Leefgroepwerking

De relatievorming en ontmoeting zijn twee belangrijke aspecten bij het uitbouwen van een open leefgemeenschap.
Iedereen heeft recht op sociale contacten. In dit kader beschikken de woongemeenschappen over ruime ontmoetingsplaatsen en zithoeken.

Wij zorgen ervoor dat binnen de woongemeenschappen een klimaat wordt aangeboden waarbinnen relaties tussen bewoners onderling, familieleden, bezoekers, vrijwilligers en medewerkers kunnen gedijen binnen een huiselijke, vertrouwde sfeer.

Voedingszorg

Het maaltijdgebeuren is een belangrijk en essentieel kwaliteitsonderdeel in het leven van senioren tijdens hun verblijf in een woonzorgcentrum.
De maaltijden dragen in grote mate bij tot het tevredenheidsgevoel van de bewoners.

We kijken er op toe dat de voeding van onze bewoners zowel kwalitatief als kwantitatief in orde is. We personaliseren de voeding naargelang de behoefte van de bewoners.

Zo bieden wij volgende voeding aan:


- suikervrije voeding voor onze bewoners met diabetes
- gemixte of gemodificeerde voeding voor bejaarden met kauw- en/of slikproblemen
- zoutarm, maagsparend, glutenvrij,.. op doktersvoorschrift

Animatie .... een aangenaam huis om in te leven

Om het welbevinden van de bewoners te bevorderen, zorgt het animatieteam voor een aanbod aan activiteiten.

Met dit aanbod willen we o.a. een huiselijke sfeer creëren, een zinvolle tijdsbesteding bezorgen,
sociale contacten bevorderen, contact met de buitenwereld behouden, zelfredzaamheid stimuleren…

Een team van animatoren en ergotherapeuten, ondersteund door heel wat vrijwilligers staan hiervoor ter beschikking.

linkedin