Terug naar overzicht

Bewoners en medewerkers verhuizen naar gloednieuw woonzorgcentrum in Eke - Nazareth

Bewoners en medewerkers maken zich op voor de grote verhuis!

Na twee jaar van samen uitkijken naar dit mooie project en een nieuwe voorziening letterlijk uit de grond te zien rijzen, zijn we verheugd te kunnen vertellen dat we aan de laatste loodjes bezig zijn! Deze zijn niet per se lastig, maar het is toch een heuse onderneming om 230 bewoners en een volledige zorginfrastructuur te verhuizen.

Er werd veel aandacht geschonken aan het creëren van een warme thuis voor bewoners en een fijne werkplek voor medewerkers.

De bewoners en medewerkers van woonzorgcentrum de Lichtervelde in Eke-Nazareth ruilen tussen 7 en 16 juni hun oude stekje voor een splinternieuw verblijf dat in opdracht van vzw Zorg-Saam ZKJ in twee jaar tijd werd gerealiseerd op de voormalige schaapsweide van het oude woonzorgcentrum.

De nieuwe voorziening telt 208 éénpersoonswoongelegenheden en 13 ruime woongelegenheden voor echtparen. Het ontwerp van deze nieuwe woon –en werkomgeving voldoet aan de moderne normen en verwachtingen binnen de ouderenzorg.

Met de nieuwbouw wordt in wzc De Lichtervelde de woonbeleving vanuit een nieuwe aanpak benaderd. In elke leefgemeenschap van 14 bewoners wordt sterk ingezet op meer samen(be)leven en wonen met een woonkamerwerking. Net zoals bij de mensen thuis zal elke afdelingskeuken het hart vormen voor de leefgroepen. Door deze manier van samenleven, - zorgen en werken wordt het sociaal contact, inspraak en participatie van de bewoners versterkt. Op deze manier wordt ingezet op persoonsgerichte en belevingsgerichte zorg met 17 kleinschalige leefgemeenschappen in een groter geheel.

Er werd veel aandacht geschonken aan het creëren en bouwen van een nieuwe, warme thuis voor de huidige en toekomstige bewoners en de nieuwe, fijne werkplek van huidige en toekomstige medewerkers. We vonden het belangrijk dat bewoners naast het nieuwe meubilair van het woonzorgcentrum ook eigen persoonlijke meubels kunnen meenemen. In het gebouw zijn de modernste technologieën geïntegreerd die zijn aangepast aan het gebruiksgemak voor de bewoners en medewerkers.

De verhuis op zich is een intense onderneming voor zowel bewoners al medewerkers.

De verhuis op zich is een intense onderneming voor zowel bewoners als medewerkers. Naast de volledige zorginfrastructuur worden uiteindelijk 230 kleine woonsten verhuisd naar een ander gebouw. Zowel eigen medewerkers en vrijwilligers als collega’s uit andere voorzieningen van vzw Zorg-Saam ZKJ zetten mee hun schouders onder dit project.

Op 16 juni verhuizen de laatste bewoners naar het nieuwe gebouw en sluiten we de deuren van het oude woonzorgcentrum. Net als elke verhuisdag ronden we ook die dag feestelijk af met een welkomstdrink en gebak. Aansluitend zal het oude woonzorgcentrum na de zomervakantie worden afgebroken om op dit terrein een volledig nieuwe beleeftuin en wandelpark aan te leggen in het voorjaar van 2023.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

linkedin