Op de afdeling 1 hebben we 32 vaste bewoners ( 2 koppelkamers zijn mogelijk ). We werken volgens onderstaande visie.

Voor sommigen is verhuizen het opgeven van een thuis en van de vertrouwde leefomgeving, een nieuwe thuis creëren,maar soms ook het doorbreken van eenzaamheid en opgenomen worden in een meer aangepaste en warme omgeving.

Voor anderen is de keuze of toestemming dan weer opgedrongen door gezondheidsproblemen of door hun isolement. Dan blijft er eensoort heimwee naar vroeger bestaan dat sterker of zwakker kan zijn. Zelfs al weet de persoon dat het niet meer mogelijk was, niet meer leefbaar ... maar het was toch zijn of haar ‘thuis’!

We proberen ervoor te zorgen dat de bewoner de levensstijl van vóór de opname zo goed mogelijk kan behouden.

Dit houdt in :

 • goed leven en zich thuis voelen in het woonzorgcentrum.
 • gerespecteerd en als volwaardig individu beschouwd worden met een eigen levensgeschiedenis. Je blijft jezelf in het woonzorgcentrum, je bent uniek en verschillend van anderen. We hebben respect voor de wijsheid en rijpheid van de persoon
 • je mening mogen geven in de voorziening, gehoord worden
 • een rol in de maatschappij blijven spelen
 • samenleven met anderen biedt je kansen, niet enkel beperkingen
 • geen elke dag is dezelfde, we proberen te zorgen voor voldoende variatie
 • wonen en zorg vormen een éénheid
 • de afdeling is voortdurend in ontwikkeling en evolueert mee met de mensen die er wonen, komen, werken
 • er is een integrale benadering van de oudere zorgbehoevende persoon. Individuele identiteit is het referentiepunt
 • de afdeling staat open voor iedereen, de samenleving is er welkom
 • we werken volgens het menselijk model met aangepaste medische zorg
linkedin