze worden allemaal besproken op de vergadering van de menucommissie.

linkedin