Jonge mensen kunnen als gevolg van een ongeval of beroerte in een comateuze toestand terecht komen. Onze dienstverlening, gekenmerkt door een multidisciplinaire aanpak, staat ook open voor hen.

Woonzorgcentrum De Regenboog heeft sinds juli 2004 een erkenning voor de zorg van 8 comabewoners. Het is een project van langdurige opvang en zorg.

Comapatiënten kunnen na hun actieve revalidatie in een gespecialiseerd centrum, nazorg genieten in De Regenboog. Naast de aandacht voor de goede fysische zorgen, hechten we veel belang aan huiselijkheid, een aangepaste dagbesteding en goede opvang en begeleiding van de familie.


"Ik zie dagelijks medewerkers het beste van zichzelf geven. Het maakt niet uit wat ze doen, poetsen, zorg geven, zaken herstellen, maaltijden verzorgen... ze doen het met de glimlach en met een warm hart.
Hier wordt tijd gemaakt om de mensen te laten genieten van een warm bad. Kine en ergo werken samen in de leefruimte, activiteiten gebeuren op een leuke en toffe manier. De familie wordt te woord gestaan en er wordt geluisterd naar wat zij te vertellen hebben. Hun bezorgdheden worden gedeeld en het ganse team gaat ermee aan de slag. Je creëert een vertrouwensband met de bewoners en hun familie.

Cliché? Nee hoor, de realiteit hier bij ons. Ook onze vrijwilligers doen hun duit in het zakje. Zelfs meer dan je voor mogelijk kunt houden. Het zijn onze helden zonder cape. Zij behoren ongetwijfeld tot diezelfde warme familie die van onze instelling een warm huis maken."

Veerle Vidal

"Speciaal voor die mensen hebben we hier in WZC De Regenboog een unieke en aparte afdeling. Afdeling Koraal biedt zorg en ondersteuning aan 18 bewoners die op jongere leeftijd noodgedwongen hun veilige en knusse thuissituatie moesten achterlaten.

Koraal is een levendige en bruisende afdeling. Bewoners en familieleden ontmoeten elkaar in de gezellige leefruimte. Zorg op maat, sociaal contact en activiteiten staan hier centraal. De zorg is zwaar, maar elk personeelslid hier doet zijn job met hart en ziel. Op die manier proberen we een nieuwe, zinvolle en kwaliteitsvolle thuis aan te bieden aan bewoners die op veel te vroege leeftijd moeten vertoeven in ons WZC."

Nathalie Vandijck, ergotherapeute


linkedin