• Home

Zorgvormen

Nieuws & tips

Mededeling naar aanleiding van overlijden

December '18: Afgelopen maandagavond 10 december heeft ons personeel het onnatuurlijk overlijden van één van onze bewoners vastgesteld.

Mededeling raad van bestuur:

November '18: Om de huidige en toekomstige uitdagingen in de ouderenzorg nog beter het hoofd te kunnen bieden wordt de beleidsstructuur van onze organisatie versterkt.  

Ons Zomerheem krijgt 3008 kaartjes uit alle hoeken van de wereld! 

December '18: In het kader van de seniorenweek had elke afdeling een uitdaging
gekregen, een grote 'wedden dat'. De uitdaging van Horizon 2 haalde de media…

WZC Sint-Jozef te Wetteren vervoegt onze groep 

Met genoegen kunnen wij u meedelen dat heden het WZC Sint-Jozef te Wetteren onze groep heeft vervoegd, samen met het kinderdagverblijf Sint Jozef.  Beide  instellingen zijn gegroeid vanuit de Congregatie Zusters Apostolinnen te Wetteren.  Het WZC is erkend voor 122 woongelegenheden waarvan 75 RVT en er zijn 33 erkende assistentiewoningen.  Het kinderdagverblijf heeft 100 vergunde kinderopvangplaatsen groepsopvang  en 61 opvangplaatsen.

Wij verwelkomen de directie en alle medewerkers van het WZC Sint-Jozef en het kinderdagverblijf in onze Groep en kijken er naar uit om met hen te kunnen samenwerken in een harmonisch en efficiënt geheel. 

Deze toetredingen betekenen een gevoelige versterking van onze groep Zorg-Saam.  Met Wetteren erbij worden we een groep met meer dan 2.500 woongelegenheden over de diverse woonvormen heen.

De Raad van Bestuur

       
 
     

 

zorgsaam@zorg-saam.zkj.be

meer informatie >>