Jonge mensen kunnen als gevolg van een ongeval of beroerte in een comateuze toestand terecht komen. Onze dienstverlening, gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak, staat ook open voor hen.

Woonzorgcentrum De Regenboog heeft sinds juli 2004 een erkenning voor de zorg van 8 comabewoners. Het is een project van langdurige opvang en zorg.

Comapatiënten kunnen na hun actieve revalidatie in een gespecialiseerd centrum, nazorg genieten in De Regenboog. Naast de aandacht voor de goede fysische zorgen, hechten we veel belang aan huiselijkheid, een aangepaste dagbesteding en goede opvang en begeleiding van de familie.

"Speciaal voor die mensen hebben we hier in WZC De Regenboog een unieke en aparte afdeling. Afdeling Koraal biedt zorg en ondersteuning aan 18 bewoners die op jongere leeftijd noodgedwongen hun veilige en knusse thuissituatie moesten achterlaten.

Koraal is een levendige en bruisende afdeling. Bewoners en familieleden ontmoeten elkaar in de gezellige leefruimte. Zorg op maat, sociaal contact en activiteiten staan hier centraal. De zorg is zwaar, maar elk personeelslid hier doet zijn job met hart en ziel. Op die manier proberen we een nieuwe, zinvolle en kwaliteitsvolle thuis aan te bieden aan bewoners die op veel te vroege leeftijd moeten vertoeven in ons WZC."

Nathalie Vandijck, ergotherapeute

Lees het volledige artikel in De Arcade van augustus 2019.

linkedin