De aanwezigheid van vrijwilligers betekent voor ons WZC een grote meerwaarde. Een 50tal vrijwilligers komen regelmatig een handje helpen. Zij zetten zich o.a. in voor:

  • kamerbezoek/bezoek aan eenzame ouderen,
  • bediening in de cafetaria,
  • bibliotheek,
  • begeleiding bij uitstappen en wandelingen,
  • koorondersteuning,
  • hulp bij feestelijk activiteiten

Wij zien vrijwilligerswerk als een aanvulling op de professionele werking. Ondanks het vrijwillig karakter verloopt de werking toch gestructureerd.

  • een medewerker zorgt voor de begeleiding
  • vrijwilligers worden uitgenodigd op de jaarlijkse dankdag.
  • het WZC sluit voor de vrijwilligers een passende verzekering af.

Voor meer informatie, neem contact op met Dominik Van Daele (animator) tel: 052 21 09 91

linkedin