Soms kunnen er situaties ontstaan waardoor thuis blijven 'tijdelijk' niet mogelijk is:

  • een ziekenhuisopname wordt gevolgd door een langdurige herstelperiode
  • kinderen of buren waar men op rekent, willen wel eens met vakantie
  • af en toe wilt u zelf even de teugels loslaten en u laten verzorgen
  • crisissituatie thuis

In het Centrum voor Kortverblijf St.-Eligius stellen we hiervoor 10 woongelegenheden ter beschikking. De zorg voor bewoners in kortverblijf verloopt geïntegreerd met de rusthuis/RVT-functie. We bieden dan ook kortverblijf aan op elke afdeling, ook specifiek voor personen met dementie. Hou rekening met de wettelijk vastgelegde grenzen: maximum 60 opeenvolgende dagen, 90 dagen op jaarbasis. Sommige mutualiteiten geven een teruggave van een gedeelte van de ligdagprijs, neem hiervoor contact op met hun sociale dienst.

Zoekt u een vrije plaats : Telefoon opnamedienst 09 353 93 83

linkedin