Een multidisciplinair team staat in voor de zorg in WZC Zonnehove. Zorgteams zijn samengesteld uit zorgkundigen, verpleegkundigen, ergotherapeuten, orthopedagogen, kinesitherapeuten...

Daarnaast worden zij ondersteund door een keukenploeg, een onderhoudsteam, een administratief team, een technisch team, een pastoraal team en niet te vergeten heel wat vrijwilligers.

Met deze ploeg proberen wij 'afgestemde zorg' te organiseren. Dwz de zorgnoden van de daggast (in DVC De Maretak) of bewoner beluisteren, en op basis daarvan een zorgplan uitwerken. We bouwen expertise op om aan specifieke noden te kunnen tegemoetkomen.

Enkele specifieke expertises uitgelicht...

Omgaan met bewoners met dementieproblematiek vereist een specifieke aanpak.


Wij kozen voor leefgroepwerking:
bewoners met dementieproblematiek worden zoveel mogelijk samen geplaatst, in functie van hun mogelijkheden en noden aan begeleiding en ondersteuning.

Het is een continue evenwichtsoefening tussen vrijheid en bewegingsruimte, maar ook veiligheid en geborgenheid.

Bovendien beschikt ons huis over een Referentiepersoon Dementie, Van Hove Marijke.

Zij engageert zich om in de eigen werksetting de kwaliteit van de begeleiding van en de zorg voor personen met dementie en hun omgeving te bevorderen.

Dit doet zij o.a. door:

  • Advies te geven en bij te dragen tot de sensibilisering, de supervisie en opleiding van het personeel op vlak van dementie;
  • Mee te werken aan de ontwikkeling, implementatie en bijsturing van het zorg- en kwaliteitsbeleid in verband met de omkadering van en zorg voor personen met dementie in overleg met de c.u. in Oostakker.
  • Op de hoogte te blijven van de wetgeving en ontwikkelingen op vlak van dementie.
  • Mee te werken aan een netwerk met daarin alle belangrijke partners: het expertisecentrum dementie, geriatrische dagziekenhuizen, de CRA, dementievriendelijk Gent en andere referentiepersonen voor dementie.

We vinden een palliatieve zorgcultuur heel belangrijk in Zonnehove.


Het uitgangspunt bij palliatieve zorg is de eerbied voor het leven, gekoppeld aan de kwaliteit van het leven.

De Stuurgroep Palliatieve Zorg tekent de krijtlijnen uit voor onze palliatieve zorg.

De Werkgroep Palliatieve Zorg zorgt voor de concrete uitwerking van het palliatief beleid, en de concrete dossiers. Onze Palliatief referente, Els De Schepper, neemt daarbij een cruciale rol ter harte. Op elke zorgafdeling werken enkele medewerkers die een extra vorming Palliatieve Zorg volgenden. Zij nemen een voortrekkersrol in de palliatieve zorg in.

We kunnen ook beroep doen op het netwerk palliatieve zorg Gent.

Project psychofarmaca: samen op weg naar minder

Met dit project wilden wij naar een efficiënter gebruik van psychofarmaca gaan: geneesmiddelen die inwerken op het psychisch welzijn zoals slaapmedicatie, antidepressiva en antipsychotica. Door het innemen van psychofarmaca worden ouderen minder alert, minder actief en minder mobiel. Hierdoor hebben ze enerzijds een verhoogd risico op vallen, anderzijds vermindert het hun kwaliteit van leven.


In totaal hebben 119 bewoners het project doorlopen en daarbij merkten wij dat het psychofarmacagebruik zichtbaar daalde en dat zelfs enkele bewoners geen psychofarmaca meer hoefden te nemen.
Om het project te bestendigen werken we in samenwerking met onze apotheek (Apr. Quinten Boekaert) en Coördinerend en Raadgevend arts (Dr. Hans Delva) en de werkgroep een algemeen medicatiebeleid en een bijhorend psychofarmacabeleid waarbij we alle disciplines willen betrekken.

Wat met actievere bewoners?
Sinds de afbouw van deze geneesmiddelen zien we dat onze bewoners actiever en alerter zijn. We hebben dan ook gezorgd voor activiteiten op maat. Op het eind van het project bleek ook daadwerkelijk dat activiteiten op maat van de bewoner nuttig zijn. Bewoners waren over het algemeen meer tevreden over het woonzorgcentrum, met name over psychosociale aspecten en over activiteiten. Belangrijk dus om ons activiteitenaanbod verder aan te passen aan de noden en wensen van de bewoners.

linkedin