We zoeken (tijdelijk) een referentiepersoon dementie m/v.

De taak van de referent dementie in ons WZC is = de kwaliteit van de begeleiding en de zorg voor personen met dementie en omgeving op een hoger niveau tillen.

Er zijn twee operationele rollen te onderscheiden:

Primaire opdracht ‘als referent’: Een referentiepersoon is iemand die vanuit zijn betrokkenheid met de werkvloer enerzijds en zijn kennis anderzijds als vakinhoudelijke expert fungeert. In deze hoedanigheid valt deze onder de leiding van de algemeen directeur en/of de zorgverantwoordelijke. De referentiepersoon verhoogt de deskundigheid bij medewerkers en verhoogt zorgorganisatorisch de dementievriendelijkheid. Dit zonder systematisch een uitvoerende rol aan te nemen.

De functie als basismedewerker (verpleegkundige, ergotherapeut, orthopedagoog): Indien deze rol wordt opgenomen dan is dit in functie van de primaire opdracht met als oogpunt de collega’s toekomstgericht sterker te maken. De combinatie met de functie als basismedewerker vinden wij cruciaal: voeling houden met de actuele zorgnoden, de zorgproblemen, het teamgebeuren, de omgeving,…

Profiel :

- je hebt je opleiding tot referentiepersoon dementie gevolgd en beëindigd.

- je bent in bezit van een diploma ergotherapie of verpleegkundige of orthopedagoog of ...

Solliciteer nu!
linkedin