Jonge mensen kunnen als gevolg van een ongeval of beroerte in een comateuze toestand terecht komen. Onze dienstverlening, gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak, staat ook open voor hen.

Woonzorgcentrum De Regenboog heeft sinds juli 2004 een erkenning voor de zorg van 8 comabewoners. Het is een project van langdurige opvang en zorg.

Comapatiënten kunnen na hun actieve revalidatie in een gespecialiseerd centrum, nazorg genieten in De Regenboog. Naast de aandacht voor de goede fysische zorgen, hechten we veel belang aan huiselijkheid, een aangepaste dagbesteding en goede opvang en begeleiding van de familie.