Naast ouderen die hulp nodig hebben bij de eigen lichamelijke verzorging en bij de huishoudelijke taken bieden we ook gerichte hulp voor personen met dementie.

Personen met dementie

Er zijn twee afdelingen voor 'bijzondere begeleiding'. Hier krijgen ouderen met dementie bijzondere zorg en opvang. In deze afsluitbare afdelingen streven we naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven in een huiselijke, veilige en geborgen sfeer.

We schenken extra aandacht aan de woon- en leefomgeving. De zorg richt zich naar wat de dementerende bewoner nog kan. We stimuleren hen om hun mogelijkheden zo lang mogelijk in stand te houden. Dit doen we door een gestructureerde dagindeling aan te bieden. We hebben oog voor de eigenheid en waardigheid van de bewoner.

De afdelingen voor bijzondere begeleiding bieden:

 • interdisciplinaire samenwerking
 • leefgroepwerking
 • structuur
 • animatie
 • individueel zorgplan
 • inspraak van de familie
 • palliatieve zorg
 • fixatie-arme zorg
 • veiligheid
 • geborgenheid
 • aroma en- muziektherapie

Foto's verjaardagsfeestje op afdeling Amethist - mei 2021

linkedin