“Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar, zij bieden een duidelijke meerwaarde”; zo staat in de opdrachtverklaring van de VZW Zorg-Saam ZKJ geschreven.
Ook wij hier in Immadi onderschrijven dit. Het inzetten van vrijwilligers is voor ons een bewuste keuze, omdat wij aandacht willen geven aan de kwaliteit van zorg en leven. Wij bieden als organisatie een unieke context aan waarbinnen we verschillende groepen kunnen verbinden met elkaar.

Vrijwilligers vormen mee de hartslag in ons huis, zij brengen kleur en variatie en brengen zo een unieke bijdrage in de werking van ons WZC.

Visie op vrijwilligerswerking


  • Vrijwilligers voegen iets toe naast de zorg die professionelen bieden. Zij werken aanvullend en ondersteunend. Vrijwilligers zijn geen vervanging van de beroepskrachten.
  • Vrijwilligers brengen de lokale samenleving bij ons binnen en ze maken onze activiteiten en doelstellingen voelbaar en zichtbaar in de lokale samenleving.
  • Vrijwilligers verschaffen ons signalen over wat er bij de mensen leeft.
“Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar, zij bieden een duidelijke meerwaarde”
linkedin