Keuken

In onze keuken bereidt professioneel keukenpersoneel voor iedere bewoner smakelijke en dagverse maaltijden. De voeding wordt aangepast als er een dieetvoorschrift is.

Ergotherapie

Door doelgerichte activiteiten helpen de ergotherapeuten de bewoners om hun mogelijkheden optimaal te benutten en hen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Zij organiseren o.a

  • reminiscentie,
  • geheugentraining,
  • koken en huishoudelijke activiteiten,
  • oefeningen voor de fijne en grove motoriek,
  • relaxatie- en verwenmomenten in de snoezelruimte.

Animatie

Elke bewoner is voor ons een unieke, onvervangbare persoon met een eigen levensgeschiedenis, met eigen verwachtingen, mogelijkheden en beperkingen. Die eigenheid is voor ons het vertrekpunt. We willen elke bewoner in zijn eigenheid tegemoet treden.

De animatie heeft de opdracht om de bewoners zich thuis te laten voelen. Dit kan aan de hand van zinvolle activiteiten, maar ook de manier van omgaan met bewoners speelt een belangrijke rol. In het creëren van een leef- en woonsfeer zorgt de animator dat elke bewoner zichzelf kan en mag zijn.

Kinesitherapie

De kinesisten zijn er om de bewoners beter te maken, mobiel te maken en te revalideren. Daarnaast bieden ze comfort aan palliatieve bewoners.

Ze stimuleren de bewoners om te bewegen, niet te forceren. Hun behandeling doen ze met de grootste zorg voor de bewoner: respect voor zijn/haar kunnen, respect voor de persoon wie hij/zij is. Met andere woorden op maat van de bewoner.

Kapster en Pedicure

On woonzorgcentrum beschikt over een kapsalon, uitgebaat door onze kapster Katty. Het staat iedere bewoner vrij hierop een beroep te doen. Katty is aanwezig op dinsdagnamiddag, woensdag en donderdag.

Tevens beschikken we over een voetverzorgster. De bewoners die dit wensen kunnen op regelmatige basis bij haar terecht.

Pastoraal

Het pastoraal team verzorgt aangepaste vieringen voor zorgbehoevenden tijdens de belangrijkste liturgische momenten van het jaar en staat in voor de coördinatie van de pastorale zorg. Het team organiseert eveneens bedevaarten en missie-initiatieven waaronder "soep op de stoep" en "koffiestop", gericht naar bewoners en medewerkers.

Via talrijke contacten probeert het pastoraal team de bewoners te begeleiden en in te spelen op hun vragen en noden.

linkedin