“Vrijwilligers zijn voor ons onmisbaar, zij bieden een duidelijke meerwaarde”; zo staat in de opdrachtverklaring van de VZW Zorg-Saam ZKJ geschreven.
Ook wij hier in Sint-Rafaël onderschrijven dit. Het inzetten van vrijwilligers is voor ons een bewuste keuze, omdat wij aandacht willen geven aan de kwaliteit van zorg en leven. Wij bieden als organisatie een unieke context aan waarbinnen we verschillende groepen kunnen verbinden met elkaar.

Vrijwilligers vormen mee de hartslag in ons huis, zij brengen kleur en variatie en brengen zo een unieke bijdrage in de werking van ons WZC.

Visie op vrijwilligerswerking in Sint-Rafaël.

  • Vrijwilligers voegen iets toe naast de zorg die professionelen bieden. Zij werken aanvullend en ondersteunend. Vrijwilligers zijn geen vervanging van de beroepskrachten.
  • Vrijwilligers brengen de lokale samenleving bij ons binnen en ze maken onze activiteiten en doelstellingen voelbaar en zichtbaar in de lokale samenleving.
  • Vrijwilligers verschaffen ons signalen over wat er bij de mensen leeft.

Wij hebben een ruim toegankelijk aanbod aan taken voor vrijwilligers.
Dit aanbod vindt u terug in functieprofielen voor vrijwilligers.
Wij stellen ons hierbij telkens de vraag hoe we de capaciteiten en inzet van de vrijwilliger kunnen matchen met onze visie op kwaliteit van wonen en zorg.

De laatste jaren doen nieuwe trends hun intrede binnen het vrijwilligerswerk. Studenten in opleiding, personen in (re-)integratie, kwetsbare personen, familie, mensen met een andere nationaliteit,…

Deze initiatieven voldoen niet volledig aan de wettelijke definitie van vrijwilligerswerk.
Wij willen meegaan met deze nieuwe trends, maar we zijn zoekende naar de gepaste positie van deze mensen binnen het vrijwilligerswerk.

Om het werken met vrijwilligers in goede banen te leiden is er een vrijwilligerscoördinator aangesteld.

Wij gaan met de vrijwilligers op weg en dragen dan ook zorg voor hen. Vrijwilligers worden opgevolgd, spanningsvelden worden besproken.
Tijdens de vergadering voor vrijwilligers is er ruimte voor inspraak en informatie voor en door de vrijwilligers. Deze vergadering vindt maandelijks plaats behalve in de maand juli.
Op regelmatige tijdstippen wordt er vorming gegeven aan de vrijwilligers.
Elke vrijwilliger krijgt een personeelslid als vrijwilligerscoach toegewezen, die hem begeleidt en informeert over zijn specifieke vrijwilligerstaak.
Het vrijwilligerswerk, is onbetaald, maar niet vrijblijvend. Wij beschermen de vrijwilliger via wederzijdse rechten en plichten.

Overtuigd?


Neem contact op met onze vrijwilligerscoordinator, Mevr. Hadewych Daem:

daemh@strafael.zkj.be

linkedin