Terug naar overzicht

Helpende zorghanden en loopbaankansen voor Indiase verpleegkundigen

Project Aurora: 10 Indiase verpleegkundigen gaan vanaf februari 2024 aan de slag als zorgkundige in de woonzorgcentra van Zorggroep Zorg-Saam ZKJ. De groep emigreert naar België onder vleugels van Aurora, een project dat knelpuntvacatures in de zorgsector wil invullen door actieve arbeidsmigratie uit regio’s met een arbeidsreserve aan geschoold personeel. Aurora biedt kansen voor de 10 Indiase verpleegkundigen en tegelijk ook voor de 5 woonzorgcentra van de Zorggroep Zorg-Saam ZKJ.

“Binnen Zorg-Saam zijn we blij om vanuit het project Aurora in februari 2024 tien Indiase verpleegkundigen te kunnen verwelkomen. Zij zullen in 5 voorzieningen (Sint-Eligius in Zeveneken, Sint-Vincentius in Kaprijke, de Lichtervelde in Eke, De Regenboog in Zwijndrecht en Zonnehove in Sint-Denijs-Westrem) per twee hun plek vinden. Momenteel volgen zij in India gedurende 6 maanden les Nederlands en enkele extra zorgvakken, specifiek rond ouderenzorg en psychiatrie. Op die manier komen ze goed voorbereid aan in België. Vanuit Zorg-Saam zijn we nu reeds in contact met de Indiase verpleegkundigen. We maakten reeds kennis met hen, deden mee de selecties, brachten alle nodige vergunningen in orde en maakten een voorstellingsfilmpje van de woonzorgcentra waar ze zullen werken. Want we zijn ervan overtuigd dat alles begint met een warmmenselijk onthaal. Onze nieuwe Indiase collega’s zullen gedurende een jaar een opleiding volgen aan het IVV om het diploma HBO5 verpleegkunde te halen. Gedurende die tijd kunnen ze reeds aan de slag als zorgkundige. En nadien hopelijk als verpleegkundige”, vertelt Anne Coetsier, HR-manager. “We hebben binnen Zorg-Saam ook een heus draaiboek voorbereid om, zodra ze voet aan grond zetten in België, hen op de best mogelijke manier te begeleiden, zowel in hun opleidingstraject als in hun integratie in de lokale gemeenschap.“

Project Aurora van vzw Chinta

“Hoewel de regio Kerala in India kampt met een arbeidsreserve aan opgeleide verpleegkundigen, ontstaat arbeidsmigratie toch ook door mondiale ongelijke verdeling van middelen en kansen. We moeten hier transparant en kritisch over blijven. Daarom wenst Zorg-Saam heel zorgvuldig met dit delicate thema om te gaan. We hebben in het project Aurora in vzw Chinta een partner gevonden die zorgvuldig en waarde-gedreven wenst te handelen hierin. Co-creatie als gelijkwaardige partners, met de kandidaten en met het land van herkomst, alsook wederkerigheid naar het land van herkomst vinden ze heel belangrijk. Zorg-Saam zal ook zelf waken over de zorgvuldigheid, integriteit en wederkerigheid in dit project. We gaan dit project ook goed monitoren en begeleiden, voordat we denken aan opschaling naar alle woonzorgcentra van Zorg-Saam ZKJ", licht Berten Van Kerkhove, Algemeen Groepsdirecteur toe.

Project sluit aan bij HR-beleid van vzw Zorg-Saam

“Dit project Aurora is één van de projecten om op het personeelsvraagstuk in Zorg-Saam een antwoord te bieden. Het is slechts een stukje van de grote puzzel. We zien dit project als een onderdeel van een veel groter actieplan Instroom, dat bestaat uit allerhande projecten zoals onze centrale mobiele equipe, het project Start2Zorg (waarin logistieke medewerkers de kans krijgen om door te groeien naar zorgfuncties), Zorghelden, Leerwerkplaatsen, Zij-instromers, enzovoort. Want we houden binnen Zorg-Saam voortdurend vinger aan de pols om de grote uitdaging van het personeelsvraagstuk het hoofd te bieden", legt Anne Coetsier uit.

“Binnen project werkbaar werk en project IAO (innovatieve arbeidsorganisatie) hebben we ook oog voor het welzijn en de noden van onze huidige medewerkers, en hoe we daar als werkgever actief een antwoord kunnen op bieden in co-creatie. Want we weten dat dit project een groot succes kan worden, als iedereen zich betrokken weet", besluit Berten Van Kerkhove.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin