De Waterlelie

Het dagverzorgingscentrum 'de Waterlelie' is bestemd voor iedereen die zelfstandig of met ondersteuning van mantelzorgers en thuiszorgdiensten thuis woont.
Het CVD kan één of meerdere dagen per week de thuissituatie ondersteunen en het zo mogelijk maken om langer thuis te blijven wonen.
Een enthousiast, professioneel en multidisciplinair team verzorgt de dagelijkse werking van het CVD.
We willen de gebruikers een aangename dag bezorgen.
Rust, een zinvolle dagbesteding, beweging en gezellig samenzijn staan op het programma.

Coördinator CVD: Mevr. Dina Van Vaerenbergh: 053/645 929.DAGPRIJS:
De dagprijs bedraagt € 31.49

linkedin