Geachte bewoners,
Geachte familieleden
Geachte medewerkers,
Geachte vrijwilligers,
Geachte huisartsen,

Jullie hebben er ongetwijfeld al over gelezen in het nieuws. Het vaccin tegen het Covid-19 virus komt nu wel heel dichtbij. De regering besliste dat de bewoners, personeel en vrijwilligers van de woonzorgcentra als eerste aan de beurt komen. We delen graag met jullie de informatie die nu al bekend is.

Het vaccin van Pfizer, geproduceerd in België, is als eerste beschikbaar. Europa onderwerpt alle vaccins aan een zeer grondige kwaliteitscontrole. Dit betekent ook dat het vaccin als absoluut veilig wordt beschouwd.

Elke persoon moet met het Pfizer-vaccin tweemaal gevaccineerd worden, met een tussentijd van drie weken. Uit wetenschappelijke studies blijkt dat de werkzaamheid van het vaccin 90% bedraagt. Het vaccin maakt dat je in hoge mate beschermd bent tegen Covid-19; als je toch ziek wordt zullen de symptomen ook veel milder zijn.

De concrete vaccinatie in de woonzorgcentra zal gebeuren vanaf januari 2021. Wanneer ons woonzorgcentrum precies aan de beurt zal zijn, is voorlopig nog onbekend. U ontvangt daarover later meer informatie, evenals over de manier waarop wij de vaccinatie concreet zullen organiseren.

Op vzw-niveau is een projectgroep opgericht om de vaccinaties in goede banen te leiden. Deze groep bestaat uit artsen een afvaardiging van directies van de huizen en centrale unit en stafmedewerkers.

De vaccinatie tegen Covid-19 is niet verplicht. Als vzw Zorg-Saam ZKJ raden we de vaccinatie wel ten sterkste aan. Het vaccin is dé manier waarop we in 2021 de pandemie kunnen overwinnen. We hopen dat we hiermee onze kwetsbare bewoners kunnen beschermen en gespaard zullen blijven van uitbraken. Het zal nog enige tijd vergen vooraleer alles kan terugkeren naar een normale situatie, maar de vaccinatie van onze bewoners is wel een eerste belangrijke stap.

We weten dat er al heel wat vragen zijn, van bewoners, medewerkers en familie. Spreek hierover in eerste instantie met uw huisarts, CRA of arbeidsgeneeskundige dienst. Daarnaast verwijzen we naar het campagnemateriaal van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin